AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.2500,00%00////13700MPC
17.01.2018.2500,00%00////13700MPC
16.01.2018.2500,00%00////13700MPC
15.01.2018.2500,00%00////13700MPC
12.01.2018.250-13,79%10025.000////2371002MPC
11.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
10.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
09.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
08.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
05.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
04.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
03.01.2018.2900,00%00////1372000MPC
29.12.2017.2900,00%00////1372000MPC
28.12.2017.2900,00%00////02000MPC
27.12.2017.2900,00%00////000MPC
26.12.2017.2900,00%00////000MPC
25.12.2017.2900,00%22565.250////2252251MPC
22.12.2017.2900,00%00////75100MPC
21.12.2017.2900,00%00////75100MPC
20.12.2017.2900,00%24470.760////9952441MPC
19.12.2017.2900,00%00////75100MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene