AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.2070,00%00////1.09700MPC
15.03.2018.2070,00%28358.581////1.3802904MPC
14.03.2018.2070,00%00////1.09700MPC
13.03.2018.2070,00%00////1.0971200MPC
12.03.2018.2070,00%00////1.0971200MPC
09.03.2018.2070,00%00////1.0971200MPC
08.03.2018.2070,00%00////1.0971200MPC
07.03.2018.2070,00%00////1.0971200MPC
06.03.2018.2070,00%00////7551200MPC
05.03.2018.2070,00%00////7551200MPC
02.03.2018.2070,00%00////7551200MPC
01.03.2018.2070,00%00////7551200MPC
28.02.2018.2070,00%513106.191////1.26866010MPC
27.02.2018.2070,00%00////1.26800MPC
26.02.2018.2070,00%00////1.26800MPC
23.02.2018.2070,00%00////92600MPC
22.02.2018.2070,00%00////92600MPC
21.02.2018.2070,00%00////92600MPC
20.02.2018.207-10,00%12024.840////1.0461201MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene