AKDM - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.2500,00%00////2.7152500MPC
21.06.2018.2500,00%00////2.7152500MPC
20.06.2018.2500,00%00////2.7152500MPC
19.06.2018.2500,00%4912.250////2.5393001MPC
18.06.2018.2500,00%00////2.5392500MPC
15.06.2018.2500,00%00////2.53900MPC
14.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
13.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
12.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
11.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
08.06.2018.2500,00%26466.000////2.7547002MPC
07.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
06.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
05.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
04.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
01.06.2018.2500,00%00////2.49000MPC
31.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
30.05.2018.2500,00%34285.500////2.5584106MPC
29.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC
28.05.2018.2500,00%00////2.21600MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene