ENHL - Energoprojekt holding a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.11.2017.1.1503,23%1.6411.887.1401.1491.1491.1501.1505.7324.4064MKT
17.11.2017.1.114-4,70%7886.8801.1101.1001.1491.1145.7502.0426MKT
16.11.2017.1.1690,00%00////5.5852.1600MKT
15.11.2017.1.1690,00%00////5.5792.1600MKT
14.11.2017.1.1691,65%4.1264.821.5751.1401.1401.1751.1699.6075.1205MKT
13.11.2017.1.1500,00%00////5.5492.1100MKT
10.11.2017.1.1501,77%70.10880.623.1211.1401.1401.1501.15075.63472.0315MKT
09.11.2017.1.130-1,91%1719.2121.1311.1301.1311.1305.7942.0322MKT
08.11.2017.1.1520,00%00////5.4772.1360MKT
07.11.2017.1.152-4,00%246283.3501.1851.1511.1851.1525.2182.1483MKT
06.11.2017.1.2002,48%2.6103.131.8001.2001.1801.2001.2007.3424.7335MKT
03.11.2017.1.171-0,85%204238.8951.1721.1711.1721.1715.4422.45113MKT
02.11.2017.1.181-3,12%263310.6161.2001.1801.2001.1818.6352.39919MKT
01.11.2017.1.2191,84%33.6571.2191.2191.2191.2195.1346561MKT
31.10.2017.1.197-0,25%132158.0421.2191.1221.2201.1974.7918027MKT
30.10.2017.1.2000,00%00////4.9917830MKT
27.10.2017.1.200-0,74%5970.8001.2001.2001.2001.2008.2088521MKT
26.10.2017.1.2090,00%00////8.1492.0830MKT
25.10.2017.1.2090,00%00////8.6492.0980MKT
24.10.2017.1.2090,75%9841.189.5301.2001.2001.2101.2094.4003.1432MKT
23.10.2017.1.200-1,64%100120.0001.2001.2001.2001.2008.7341.5481MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene