AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.08.2018.1.7430,00%13.13922.903.2471.7431.7401.7501.74313.49714.724113MKT
14.08.2018.1.7430,17%110191.6131.7401.7401.7431.7424921.386105MKT
13.08.2018.1.740-0,17%2034.8001.7401.7401.7401.74044092619MKT
10.08.2018.1.7430,00%2238.3321.7421.7421.7431.7421.3142.80522MKT
09.08.2018.1.743-0,34%3662.7251.7421.7421.7431.7421.2982.81933MKT
08.08.2018.1.7490,34%557973.8301.7431.7421.7501.7481.8154.983122MKT
07.08.2018.1.7430,17%130226.4661.7421.7421.7451.7421.8304.601127MKT
06.08.2018.1.740-0,11%2.9035.051.1631.7401.7211.7401.7403.4476.22552MKT
03.08.2018.1.7420,11%253440.4601.7401.7401.7421.7413.6164.429101MKT
02.08.2018.1.7400,64%3.5316.142.4471.7201.7201.7401.7404.0686.294107MKT
01.08.2018.1.7290,12%96165.9121.7211.7131.7311.7282.6151.30894MKT
31.07.2018.1.727-0,23%74127.7491.7151.7151.7301.7264.3631.28472MKT
30.07.2018.1.7310,12%6.08310.528.9911.7011.7011.7401.7318.77013.109185MKT
27.07.2018.1.729-0,06%2.0803.596.4551.6831.6831.7301.7292.3733.48678MKT
26.07.2018.1.7302,13%2.9525.105.3021.7001.7001.7301.7293.2443.75460MKT
25.07.2018.1.6941,13%110186.1481.6701.6701.7001.6923.2012.204108MKT
24.07.2018.1.675-1,41%11.6751.6751.6751.6751.67514.2721.5461MKT
23.07.2018.1.699-2,36%2.4674.193.5901.7401.6901.7401.7005.9793.29864MKT
20.07.2018.1.7402,29%3.0315.272.7171.7011.7011.7401.74018.2115.15748MKT
19.07.2018.1.701-2,74%1.0361.762.1821.7031.7001.7031.70113.2241.76784MKT
18.07.2018.1.7493,19%9541.665.0181.6901.6901.7501.74513.2684.71683MKT
17.07.2018.1.6950,36%31.58053.527.6871.6891.6891.6951.69531.71832.78572MKT
16.07.2018.1.6890,06%294495.6571.6801.6711.7001.6864341.670146MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene