AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
17.11.2017.1.4292,00%8.74712.498.9231.4001.3971.4351.42912.77013.041269MKT
16.11.2017.1.4010,07%88123.2381.4001.4001.4011.4007.1072.69088MKT
15.11.2017.1.400-0,07%67.74394.840.2401.4001.4001.4011.40075.34572.66593MKT
14.11.2017.1.4010,00%206288.6541.4011.4001.4031.4015.9109.05537MKT
13.11.2017.1.401-0,99%9011.262.3011.4011.4011.4011.4016.7547.85622MKT
10.11.2017.1.415-0,35%1.0191.443.3701.4201.4001.4201.4166.8137.96575MKT
09.11.2017.1.4201,36%475672.7051.4011.4011.4291.4167.2077.465113MKT
08.11.2017.1.4010,00%190266.1301.4001.4001.4141.4015.0857.33198MKT
07.11.2017.1.4010,21%213298.5631.4021.4011.4021.4025.3027.351112MKT
06.11.2017.1.398-0,29%127177.3671.3201.3201.4001.3974.3257.13769MKT
03.11.2017.1.4020,21%431604.4741.4101.4001.4111.4024.6194.22031MKT
02.11.2017.1.399-2,30%241337.2131.4011.3601.4151.3993.5662.27592MKT
01.11.2017.1.4321,27%96136.0511.4141.4141.4491.4172.41970784MKT
31.10.2017.1.4141,00%5.8918.327.2601.4001.4001.4481.4148.1468.556103MKT
30.10.2017.1.400-0,71%691967.5391.4001.4001.4011.4003.2333.34383MKT
27.10.2017.1.4100,71%9.73013.718.8461.3951.3951.4481.41012.57412.22593MKT
26.10.2017.1.4000,57%1.1301.581.6241.3921.3921.4001.4003.7705.85057MKT
25.10.2017.1.3920,87%625869.8171.3901.3901.3951.3923.1814.840181MKT
24.10.2017.1.3800,00%2838.6401.3801.3801.3801.3802.1872.25628MKT
23.10.2017.1.380-1,08%1520.7001.3801.3801.3801.3802.2792.57014MKT
20.10.2017.1.3950,22%2.3613.292.5341.3711.3711.4001.3954.1707.45495MKT
19.10.2017.1.3922,13%8231.143.2931.3621.3621.4001.3892.3985.288160MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene