AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.09.2017.1.351-0,52%4155.5511.3551.3511.3551.3554.58016839MKT
18.09.2017.1.3580,22%406551.1781.3551.3551.3601.3584.916791270MKT
15.09.2017.1.3550,00%93126.0151.3551.3551.3551.3553.55536163MKT
14.09.2017.1.355-0,15%6284.0101.3551.3551.3551.3553.47442360MKT
13.09.2017.1.357-0,07%7297.6011.3551.3551.3581.3563.41549569MKT
12.09.2017.1.358-0,07%101137.2531.3591.3551.3601.3593.38158297MKT
11.09.2017.1.3590,07%7399.2071.3591.3591.3591.3593.35259667MKT
08.09.2017.1.3580,52%2.6993.665.2401.3551.3551.3601.3585.9807.680164MKT
07.09.2017.1.351-0,30%105141.8431.3511.3501.3511.3513.4594.81057MKT
06.09.2017.1.3550,00%8001.083.8551.3511.3511.3551.3554.0885.66092MKT
05.09.2017.1.3550,00%114154.0931.3511.3511.3551.3523.3985.073107MKT
04.09.2017.1.3550,30%1.5562.108.0101.3501.3501.3551.3554.8396.735117MKT
01.09.2017.1.351-0,22%122164.8281.3511.3511.3541.3513.4634.899111MKT
31.08.2017.1.3540,30%273370.1101.3571.3541.3571.3563.6355.354163MKT
30.08.2017.1.3500,00%415560.2521.3501.3501.3521.3503.7985.180132MKT
29.08.2017.1.3500,00%1.4471.953.4501.3501.3501.3501.3504.8287.035112MKT
28.08.2017.1.3500,00%1.2821.730.7501.3501.3501.3521.3504.7592.81474MKT
25.08.2017.1.350-0,15%2.6523.581.5341.3571.3501.3571.3516.1305.44177MKT
24.08.2017.1.352-0,37%114154.4431.3551.3521.3551.3553.7105.439111MKT
23.08.2017.1.3570,37%131177.6351.3551.3551.3571.3563.5615.540129MKT
22.08.2017.1.352-0,37%282381.2351.3501.3501.3551.3523.7125.24687MKT
21.08.2017.1.3570,15%588797.6841.3551.3551.3601.3574.3365.70489MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene