AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.1.6590,06%2541.4201.6411.6411.6631.6571.4421.50923MKT
21.06.2018.1.658-2,47%1.6372.714.0901.6501.6501.6701.6583.8362.33311MKT
20.06.2018.1.7000,89%2.4754.207.4351.7001.6801.7001.7004.9063.57481MKT
19.06.2018.1.685-0,88%153256.0201.6511.6511.7001.6731.21764974MKT
18.06.2018.1.7003,22%2.1583.666.7341.6771.6501.7001.6992.4612.795123MKT
15.06.2018.1.647-1,79%6611.088.5991.6401.6401.6981.6471.0741.025119MKT
14.06.2018.1.6771,64%6841.147.1591.6201.6201.6801.6771.1831.21983MKT
13.06.2018.1.650-1,08%106173.6251.6251.6251.6501.6381.1551.22053MKT
12.06.2018.1.6683,03%433719.1871.6451.6451.6801.6618314.131318MKT
11.06.2018.1.619-0,06%374605.4341.6201.6021.6401.6191.0422.92774MKT
08.06.2018.1.6200,81%1.1701.868.6361.5931.5931.6251.5971.9063.51388MKT
07.06.2018.1.607-0,92%5080.3131.6001.6001.6221.60673239327MKT
06.06.2018.1.622-1,64%2642.0771.6011.6011.6401.61867021818MKT
05.06.2018.1.6490,00%138227.4101.6401.6401.6511.64873532085MKT
04.06.2018.1.649-0,12%6691.103.3181.6001.6001.6551.6491.26079668MKT
01.06.2018.1.651-0,24%1.9223.174.5001.6571.6501.6571.6522.8142.15088MKT
31.05.2018.1.655-0,12%218360.6641.6521.6521.6601.6541.009360105MKT
30.05.2018.1.657-0,06%3964.5891.6551.6551.6581.65689920037MKT
29.05.2018.1.658-0,72%1829.7751.6531.6531.6601.65483218818MKT
28.05.2018.1.670-0,60%5.9729.971.4101.6711.6521.6801.6707.1286.538116MKT
25.05.2018.1.6800,00%546917.0951.6801.6711.6801.6801.03888345MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene