IMPL - Impol Seval a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.3.4152,40%35119.5253.4153.4153.4153.4155592582MKT
15.03.2018.3.335-1,91%128426.8173.4003.3003.4003.3356573368MKT
14.03.2018.3.4000,00%00////5191840MKT
13.03.2018.3.4000,00%1137.4003.4003.4003.4003.4006711781MKT
12.03.2018.3.4003,00%1034.0003.4003.4003.4003.4006708911MKT
09.03.2018.3.301-2,91%97320.2333.3103.3013.3103.3019182489MKT
08.03.2018.3.4000,00%00////8211900MKT
07.03.2018.3.4001,19%53180.2003.4003.4003.4003.4008742402MKT
06.03.2018.3.3600,00%00////6868200MKT
05.03.2018.3.3600,00%00////6818400MKT
02.03.2018.3.3600,00%00////6868650MKT
01.03.2018.3.3600,00%00////6868230MKT
28.02.2018.3.3601,82%71238.5603.3603.3603.3603.3609528351MKT
27.02.2018.3.3000,00%00////8818350MKT
26.02.2018.3.300-0,51%70231.0003.3003.3003.3003.3008202482MKT
23.02.2018.3.317-7,84%1859.7003.3253.3003.3253.3177731632MKT
22.02.2018.3.5998,24%2797.1733.5993.5993.5993.5997821672MKT
21.02.2018.3.3250,00%00////7777900MKT
20.02.2018.3.3250,00%00////7771400MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene