IMPL - Impol Seval a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.3.3000,00%00////1.2013320MKT
17.01.2018.3.3000,00%516.5003.3003.3003.3003.3001.2063321MKT
16.01.2018.3.3000,00%00////1.2633320MKT
15.01.2018.3.300-1,73%2066.0003.3003.3003.3003.3001.2833431MKT
12.01.2018.3.358-11,63%36120.9003.4003.2503.4003.3581.4163612MKT
11.01.2018.3.8000,00%00////1.4063080MKT
10.01.2018.3.8000,00%00////1.3702930MKT
09.01.2018.3.8000,00%00////8003030MKT
08.01.2018.3.8000,00%00////8003080MKT
05.01.2018.3.8000,00%00////6533830MKT
04.01.2018.3.8000,00%00////6533280MKT
03.01.2018.3.8000,00%00////4701530MKT
29.12.2017.3.8009,79%150570.0003.8003.8003.8003.8001.1454573MKT
28.12.2017.3.4614,18%42145.3503.5003.4503.5003.4617722633MKT
27.12.2017.3.3220,00%00////7393170MKT
26.12.2017.3.322-2,27%129428.4783.4003.2103.4003.3228682518MKT
25.12.2017.3.3990,00%00////7391620MKT
22.12.2017.3.3991,13%6602.243.6003.3993.3993.4003.3991.4249023MKT
21.12.2017.3.3610,00%00////824900MKT
20.12.2017.3.3610,00%00////804780MKT
19.12.2017.3.3610,00%00////8044170MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene