IMPL - Impol Seval a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.3.0500,00%00////6152840MKT
21.06.2018.3.0500,00%00////6152840MKT
20.06.2018.3.0500,00%00////6152840MKT
19.06.2018.3.0500,00%00////6152540MKT
18.06.2018.3.0501,06%2060.6503.0153.0153.0503.0335482743MKT
15.06.2018.3.0180,00%00////5282580MKT
14.06.2018.3.0180,00%00////5282580MKT
13.06.2018.3.0180,00%00////5284080MKT
12.06.2018.3.0180,00%00////3782580MKT
11.06.2018.3.0180,10%39.0543.0183.0183.0183.0185262611MKT
08.06.2018.3.0150,00%00////3732610MKT
07.06.2018.3.0150,00%00////3732610MKT
06.06.2018.3.0150,00%00////5232610MKT
05.06.2018.3.0150,40%618.0903.0153.0153.0153.0154092571MKT
04.06.2018.3.0030,00%00////4292570MKT
01.06.2018.3.0030,00%00////4292570MKT
31.05.2018.3.0030,00%00////3792570MKT
30.05.2018.3.0030,07%186558.5823.0013.0003.0103.00356541012MKT
29.05.2018.3.0010,00%00////5332350MKT
28.05.2018.3.0010,00%00////3832350MKT
25.05.2018.3.0010,00%00////2813150MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene