GSKO - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.2000,00%00////000MPC
17.01.2018.2000,00%13126.200////1312251MPC
16.01.2018.2000,00%00////03850MPC
15.01.2018.2000,00%00////03850MPC
12.01.2018.2000,00%4.000800.000////4.0004.3853MPC
11.01.2018.2000,00%00////02.9730MPC
10.01.2018.2000,00%00////02.9730MPC
09.01.2018.20033,33%3.105621.000////3.1054.6166MPC
08.01.2018.15025,00%1.200180.000////1.2001.3601MPC
05.01.2018.1200,00%00////1.2002400MPC
04.01.2018.1200,00%00////1.2002400MPC
03.01.2018.1200,00%00////02400MPC
29.12.2017.1200,00%00////02400MPC
28.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
27.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
26.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
25.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
22.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
21.12.2017.1200,00%00////03.6040MPC
20.12.2017.1200,00%00////03.3640MPC
19.12.2017.1200,00%00////03.3640MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene