GSKO - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
15.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
14.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
13.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
12.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
09.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
08.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
07.03.2018.1700,00%00////03.1360MPC
06.03.2018.1700,00%42472.080////4243.5602MPC
05.03.2018.1700,00%00////5.84400MPC
02.03.2018.1700,00%00////5.84400MPC
01.03.2018.1700,00%00////5.84400MPC
28.02.2018.1700,00%00////5.84400MPC
27.02.2018.1700,00%00////5.84400MPC
26.02.2018.1700,00%00////5.84400MPC
23.02.2018.1700,00%00////5.84400MPC
22.02.2018.1700,00%00////87700MPC
21.02.2018.1700,00%00////87700MPC
20.02.2018.1700,00%3.528599.760////4.4053.5282MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene