PCJS - Poslovni centar Jošanica a.d. Novi pazar, obične akcije sa pravom glasa

Hartija je isključena