Trgovanje - Vesti za 2012. godinu

28.12.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
27.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka - GIPG
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Uljaricakoop a.d. , Beograd - ULJR
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - BAS a.d. , Beograd - BASB
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd - JUFZ
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Usluga a.d. , Beograd - USLU
20.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Srbija a.d. , Kragujevac - SRBK
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac - MNLT
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Zlatibor a.d. , Zlatibor - ZLZL
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vunil a.d. , Leskovac - VUNL
12.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Maglić a.d. , Maglić - MGLC
11.12.2012.Odluka o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
11.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na OPEN MARKET, tržišni segment OPEN MARKET akcije, izdavaoca - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
10.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Neobus a.d. , Novi Sad - NBUS
06.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
04.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta - ASVD
30.11.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
29.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac - LITS
27.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Nova Sloga a.d., Trstenik - NSLT
27.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Monitor a.d. , Beograd - MNTR
26.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Dubrava a.d., Sombor - DUBR
23.11.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
22.11.2012.Uključenje na Open Market - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo - KSKA
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Imlek a.d. , Beograd - IMLKPB
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Angropromet a.d., Niš - ANPN
19.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTPR
16.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
15.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja - PTOK
13.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Dimničar a.d., Novi Sad - DMNS
08.11.2012.Uključenje na Open Market - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac - DRMA
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT TMO a.d., Trstenik - PPTT
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Cilindri u restrukturiranju a.d. , Trstenik - PPTC
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Ishrana a.d. , Trstenik - PPTI
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PP Kočna tehnika a.d., Trstenik - PPKT
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Zaptivke a.d. , Trstenik - PPTZ
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd - MNKO
06.11.2012.Primarno trgovanje obveznicama izdavaoca Erste Bank a.d Novi Sad
06.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISKM
06.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISK
02.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd - MEOP
01.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka - GIPG
31.10.2012.Privremena obustava trgovanja akcijama na Open Market - tržišni segment Open Market akcije - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
29.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 23. Novembar a.d. , Tutin - NVMT
26.10.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Integral betonirci a.d. , Subotica - INTB
26.10.2012.Organizovanje primarnog trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti - Erste Bank a.d. Novi Sad
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
23.10.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje - ELAN
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sinter a.d. , Užice - SINTU
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - M - industry a.d. , Niš - MIND
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Madera a.d. , Beograd - MDRA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kontaktor a.d. , Beograd - KNTK
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Kikinda - JDKI
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd - IPMB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Central a.d. , Vrbas - CTVB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac - BRKC
19.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehno dizajn a.d. , Beograd - ABSM
19.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Partizanski put a.d. , Beograd - PRTP
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin - MNLF
16.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad - VPNS
16.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
15.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ukus a.d. , Kovačica
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Biljur a.d. , Niš - BILR
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Jedinstvo a.d. , Apatin
05.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin - TPZR
05.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vaga Mont a.d. , Beograd - VGMT
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mašinoteks a.d. , Leskovac - MSTK
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Željin a.d. , Aleksandrovac - ZELJ
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd - VTMS
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Crna trava put a.d. , Vlasotince - MHVL
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dekarbonizacija a.d. , Zemun - DKPB
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Spik a.d. , Beograd - SPIK
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mačvapromet a.d. , Šabac - MACV
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kosovoprojekt a.d. , Beograd
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica - PHSM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Iritel a.d. , Beograd - IRTL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugoagent a.d. , Beograd - JUAG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pinki a.d. , Zemun - PNKZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Inex Sokolica a.d., Prijepolje - INSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jadran a.d. , Beograd - JADR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sacen a.d. , Novi Sad - SCEN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zlatibor a.d. , Zlatibor - ZLZL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd - AUBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Loznica a.d. , Loznica - MLLOZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd - JAAB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bones Nacional a.d. , Beograd - BNSN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ratko Mitrović a.d. , Beograd - RMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hempro a.d. , Beograd - HMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agroseme a.d. , Kikinda - AGSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka - DNPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nikola Tesla a.d. , Beograd - NKTS
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Termika a.d. , Zrenjanin - TRMK
21.09.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
19.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Morava a.d., Doljevac - MRVD
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rasadnik a.d., Kikinda - RSKI
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Utva Mepro a.d. , Padina - UTVA
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ishrana a.d. , Aleksinac - ISHA
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Namenska a.d. , Trstenik
12.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd - UNTE
11.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Sani remont a.d. , Šabac - SNRT
10.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Metalski centar a.d. , Beograd - MTCT
07.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - IHTM a.d., Beograd - IHTM
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 16. oktobar a.d. , Beočin - SKTB
06.09.2012.Uključenje na Open Market - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
04.09.2012.Uključenje na MTP - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
04.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad - USNS
03.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Elan a.d. , Izbište - ELNI
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Ratar a.d. , Jaša Tomić - RAJT
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Minelpo a.d. , Beograd - MNLP
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Fabeg a.d. , Beograd - FABG
24.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Deva a.d. , Kruševac - DEVA
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Toplana a.d., Kruševac - TPLN
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Labudnjača a.d. , Vajska - LBDC
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Pobeda a.d. , Boka - PBBK
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - TV Čačak a.d., Čačak - TVCA
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Novi dani a.d., Ivanjica - NDIV
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Gradnja a.d. , Ljubovija - GRDL
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PIK Kovin a.d., Kovin - PIKK
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prosveta a.d. , Čačak - PRSTC
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Selekcija a.d. , Aleksinac - SELK
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - MFP Kikinda a.d. , Kikinda - MFPK
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd - ZEDS
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Razvitak a.d. , Novi Pazar - RAZV
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehnopromet a.d. , Bor - THPB
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Elektroservis a.d. , Paraćin - ELSP
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitosrem a.d. , Inđija - ZISR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd - YUCM
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Svetlost a.d. , Beograd - SVTS
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloboda GP a.d. , Obrenovac - SLBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo - PPVA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Linde gas Srbija a.d. , Bečej - LIND
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugodrvo holding a.d. , Beograd - JUGD
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jinpros a.d. , Beograd - JNPR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd - INMT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hotel Narvik a.d. , Kikinda - HNRV
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fasil a.d. , Arilje - FSIL
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Energoprojekt garant a.d. , Beograd - ENGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bioprotein a.d. , Beograd - BPRT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac - BETA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Amb grafika a.d. , Novi Sad - AMBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
16.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica - ZTPB
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Gumins a.d. , Novi Sad - GMNS
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Kosmaj a.d. , Beograd - KSMJ
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kopex min oprema a.d. , Niš
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Banatplast a.d. , Plandište - BAPL
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Frutti Co a.d. , Ljubovija - FRTT
09.08.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
08.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Napro a.d., Beograd - NPRO
06.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rapid a.d. , Gornji Milanovac - RPGM
06.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Silos Jakovo a.d. , Jakovo - SLOS
03.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
27.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Heba a.d., Bujanovac - HEBA
26.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Panteks a.d. , Sremski Karlovci - PNTXK
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac - MNLT
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad - NSSJ
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Paraćinka a.d. , Paraćin - PARP
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ribarstvo a.d. , Baranda - RBAR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rumaplast a.d. , Ruma - RUPL
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac - ZPKG
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin - MNLF
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Miroč a.d. , Kladovo - MIRC
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Livnica Ljig a.d. , Beograd - LVNL
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kadinjača a.d. , Užice - KDNC
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Izolacija holding a.d. , Beograd
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Interservis a.d. , Futog - INTS
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Industrija brusnih alata a.d., Ada - IBAA
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Elektrometal a.d. , Beograd - ELKR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dinara Servis a.d. , Beograd - DNSR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja - CZVB
20.07.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKKI
18.07.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
18.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Slobodna reč a.d. , Vranje - SLRC
17.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Impregnacija a.d. , Beograd - IMPR
17.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloboda a.d. , Novi Pazar - SBNP
16.07.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Ukus a.d. , Kovačica - UKSK
16.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac - ANPR
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP BELEX - tržišni segment MTP, izdavaoca - Azma a.d. , Kragujevac - AZMA
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP BELEX - tržišni segment MTP, izdavaoca - Somborputevi a.d. , Sombor - SOMP
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Lala Stanković a.d. , Bogatić - LLST
11.07.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
11.07.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Gajdobra
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Umka a.d. , Umka - UMKA
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac - RIBR
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Niskogradnja a.d. , Niš - NSKN
09.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Boja a.d. , Sombor - BOJAS
05.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd - JRIN
05.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 3. oktobar a.d. , Novo Miloševo - TOKT
04.07.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd - ZEDS
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Višnjica UP a.d. , Beograd - VSUP
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Servis specijalnih vozila a.d., Beograd - SSVZ
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Neimar a.d. , Novi Sad - NEMR
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Hidroinvest DTD a.d. , Novi Sad
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dunavka a.d. , Veliko Gradište
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Aries leather a.d. , Pančevo - ARSL
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Progres a.d. , Vrbas - PGVB
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Forum Vizija a.d., Beograd - AMEB
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Tri grozda a.d. , Beograd - TRIG
02.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
02.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka - LKBP
02.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Milenijum osiguranje a.d. , Beograd - MIOS
29.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
28.06.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Razvitak a.d. , Novi Pazar - RAZV
28.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloga Čačak a.d. , Čačak - SLCA
28.06.2012.Rešenje o isključenju dužničkih hartija od vrednosti sa MTP Belex - tržišni segment MTP obvešnice, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd - NLCB01
27.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd - NLCB
27.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka - JAFA
27.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Geoinženjering a.d. , Beograd - GEIN
22.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Žitopromet a.d. , Ivanjica - ZTIV
22.06.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rubin a.d. , Kruševac - RUBN
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Toza Marković a.d. , Kikinda - TMKI
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac - ZVHE
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Niš ekspres a.d., Niš - NEKS
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - PZP Požarevac a.d. , Požarevac - PZPP
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - SJPR
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pomoravlje a.d. , Beograd - PMRV
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Projmetal a.d. , Beograd
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kačarevo a.d., Kačarevo - KCRV
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Silos a.d. , Kovin - SILK
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Chemos a.d. , Palić - CHMS
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dinara a.d. , Beograd - DINR
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Varnost Fitep a.d. , Zemun - VRFT
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar - FMTZ
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pobeda a.d. , Boka
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Graditelj a.d. , Beograd - GRDB
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Revnost a.d. , Novi Sad - RVST
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kluz Padobrani a.d. , Beograd - KLZP
20.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - ATP Kraljevo a.d. , Kraljevo - ATPK
19.06.2012.Rešenje o uključenju na Open Market - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
19.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Seme produkt a.d. , Čačak
19.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Šumadija a.d. , Sombor - SMSOM
15.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Zvezda a.d. , Brus - ZVBR
15.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Topola a.d. , Banatska Topola - TPLK
14.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Geosonda Hidrogeologija a.d., Beograd - GSNH
13.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Mlin Pek a.d. , Sonta - MLPK
11.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Vijadukt a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac - RAPZ
07.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd - IKRS
06.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Kamendin a.d. , Sirig - KMND
06.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Gradex a.d. , Čačak - GRDX
04.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PIK Oplenac a.d. , Topola - OPLN
04.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Međunarodni transport a.d. , Beograd - MTRN
31.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Vrenje a.d. , Beograd - VREN
31.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Agh a.d. , Gadžin Han - AGHG
31.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sab Monet a.d. , Beograd - SBMN
30.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Balkan Brick a.d. , Vladičin Han - BLBR
29.05.2012.Rešenje o uključenju akcija na Open Market - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
29.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Čačak film a.d. , Čačak - CAFL
29.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 8. mart a.d. , Beograd - OMRT
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Tamp a.d., Senta - TAMP
28.05.2012.Rešenje o izmeni rešenja o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije izdavaoca - Pekabeta a.d. , Beograd - PKBT
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Rudnik a.d. , Rudnik - RUDN
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dunav film a.d., Beograd - DNFL
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana - FSVP
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad - IZZR
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Napredak a.d. , Čonoplja - NACN
28.05.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
28.05.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBNPB
25.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - ABC Food a.d. , Ruski Krstur - PMRK
25.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Navip a.d. , Zemun - NAVP
24.05.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
24.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 14. Decembar - grejanje a.d. , Beograd - DCBG
24.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd - KPNO
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloga a.d. , Kula
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Građevinar a.d. , Novi Kneževac - GRDS
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Novi Elind a.d. , Valjevo - NVEL
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Transport a.d. , Zemun - TRAZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - David Pajić Daka a.d., Beograd - DVDP
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Daka servis a.d., Beograd - DAKA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Podunavlje a.d. , Beočin - PDBC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad - IZZR
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Invest - Import a.d. , Beograd - INIM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Plana Market a.d., Velika Plana - PNMA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Politika a.d. , Beograd - PLTK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rudnik a.d. , Rudnik - RUDN
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Vino župa a.d. , Aleksandrovac - VINZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Unionelektro a.d. , Beograd - UNELB
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fabrika stočne hrane Crvenka a.d. , Crvenka - FSHC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitopromet a.d. , Ivanjica - ZTIV
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac - ZUPK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Citadel Investments a.d., Beograd - TELT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Građevinar a.d. , Debeljača - GRDE
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pekara a.d. , Bela Crkva - PEKA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Beograd promet a.d. , Zemun - BPRZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac - RIBR
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - La ferme a.d. , Beograd - LFRM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Gasalarm a.d. , Beograd - GSALB
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zmaj a.d. , Smederevo - ZMSD
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zlatica a.d. , Lazarevo - ZLTL
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNTC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - UTP Srbija a.d. , Kraljevo - UTPS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - PSSS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor - PKSO
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugocentar a.d. , Beograd - JGCN
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin - HLAP
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Higlo hladnjača a.d., Horgoš - HGLO
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Junior a.d. , Brus - JNRB
21.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Soko a.d. , Lučani - SOKO
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac
16.05.2012.Obaveštenje o poslednjem trgovačkom danu za obveznice Republike Srbije serije A2012.
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNPC
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNM
15.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrokosovo a.d. , Beograd - AGRK
14.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zastava promet a.d. , Sombor - ZSPR
14.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ciglana 2. Oktobar a.d. , Jasenovo - CGJA
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Velefarm a.d. , Beograd - VLFR
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Duropack a.d. , Kruševac - DPKS
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vranje projekt a.d. , Vranje - VPVR
09.05.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNPC
09.05.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNM
09.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pekabeta a.d. , Beograd - PKBT
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrokontakt a.d. , Preševo - ELKP
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PZP Vranje a.d. , Vranje - PZPV
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Utenzilija a.d. , Leskovac - UTNZ
07.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš - GMNT
04.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Autopromet a.d. , Niš - APNI
03.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - JT International a.d. , Senta - JTIT
26.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja - VTJC
25.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
23.04.2012.Uključenje na VBT - Beograd promet a.d. , Zemun - BPRZ
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
23.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autosrbija a.d. , Beograd - ATSB
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agh a.d. , Gadžin Han - AGHG
18.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Termoelektro Enel a.d. , Beograd - TEEN
18.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
17.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Topola a.d. , Bačka Topola - TPLA
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Venac a.d. , Crvenka - VNCR
09.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Udarnik a.d. , Zrenjanin - UDRZ
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Panvita Nova brazda a.d. , Đurđin - NVBR
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - FPM Beograf a.d. , Beograd - BGRF
06.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
04.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sombormlin a.d. , Sombor - SOML
04.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
03.04.2012.Uključenje na VBT - Labudovo okno a.d., Bela Crkva - LBDO
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zorka - Zaštita bilja a.d., Šabac
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad - DNPP
30.03.2012.Uključenje na VBT - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac - KSMRM
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak - JPUG
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mladost a.d. , Beograd - MLCU
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vladičin Han a.d. , Vladičin Han - VLDH
30.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Balkan auto centar a.d. , Subotica - BACS
30.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalotehna Trade a.d. , Niš - MTHT
30.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja metodom akcijama izdavaoca - MFP Kikinda a.d. , Kikinda - MFPK
29.03.2012.Uključenje na VBT - Pekara a.d. , Bela Crkva - PEKA
29.03.2012.Uključenje na VBT - Unionelektro a.d. , Beograd - UNELB
29.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Unionelektro a.d. , Beograd - UNEL
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak - JPUG
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac - ANPR
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Autopromet a.d. , Niš - APNI
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac - ZUPK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Topola a.d. , Bačka Topola - TPLA
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
28.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Livnica Ralja a.d. , Ralja - LVNR
28.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dunav a.d. , Kovin - DNKV
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas - VVPR
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Podunavlje a.d. , Apatin - PDNV
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jugozan promet a.d. , Beograd - JGZP
22.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva - EKON
22.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Delo a.d. , Beograd - DELO
21.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas - VVPR
21.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Luxol a.d. , Zrenjanin - LUXL
20.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal a.d. , Apatin - META
19.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal a.d. , Novi Sad - MTLN
16.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo - PHEM
16.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Podunavlje a.d. , Apatin - PDNV
15.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Juginus a.d. , Beograd - JGUS
14.03.2012.Uključenje na VBT - Public Consulting a.d., Beograd - PBCN
14.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Unionelektro a.d. , Beograd - UNEL
13.03.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Termika a.d. , Zrenjanin - TRMK
13.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
13.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 6. oktobar a.d. , Pančevo - SOKB
13.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dom a.d. , Beograd - DOMB
09.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
08.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Termovent a.d. , Beograd - TRVN
07.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Moderna kuća a.d. , Šabac - MDKC
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugozan promet a.d. , Beograd - JGZP
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnopromet a.d. , Bor - THPB
07.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal - holding a.d. , Beograd - UNVR
06.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
06.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
05.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MineraliCO Nemetali a.d. , Vranjska Banja - MNRL
05.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrosrbija a.d. , Beograd - ELSR
05.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Belan a.d. , Belanovica - BLNB
05.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zora a.d. , Subotica - ZRSU
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Deva a.d. , Kruševac - DEVA
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad - USNS
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Juginus a.d. , Beograd - JGUS
01.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inex krajina a.d. , Negotin - INXK
01.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Carnex a.d. , Vrbas - CRNX
29.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
29.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKR
28.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Banat a.d. , Kikinda - BNKI
28.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Frizer a.d. , Niš - FRZN
27.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
27.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zavod za ekon. i urbani menadžment a.d. , Požarevac - ZEKM
24.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zora a.d. , Subotica - ZRSU
23.02.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Gradex a.d. , Čačak - GRDX
22.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
22.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
20.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - First Global Brokers a.d. , Beograd - FGBB
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Protours a.d. , Prokuplje - PRTS
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hanplast a.d. , Vladičin Han - HNPL
10.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Carnex a.d. , Vrbas - CRNX
08.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bačka a.d. , Žabalj - BACK
08.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
07.02.2012.Uključenje na VBT - Mladost Subotica a.d. , Subotica - MLDSU
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ljutovo a.d. , Ljutovo - LJTV
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Staklopan a.d. , Beograd - STKL
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elid a.d. , Donji Dušnik - ELID
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bečej prevoz a.d. , Bečej - BECP
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad - HDRZ
03.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autokomanda a.d. , Beograd - ATKM
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MB Fapromal a.d., Lučani - MBFP
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd - SFTZ
31.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
27.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Nikolinci a.d. , Nikolinci - NKLC
27.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Motins a.d. , Novi Sad - MTNS
26.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zlatibor gradnja a.d. , Novi Sad - ZGNS
26.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Dimničar a.d. , Kula
25.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ekonomija a.d. , Jarkovac - EKNM
25.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Petrovac a.d. , Petrovac - PTVC
25.01.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sani remont a.d. , Šabac - SNRT
24.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Bečej prevoz a.d. , Bečej - BECP
24.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dimničar a.d. , Zrenjanin - DMZR
24.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica Smederevska Palanka a.d. , Smederevska Palanka - VSSP
24.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Riboteks a.d. , Ljubovija - RIBO
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tina a.d. , Knjaževac - TINA
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kluz Srem a.d. , Ruma - KLSR
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Šidprojekt a.d. , Šid - SIDP
20.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Riboteks a.d. , Ljubovija - RIBO
20.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Duvanska Han a.d. , Vladičin Han - DVHN
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo - AGBO
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova - SLMM
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slovo Kraljevo a.d. , Kraljevo - SLOK
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Termovent a.d. , Beograd - TRVN
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Slobodna reč a.d. , Vranje - SLRC
17.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ukus a.d. , Kovačica - UKSK
17.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrouniverzal a.d. , Beograd - ELBG
17.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Udarnik a.d. , Zrenjanin - UDRZ
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Prostor a.d., Ada - PRSR
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Integral - inženjering a.d. , Subotica - INTI
16.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bazar a.d. , Novi Sad - BZAR
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Aska a.d. , Kula - ASKA
13.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Podrinje a.d. , Šabac - PDRNS
12.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Bazar a.d. , Novi Sad - BZAR
12.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mpa informatički inženjering a.d. , Zrenjanin - MPAZ
11.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agrounija a.d. , Inđija - AGUN
10.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRNS
06.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poslovna politika a.d. , Beograd - PSPL
06.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova - ZMLP
05.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrobanat a.d. , Plandište - AGBP
05.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac - ZSTV
05.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Seme a.d. , Beograd - SMBG
04.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Strela Trade a.d., Valjevo - STRL
04.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Betonjerka a.d. , Senta - BTNS

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR