Trgovanje - Vesti za 2012. godinu

28.12.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
27.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka - GIPG
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Uljaricakoop a.d. , Beograd - ULJR
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - BAS a.d. , Beograd - BASB
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd - JUFZ
21.12.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Usluga a.d. , Beograd - USLU
20.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Srbija a.d. , Kragujevac - SRBK
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac - MNLT
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Zlatibor a.d. , Zlatibor - ZLZL
18.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vunil a.d. , Leskovac - VUNL
12.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Maglić a.d. , Maglić - MGLC
11.12.2012.Odluka o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
11.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na OPEN MARKET, tržišni segment OPEN MARKET akcije, izdavaoca - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
10.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Neobus a.d. , Novi Sad - NBUS
06.12.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
04.12.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta - ASVD
30.11.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
29.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac - LITS
27.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Nova Sloga a.d., Trstenik - NSLT
27.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Monitor a.d. , Beograd - MNTR
26.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Dubrava a.d., Sombor - DUBR
23.11.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
22.11.2012.Uključenje na Open Market - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo - KSKA
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Imlek a.d. , Beograd - IMLKPB
20.11.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Angropromet a.d., Niš - ANPN
19.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTPR
16.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
15.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja - PTOK
13.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Dimničar a.d., Novi Sad - DMNS
08.11.2012.Uključenje na Open Market - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac - DRMA
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT TMO a.d., Trstenik - PPTT
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Cilindri u restrukturiranju a.d. , Trstenik - PPTC
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Ishrana a.d. , Trstenik - PPTI
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PP Kočna tehnika a.d., Trstenik - PPKT
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Zaptivke a.d. , Trstenik - PPTZ
07.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd - MNKO
06.11.2012.Primarno trgovanje obveznicama izdavaoca Erste Bank a.d Novi Sad
06.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISKM
06.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISK
02.11.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd - MEOP
01.11.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka - GIPG
31.10.2012.Privremena obustava trgovanja akcijama na Open Market - tržišni segment Open Market akcije - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
29.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 23. Novembar a.d. , Tutin - NVMT
26.10.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Integral betonirci a.d. , Subotica - INTB
26.10.2012.Organizovanje primarnog trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti - Erste Bank a.d. Novi Sad
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
23.10.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje - ELAN
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sinter a.d. , Užice - SINTU
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - M - industry a.d. , Niš - MIND
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Madera a.d. , Beograd - MDRA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kontaktor a.d. , Beograd - KNTK
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Kikinda - JDKI
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd - IPMB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Central a.d. , Vrbas - CTVB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac - BRKC
19.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehno dizajn a.d. , Beograd - ABSM
19.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Partizanski put a.d. , Beograd - PRTP
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin - MNLF
16.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad - VPNS
16.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
15.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ukus a.d. , Kovačica
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Biljur a.d. , Niš - BILR
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Jedinstvo a.d. , Apatin
05.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin - TPZR
05.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vaga Mont a.d. , Beograd - VGMT
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mašinoteks a.d. , Leskovac - MSTK
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Željin a.d. , Aleksandrovac - ZELJ
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd - VTMS
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Crna trava put a.d. , Vlasotince - MHVL
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dekarbonizacija a.d. , Zemun - DKPB
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Spik a.d. , Beograd - SPIK
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mačvapromet a.d. , Šabac - MACV
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kosovoprojekt a.d. , Beograd
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica - PHSM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Iritel a.d. , Beograd - IRTL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugoagent a.d. , Beograd - JUAG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pinki a.d. , Zemun - PNKZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Inex Sokolica a.d., Prijepolje - INSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jadran a.d. , Beograd - JADR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sacen a.d. , Novi Sad - SCEN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zlatibor a.d. , Zlatibor - ZLZL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd - AUBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Loznica a.d. , Loznica - MLLOZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd - JAAB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bones Nacional a.d. , Beograd - BNSN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ratko Mitrović a.d. , Beograd - RMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hempro a.d. , Beograd - HMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agroseme a.d. , Kikinda - AGSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka - DNPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nikola Tesla a.d. , Beograd - NKTS
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Termika a.d. , Zrenjanin - TRMK
21.09.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
19.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Morava a.d., Doljevac - MRVD
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rasadnik a.d., Kikinda - RSKI
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Utva Mepro a.d. , Padina - UTVA
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ishrana a.d. , Aleksinac - ISHA
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Namenska a.d. , Trstenik
12.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd - UNTE
11.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Sani remont a.d. , Šabac - SNRT
10.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Metalski centar a.d. , Beograd - MTCT
07.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - IHTM a.d., Beograd - IHTM
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 16. oktobar a.d. , Beočin - SKTB
06.09.2012.Uključenje na Open Market - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
04.09.2012.Uključenje na MTP - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
04.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad - USNS
03.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Elan a.d. , Izbište - ELNI
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Ratar a.d. , Jaša Tomić - RAJT
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Minelpo a.d. , Beograd - MNLP
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Fabeg a.d. , Beograd - FABG
24.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Deva a.d. , Kruševac - DEVA
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Toplana a.d., Kruševac - TPLN
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Labudnjača a.d. , Vajska - LBDC
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Pobeda a.d. , Boka - PBBK
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - TV Čačak a.d., Čačak - TVCA
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Novi dani a.d., Ivanjica - NDIV
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Gradnja a.d. , Ljubovija - GRDL
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PIK Kovin a.d., Kovin - PIKK
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prosveta a.d. , Čačak - PRSTC
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Selekcija a.d. , Aleksinac - SELK
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - MFP Kikinda a.d. , Kikinda - MFPK
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd - ZEDS
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Razvitak a.d. , Novi Pazar - RAZV
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehnopromet a.d. , Bor - THPB
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Elektroservis a.d. , Paraćin - ELSP
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitosrem a.d. , Inđija - ZISR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd - YUCM
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Svetlost a.d. , Beograd - SVTS
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloboda GP a.d. , Obrenovac - SLBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo - PPVA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Linde gas Srbija a.d. , Bečej - LIND
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugodrvo holding a.d. , Beograd - JUGD
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jinpros a.d. , Beograd - JNPR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd - INMT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hotel Narvik a.d. , Kikinda - HNRV
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fasil a.d. , Arilje - FSIL
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Energoprojekt garant a.d. , Beograd - ENGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bioprotein a.d. , Beograd - BPRT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac - BETA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Amb grafika a.d. , Novi Sad - AMBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
16.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica - ZTPB
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Gumins a.d. , Novi Sad - GMNS
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Kosmaj a.d. , Beograd - KSMJ
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kopex min oprema a.d. , Niš
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Banatplast a.d. , Plandište - BAPL
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Frutti Co a.d. , Ljubovija - FRTT
09.08.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
08.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Napro a.d., Beograd - NPRO
06.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rapid a.d. , Gornji Milanovac - RPGM
06.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Silos Jakovo a.d. , Jakovo - SLOS
03.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
27.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Heba a.d., Bujanovac - HEBA
26.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Panteks a.d. , Sremski Karlovci - PNTXK
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac - MNLT
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad - NSSJ
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Paraćinka a.d. , Paraćin - PARP
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ribarstvo a.d. , Baranda - RBAR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rumaplast a.d. , Ruma - RUPL
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac - ZPKG
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin - MNLF
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Miroč a.d. , Kladovo - MIRC
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Livnica Ljig a.d. , Beograd - LVNL
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kadinjača a.d. , Užice - KDNC
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Izolacija holding a.d. , Beograd
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Interservis a.d. , Futog - INTS
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Industrija brusnih alata a.d., Ada - IBAA
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Elektrometal a.d. , Beograd - ELKR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dinara Servis a.d. , Beograd - DNSR
23.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja - CZVB
20.07.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKKI
18.07.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
18.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Slobodna reč a.d. , Vranje - SLRC
17.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Impregnacija a.d. , Beograd - IMPR
17.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloboda a.d. , Novi Pazar - SBNP
16.07.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Ukus a.d. , Kovačica - UKSK
16.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac - ANPR
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP BELEX - tržišni segment MTP, izdavaoca - Azma a.d. , Kragujevac - AZMA
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP BELEX - tržišni segment MTP, izdavaoca - Somborputevi a.d. , Sombor - SOMP
13.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Lala Stanković a.d. , Bogatić - LLST
11.07.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
11.07.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Gajdobra
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Umka a.d. , Umka - UMKA
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac - RIBR
10.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Niskogradnja a.d. , Niš - NSKN
09.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Boja a.d. , Sombor - BOJAS
05.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd - JRIN
05.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 3. oktobar a.d. , Novo Miloševo - TOKT
04.07.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd - ZEDS
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Višnjica UP a.d. , Beograd - VSUP
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Servis specijalnih vozila a.d., Beograd - SSVZ
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Neimar a.d. , Novi Sad - NEMR
04.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Hidroinvest DTD a.d. , Novi Sad
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dunavka a.d. , Veliko Gradište
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Aries leather a.d. , Pančevo - ARSL
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Progres a.d. , Vrbas - PGVB
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Forum Vizija a.d., Beograd - AMEB
03.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Tri grozda a.d. , Beograd - TRIG
02.07.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
02.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka - LKBP
02.07.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Milenijum osiguranje a.d. , Beograd - MIOS
29.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
28.06.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Razvitak a.d. , Novi Pazar - RAZV
28.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloga Čačak a.d. , Čačak - SLCA
28.06.2012.Rešenje o isključenju dužničkih hartija od vrednosti sa MTP Belex - tržišni segment MTP obvešnice, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd - NLCB01
27.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - NLB banka a.d. , Beograd - NLCB
27.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka - JAFA
27.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Geoinženjering a.d. , Beograd - GEIN
22.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Žitopromet a.d. , Ivanjica - ZTIV
22.06.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rubin a.d. , Kruševac - RUBN
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Toza Marković a.d. , Kikinda - TMKI
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac - ZVHE
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Niš ekspres a.d., Niš - NEKS
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - PZP Požarevac a.d. , Požarevac - PZPP
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - SJPR
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pomoravlje a.d. , Beograd - PMRV
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Projmetal a.d. , Beograd
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kačarevo a.d., Kačarevo - KCRV
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Silos a.d. , Kovin - SILK
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Chemos a.d. , Palić - CHMS
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dinara a.d. , Beograd - DINR
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Varnost Fitep a.d. , Zemun - VRFT
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar - FMTZ
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pobeda a.d. , Boka
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Graditelj a.d. , Beograd - GRDB
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Revnost a.d. , Novi Sad - RVST
21.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kluz Padobrani a.d. , Beograd - KLZP
20.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - ATP Kraljevo a.d. , Kraljevo - ATPK
19.06.2012.Rešenje o uključenju na Open Market - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
19.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Seme produkt a.d. , Čačak
19.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Šumadija a.d. , Sombor - SMSOM
15.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Zvezda a.d. , Brus - ZVBR
15.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Topola a.d. , Banatska Topola - TPLK
14.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Geosonda Hidrogeologija a.d., Beograd - GSNH
13.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Mlin Pek a.d. , Sonta - MLPK
11.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Vijadukt a.d. , Novi Sad
11.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac - RAPZ
07.06.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd - IKRS
06.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Kamendin a.d. , Sirig - KMND
06.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Gradex a.d. , Čačak - GRDX
04.06.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PIK Oplenac a.d. , Topola - OPLN
04.06.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Međunarodni transport a.d. , Beograd - MTRN
31.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Vrenje a.d. , Beograd - VREN
31.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Agh a.d. , Gadžin Han - AGHG
31.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sab Monet a.d. , Beograd - SBMN
30.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Balkan Brick a.d. , Vladičin Han - BLBR
29.05.2012.Rešenje o uključenju akcija na Open Market - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
29.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Čačak film a.d. , Čačak - CAFL
29.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 8. mart a.d. , Beograd - OMRT
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Tamp a.d., Senta - TAMP
28.05.2012.Rešenje o izmeni rešenja o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije izdavaoca - Pekabeta a.d. , Beograd - PKBT
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Rudnik a.d. , Rudnik - RUDN
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dunav film a.d., Beograd - DNFL
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana - FSVP
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad - IZZR
28.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Napredak a.d. , Čonoplja - NACN
28.05.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
28.05.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBNPB
25.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - ABC Food a.d. , Ruski Krstur - PMRK
25.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Navip a.d. , Zemun - NAVP
24.05.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin - SFSP
24.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - 14. Decembar - grejanje a.d. , Beograd - DCBG
24.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd - KPNO
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sloga a.d. , Kula
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Građevinar a.d. , Novi Kneževac - GRDS
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Novi Elind a.d. , Valjevo - NVEL
23.05.2012.Rešenje o isključenju akcija MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Transport a.d. , Zemun - TRAZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - David Pajić Daka a.d., Beograd - DVDP
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Daka servis a.d., Beograd - DAKA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Podunavlje a.d. , Beočin - PDBC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad - IZZR
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Invest - Import a.d. , Beograd - INIM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Plana Market a.d., Velika Plana - PNMA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Politika a.d. , Beograd - PLTK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Rudnik a.d. , Rudnik - RUDN
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Vino župa a.d. , Aleksandrovac - VINZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Unionelektro a.d. , Beograd - UNELB
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fabrika stočne hrane Crvenka a.d. , Crvenka - FSHC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitopromet a.d. , Ivanjica - ZTIV
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac - ZUPK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Citadel Investments a.d., Beograd - TELT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Građevinar a.d. , Debeljača - GRDE
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pekara a.d. , Bela Crkva - PEKA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Beograd promet a.d. , Zemun - BPRZ
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac - RIBR
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - La ferme a.d. , Beograd - LFRM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Gasalarm a.d. , Beograd - GSALB
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zmaj a.d. , Smederevo - ZMSD
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zlatica a.d. , Lazarevo - ZLTL
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNTC
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - UTP Srbija a.d. , Kraljevo - UTPS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - PSSS
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor - PKSO
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugocentar a.d. , Beograd - JGCN
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin - HLAP
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Higlo hladnjača a.d., Horgoš - HGLO
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
21.05.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Junior a.d. , Brus - JNRB
21.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Soko a.d. , Lučani - SOKO
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac
16.05.2012.Obaveštenje o poslednjem trgovačkom danu za obveznice Republike Srbije serije A2012.
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNPC
16.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNM
15.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrokosovo a.d. , Beograd - AGRK
14.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zastava promet a.d. , Sombor - ZSPR
14.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ciglana 2. Oktobar a.d. , Jasenovo - CGJA
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Velefarm a.d. , Beograd - VLFR
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Duropack a.d. , Kruševac - DPKS
11.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vranje projekt a.d. , Vranje - VPVR
09.05.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNPC
09.05.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad - KLBNM
09.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pekabeta a.d. , Beograd - PKBT
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrokontakt a.d. , Preševo - ELKP
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PZP Vranje a.d. , Vranje - PZPV
08.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Utenzilija a.d. , Leskovac - UTNZ
07.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš - GMNT
04.05.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Autopromet a.d. , Niš - APNI
03.05.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - JT International a.d. , Senta - JTIT
26.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja - VTJC
25.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
23.04.2012.Uključenje na VBT - Beograd promet a.d. , Zemun - BPRZ
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
23.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autosrbija a.d. , Beograd - ATSB
23.04.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agh a.d. , Gadžin Han - AGHG
18.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Termoelektro Enel a.d. , Beograd - TEEN
18.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
17.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Topola a.d. , Bačka Topola - TPLA
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
12.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Venac a.d. , Crvenka - VNCR
09.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Udarnik a.d. , Zrenjanin - UDRZ
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Panvita Nova brazda a.d. , Đurđin - NVBR
09.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - FPM Beograf a.d. , Beograd - BGRF
06.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
05.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
04.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sombormlin a.d. , Sombor - SOML
04.04.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
03.04.2012.Uključenje na VBT - Labudovo okno a.d., Bela Crkva - LBDO
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zorka - Zaštita bilja a.d., Šabac
03.04.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad - DNPP
30.03.2012.Uključenje na VBT - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac - KSMRM
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak - JPUG
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mladost a.d. , Beograd - MLCU
30.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vladičin Han a.d. , Vladičin Han - VLDH
30.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Balkan auto centar a.d. , Subotica - BACS
30.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalotehna Trade a.d. , Niš - MTHT
30.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja metodom akcijama izdavaoca - MFP Kikinda a.d. , Kikinda - MFPK
29.03.2012.Uključenje na VBT - Pekara a.d. , Bela Crkva - PEKA
29.03.2012.Uključenje na VBT - Unionelektro a.d. , Beograd - UNELB
29.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Unionelektro a.d. , Beograd - UNEL
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak - JPUG
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac - ANPR
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Autopromet a.d. , Niš - APNI
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac - ZUPK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Topola a.d. , Bačka Topola - TPLA
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
28.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
28.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Livnica Ralja a.d. , Ralja - LVNR
28.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dunav a.d. , Kovin - DNKV
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas - VVPR
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Podunavlje a.d. , Apatin - PDNV
27.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jugozan promet a.d. , Beograd - JGZP
22.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva - EKON
22.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Delo a.d. , Beograd - DELO
21.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas - VVPR
21.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Luxol a.d. , Zrenjanin - LUXL
20.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal a.d. , Apatin - META
19.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal a.d. , Novi Sad - MTLN
16.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo - PHEM
16.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Podunavlje a.d. , Apatin - PDNV
15.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Juginus a.d. , Beograd - JGUS
14.03.2012.Uključenje na VBT - Public Consulting a.d., Beograd - PBCN
14.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Unionelektro a.d. , Beograd - UNEL
13.03.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Termika a.d. , Zrenjanin - TRMK
13.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
13.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 6. oktobar a.d. , Pančevo - SOKB
13.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dom a.d. , Beograd - DOMB
09.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
08.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Termovent a.d. , Beograd - TRVN
07.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Moderna kuća a.d. , Šabac - MDKC
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugozan promet a.d. , Beograd - JGZP
07.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnopromet a.d. , Bor - THPB
07.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal - holding a.d. , Beograd - UNVR
06.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
06.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jugometal a.d. , Beograd - JGMT
05.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MineraliCO Nemetali a.d. , Vranjska Banja - MNRL
05.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrosrbija a.d. , Beograd - ELSR
05.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Belan a.d. , Belanovica - BLNB
05.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zora a.d. , Subotica - ZRSU
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Deva a.d. , Kruševac - DEVA
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad - USNS
02.03.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Juginus a.d. , Beograd - JGUS
01.03.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inex krajina a.d. , Negotin - INXK
01.03.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Carnex a.d. , Vrbas - CRNX
29.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ratarstvo a.d. , Skorenovac - RTSK
29.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKR
28.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Banat a.d. , Kikinda - BNKI
28.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Frizer a.d. , Niš - FRZN
27.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
27.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zavod za ekon. i urbani menadžment a.d. , Požarevac - ZEKM
24.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zora a.d. , Subotica - ZRSU
23.02.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Gradex a.d. , Čačak - GRDX
22.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
22.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
20.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - First Global Brokers a.d. , Beograd - FGBB
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Protours a.d. , Prokuplje - PRTS
14.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hanplast a.d. , Vladičin Han - HNPL
10.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Carnex a.d. , Vrbas - CRNX
08.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bačka a.d. , Žabalj - BACK
08.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
07.02.2012.Uključenje na VBT - Mladost Subotica a.d. , Subotica - MLDSU
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ljutovo a.d. , Ljutovo - LJTV
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Staklopan a.d. , Beograd - STKL
07.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elid a.d. , Donji Dušnik - ELID
07.02.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bečej prevoz a.d. , Bečej - BECP
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad - HDRZ
03.02.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autokomanda a.d. , Beograd - ATKM
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MB Fapromal a.d., Lučani - MBFP
03.02.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd - SFTZ
31.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
27.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Nikolinci a.d. , Nikolinci - NKLC
27.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Motins a.d. , Novi Sad - MTNS
26.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zlatibor gradnja a.d. , Novi Sad - ZGNS
26.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Dimničar a.d. , Kula
25.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ekonomija a.d. , Jarkovac - EKNM
25.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Petrovac a.d. , Petrovac - PTVC
25.01.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sani remont a.d. , Šabac - SNRT
24.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Bečej prevoz a.d. , Bečej - BECP
24.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dimničar a.d. , Zrenjanin - DMZR
24.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica Smederevska Palanka a.d. , Smederevska Palanka - VSSP
24.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Riboteks a.d. , Ljubovija - RIBO
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tina a.d. , Knjaževac - TINA
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kluz Srem a.d. , Ruma - KLSR
23.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Šidprojekt a.d. , Šid - SIDP
20.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Riboteks a.d. , Ljubovija - RIBO
20.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Duvanska Han a.d. , Vladičin Han - DVHN
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo - AGBO
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova - SLMM
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
19.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slovo Kraljevo a.d. , Kraljevo - SLOK
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Termovent a.d. , Beograd - TRVN
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
19.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Slobodna reč a.d. , Vranje - SLRC
17.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Ukus a.d. , Kovačica - UKSK
17.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrouniverzal a.d. , Beograd - ELBG
17.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Udarnik a.d. , Zrenjanin - UDRZ
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Prostor a.d., Ada - PRSR
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Integral - inženjering a.d. , Subotica - INTI
16.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bazar a.d. , Novi Sad - BZAR
16.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Aska a.d. , Kula - ASKA
13.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Podrinje a.d. , Šabac - PDRNS
12.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Bazar a.d. , Novi Sad - BZAR
12.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mpa informatički inženjering a.d. , Zrenjanin - MPAZ
11.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agrounija a.d. , Inđija - AGUN
10.01.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRNS
06.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poslovna politika a.d. , Beograd - PSPL
06.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova - ZMLP
05.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrobanat a.d. , Plandište - AGBP
05.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac - ZSTV
05.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Seme a.d. , Beograd - SMBG
04.01.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Strela Trade a.d., Valjevo - STRL
04.01.2012.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Betonjerka a.d. , Senta - BTNS

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd