DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.10.2018.3.415-0,61%208710.3103.4513.4003.4513.4156374085MKT
12.10.2018.3.436-0,41%30103.0803.4503.4223.4503.4364594252MKT
11.10.2018.3.450-1,15%30103.5003.4503.4503.4503.4504302765MKT
10.10.2018.3.4900,00%1138.3903.4903.4903.4903.4904112172MKT
09.10.2018.3.4900,20%31108.1903.4903.4903.4903.4903722372MKT
08.10.2018.3.4831,78%32111.4603.4803.4803.4903.4834042693MKT
05.10.2018.3.422-1,67%2482.9403.4803.4223.4803.4564283023MKT
04.10.2018.3.4800,00%1138.2803.4803.4803.4803.4804293332MKT
03.10.2018.3.4802,20%1034.8003.4803.4803.4803.4803991861MKT
02.10.2018.3.405-0,03%202687.8153.4803.4003.4803.40560134216MKT
01.10.2018.3.4060,00%00////4012000MKT
28.09.2018.3.4060,00%00////4012220MKT
27.09.2018.3.406-2,13%1240.8683.4063.4053.4063.4064132012MKT
26.09.2018.3.480-0,29%13.4803.4803.4803.4803.4804022021MKT
25.09.2018.3.4900,00%00////4022010MKT
24.09.2018.3.4900,00%00////3422010MKT
21.09.2018.3.4902,47%13.4903.4903.4903.4903.4903773141MKT
20.09.2018.3.406-2,41%26.8123.4063.4063.4063.4063793101MKT
19.09.2018.3.4900,29%1138.3903.4903.4903.4903.4903882742MKT
18.09.2018.3.4800,00%29100.9213.4803.4803.4813.4802633342MKT
17.09.2018.3.4800,00%32111.3603.4803.4803.4803.4802963282MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene