PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2019.250,00%00////16600MPC
17.01.2019.250,00%00////16600MPC
16.01.2019.250,00%00////16600MPC
15.01.2019.250,00%00////16600MPC
14.01.2019.250,00%00////16600MPC
11.01.2019.250,00%00////16600MPC
10.01.2019.250,00%00////16600MPC
09.01.2019.250,00%00////16600MPC
08.01.2019.250,00%00////000MPC
04.01.2019.250,00%00////000MPC
03.01.2019.250,00%00////000MPC
28.12.2018.250,00%00////16600MPC
27.12.2018.250,00%00////16600MPC
26.12.2018.250,00%00////16600MPC
25.12.2018.250,00%00////16600MPC
24.12.2018.250,00%00////16600MPC
21.12.2018.250,00%00////16600MPC
20.12.2018.250,00%00////16600MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene