MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
24.07.2024.1.6540,00%00////2006160MKT
23.07.2024.1.6540,00%00////2001.0160MKT
22.07.2024.1.6540,00%00////3209060MKT
19.07.2024.1.654-3,84%3151.2781.7001.6521.7001.6542319175MKT
18.07.2024.1.7200,00%00////2018960MKT
17.07.2024.1.7200,00%00////2008960MKT
16.07.2024.1.7200,00%00////2008880MKT
15.07.2024.1.720-0,58%5086.0001.7201.7201.7201.7202009381MKT
12.07.2024.1.7300,58%3458.8201.7301.7301.7301.7302009222MKT
11.07.2024.1.7200,00%00////2008880MKT
10.07.2024.1.7200,00%00////2008880MKT
09.07.2024.1.7204,24%3051.6001.7201.7201.7201.7202009181MKT
08.07.2024.1.6500,00%00////2008880MKT
05.07.2024.1.6500,00%00////2007830MKT
04.07.2024.1.650-2,94%711.5501.6501.6501.6501.6502077902MKT
03.07.2024.1.7000,00%00////2006960MKT
02.07.2024.1.7003,66%35.1001.7001.7001.7001.7002006961MKT
01.07.2024.1.6400,00%00////2002820MKT
28.06.2024.1.6400,00%00////3002820MKT
27.06.2024.1.6400,00%00////3004820MKT
26.06.2024.1.6400,00%00////3004820MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene