14.03.2019.
ODLUKA O o promeni metode trgovanja akcijama kotiraniim na tržišnom segmentu - MTP Belex-akcije - SA PRIMENOM OD 5.APRILA 2019.GODINE

MTP Belex je segment tržišta koji nije regulisano tržište i na kome se uglavnom trguje hartijama od vrednosti iz privatizacionog procesa, gde je nakon konsolidacije i re-konsolidacije inicijalnog vlasništva trgovačka aktivnost prilično zamrla, te se transakcije dešavaju sporadično.

U nastojanju da aktivira MTP Belex segment tržišta, stimuliše trgovačku aktivnost, poveća obime i unapredi cenovnu efikasnost Beogradska berza je donela odluku o promeni metoda trgovanja za sve hartije od vrednosti uključene na MTP Belex. Do sada se hartijama od vrednosti koje su uključene na ovaj segment tržišta trgovalo metodom preovlađujuće cene. Očekivano je da će migracijom više od 500 pojedinačnih instrumenata kotiranih na ovom segmentu na metod kontinuiranog trgovanja biti znatno unapređen cenovni mehanizam otkrivanja fer tržišne cene, smanjene cenovne oscilacije i standardna devijacija kao mera tržišne nestabilnosti i stepena fluktuacije u odnosu na prosečno kretanje cena.

dokument
dokument

Vrednost729,48
Promena-2,24
% -0,31%
22.03.2019. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD117,9464
USD/RSD103,6527
Izvor NBS, 22.03.2019.
Tržišna kapitalizacija - 22.03.2019.
514.185.541.811 RSD
4.359.484.832 EUR
Vesti sa Berze
20.03.2019.
Sazivanje Skupštine Berze
14.03.2019.
ODLUKA O o promeni metode trgovanja akcijama kotiraniim na tržišnom segmentu - MTP Belex-akcije - SA PRIMENOM OD 5.APRILA 2019.GODINE
14.03.2019.
Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex-SA PRIMENOM OD 5.APRILA 2019.GODINE
Poslednje vesti
22.03.2019.
Ažurirani informatori - 22.03.2019
22.03.2019.
Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.
Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd