24.04.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. Gornji Milanovac

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ),METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212,

Matični broj 07177984, šifra delatnosti: 74150 – holding poslovi,ObjavljujeIZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Održanoj godišnjoj skupštini akcionara)Godišnja skupština akcionara kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca odžana je dana 05. aprila 2007. godine u prostorijam Poslovnog centra kompanije u Gornjem Milanovcu, Kneza Aleksandra 212, sa početkom u 14:00 časova.

Godišnja skupština akcionara donela je odluke kojima su:

1. Usvojeni Izveštaji Nadzornog odobra o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu,

2. Usvojeni Izveštaji Upravnog odbora: godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju Metalca a.d. i zavisnih društava, konsolidovani finansijski izveštaji za 2006. godinu, sa odlukama o raspodeli dobiti i isplati dividende akcionarima na dan dividende 26.02.2007. godine, i odlukama o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora,

3. Izabran je revizor za poslovnu 2007. godinu.METALAC a.d.

GENERALNI DIREKTOR

Petrašin Jakovljević, dipl.ing.

Vrednost914,45
Promena0,12
% 0,01%
29.05.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2771
USD/RSD109,2169
Izvor NBS, 29.05.2023.
Tržišna kapitalizacija - 29.05.2023.
444.862.535.402 RSD
3.793.260.026 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2023.
BELEXsentiment za maj 2023. godine
03.05.2023.
BELEX Monthly Report - April 2023.
12.04.2023.
Odluka o Informatoru o izdavaocu
Poslednje vesti
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.
Ažurirani informatori - 29.05.2023
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.
Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš