13.02.2006.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. Gornji Milanovac

METALAC a.d.

Gornji Milanovac

U skladu sa odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednsoti i drugih finansijskih instumenata (Sl. list SRJ br. 65/02, sa izmenama i dopunama) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanaj javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/03), METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca ovim putem izveštava o

ODRŽANOJ SEDNICI I ODLUKAMA

SKUPŠTINE AKCIONARA METALCA A.D.

Na sednici održanoj 23.12.2005. godine Skupština akcionara Metalca a.d. je postupajući po objavljenom i usvojenom dnevnom redu donela sledeće odluke:1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane dana 31. marta 2005. godine;2. Uvojena je Poslovna politika Metalca a.d. za 2006. godinu.3. Skupština akcionara je takođe upoznata i sa Biznis planom Metalca a.d. za 2006. godinu;4. Usvojeni su Osnivački akt i Statut Metalca a.d. usklađeni sa odredbama Zakona o privrednim društvima i doneta odluka da se izbor organa društva prema novom Statutu izvrši na godišnjoj sednici skupštine.5. Osnivačkim aktom preciziran je dan dividendi, koji je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učestovanja u radu godišnje skupštine akcionara. Dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti na dan objavljivanja sazivanja godišnje sednice skupštine, a najkasnije 30 dana pre dana održavanja godišnje skupštine.Osnivački akt i Statut Metalca a.d. objavljeni su u poslovnim prostorijama društva.

Generalni direktor

Petrašin Jakovljević, dipl. ing.

Vrednost1.012,68
Promena5,92
% 0,59%
23.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0791
USD/RSD107,4810
Izvor NBS, 23.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 23.07.2024.
456.271.798.542 RSD
3.897.124.239 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
23.07.2024.
Ažurirani informatori - 23.07.2024
23.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Kvartalni izveštaj za II kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.07.2024.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promenjenom broju ukupno izdatih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad