TVLE - Televizija Leskovac a.d., Leskovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
27.01.2020.3800,00%00////000MKT
24.01.2020.3800,00%00////000MKT
23.01.2020.3800,00%00////000MKT
22.01.2020.3800,00%00////000MKT
21.01.2020.3800,00%00////000MKT
20.01.2020.3800,00%00////000MKT
17.01.2020.3800,00%00////000MKT
16.01.2020.3800,00%00////000MKT
15.01.2020.3800,00%00////000MKT
14.01.2020.3800,00%00////000MKT
13.01.2020.3800,00%00////000MKT
10.01.2020.3800,00%00////000MKT
09.01.2020.3800,00%00////000MKT
08.01.2020.3800,00%00////000MKT
31.12.2019.3800,00%00////000MKT
30.12.2019.3800,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene