TVLE - Televizija Leskovac a.d., Leskovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.10.2019.3800,00%00////000MKT
21.10.2019.3800,00%00////000MKT
18.10.2019.3800,00%00////000MKT
17.10.2019.3800,00%00////000MKT
16.10.2019.3800,00%00////000MKT
15.10.2019.3800,00%00////000MKT
14.10.2019.3800,00%00////000MKT
11.10.2019.3800,00%00////000MKT
10.10.2019.3800,00%00////000MKT
09.10.2019.3800,00%00////000MKT
08.10.2019.3800,00%00////000MKT
07.10.2019.3800,00%00////000MKT
04.10.2019.3800,00%00////000MKT
03.10.2019.3800,00%00////000MKT
02.10.2019.3800,00%00////000MKT
01.10.2019.3800,00%00////000MKT
30.09.2019.3800,00%00////000MKT
27.09.2019.3800,00%00////000MKT
26.09.2019.3800,00%00////000MKT
25.09.2019.3800,00%00////000MKT
24.09.2019.3800,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene