TVLE - Televizija Leskovac a.d., Leskovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.07.2019.3800,00%00////000MKT
17.07.2019.3800,00%00////000MKT
16.07.2019.3800,00%00////000MKT
15.07.2019.3800,00%00////000MKT
12.07.2019.3800,00%00////000MKT
11.07.2019.3800,00%00////000MKT
10.07.2019.3800,00%00////000MKT
09.07.2019.3800,00%00////000MKT
08.07.2019.3800,00%00////000MKT
05.07.2019.3800,00%00////000MKT
04.07.2019.3800,00%00////000MKT
03.07.2019.3800,00%00////000MKT
02.07.2019.3800,00%00////000MKT
01.07.2019.3800,00%00////000MKT
28.06.2019.3800,00%00////000MKT
27.06.2019.3800,00%00////000MKT
26.06.2019.3800,00%00////000MKT
25.06.2019.3800,00%00////000MKT
24.06.2019.3800,00%00////000MKT
21.06.2019.3800,00%00////000MKT
20.06.2019.3800,00%00////000MKT

Blok trgovanja

DatumCenaKoličinaPromet
21.06.2019.4541.9481.887.660

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene