KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2019.2.1870,46%8351.825.8002.1862.1862.2002.1871.0402.53010MKT
17.01.2019.2.1770,00%00////1059170MKT
16.01.2019.2.1770,00%00////1288350MKT
15.01.2019.2.1770,79%50108.8482.1802.1762.1802.1772737925MKT
14.01.2019.2.1600,47%2043.2002.1602.1602.1602.160938601MKT
11.01.2019.2.1500,00%00////2689250MKT
10.01.2019.2.1500,00%00////609670MKT
09.01.2019.2.1500,00%00////1.0489040MKT
08.01.2019.2.150-2,18%2.0114.323.6702.1502.1502.1512.1503.2222.5762MKT
04.01.2019.2.1980,00%00////2416040MKT
03.01.2019.2.1980,00%00////1917170MKT
28.12.2018.2.198-3,30%1.5883.490.8642.1502.1502.3002.1982.1441.9206MKT
27.12.2018.2.2737,78%100227.3002.2732.2732.2732.2732543401MKT
26.12.2018.2.109-2,18%2042.1822.1682.1062.1682.1093885453MKT
25.12.2018.2.1560,00%00////1975740MKT
24.12.2018.2.1560,00%00////1.0404970MKT
21.12.2018.2.1560,00%115247.9712.1582.1552.1582.1563875094MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene