ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.11.2019.30.0000,00%00////48320MKT
14.11.2019.30.000-0,99%29870.00030.00030.00030.00030.000512311MKT
13.11.2019.30.3000,00%00////483310MKT
12.11.2019.30.3000,00%00////483310MKT
08.11.2019.30.3000,00%00////48310MKT
07.11.2019.30.3000,00%00////46610MKT
06.11.2019.30.3000,00%00////46610MKT
05.11.2019.30.3000,00%4121.20030.30030.30030.30030.30047051MKT
04.11.2019.30.3000,00%21636.30030.30030.30030.30030.300491262MKT
01.11.2019.30.3000,00%5151.50030.30030.30030.30030.300471261MKT
31.10.2019.30.3000,00%00////466260MKT
30.10.2019.30.300-1,64%4121.20030.30030.30030.30030.300470301MKT
29.10.2019.30.8060,00%00////466300MKT
28.10.2019.30.8060,00%00////46600MKT
25.10.2019.30.8060,00%00////43400MKT
24.10.2019.30.8060,00%00////42900MKT
23.10.2019.30.8060,00%00////29700MKT
22.10.2019.30.8060,00%00////29700MKT
21.10.2019.30.8060,00%00////29700MKT
18.10.2019.30.8060,00%00////29700MKT
17.10.2019.30.8060,00%00////29700MKT
16.10.2019.30.8060,00%00////29720MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene