ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
24.05.2019.32.0000,00%521.664.00032.00032.00032.00032.00063622MKT
23.05.2019.32.0000,00%00////11100MKT
22.05.2019.32.0000,00%00////11100MKT
21.05.2019.32.0000,00%20640.00032.00032.00032.00032.00031301MKT
20.05.2019.32.0000,00%00////11100MKT
17.05.2019.32.0000,00%3.366107.712.00032.00032.00032.00032.0003.3773.4002MKT
16.05.2019.32.0000,00%00////3.37770MKT
15.05.2019.32.0000,00%00////1170MKT
14.05.2019.32.0000,00%00////1170MKT
13.05.2019.32.0000,00%511.632.00032.00032.00032.00032.00062582MKT
10.05.2019.32.0000,00%00////1100MKT
09.05.2019.32.0000,00%00////1100MKT
08.05.2019.32.0000,00%00////1100MKT
07.05.2019.32.000-0,00%762.432.00032.00032.00032.00032.00076765MKT
06.05.2019.32.0010,00%00////000MKT
03.05.2019.32.0010,00%00////000MKT
30.04.2019.32.0010,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene