ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
11.12.2018.33.5060,00%9301.55433.50633.50633.50633.506190301MKT
10.12.2018.33.5060,00%00////181200MKT
07.12.2018.33.5060,00%00////181210MKT
06.12.2018.33.5060,00%00////181210MKT
05.12.2018.33.5060,00%00////181210MKT
04.12.2018.33.5060,00%00////181210MKT
03.12.2018.33.5060,00%133.50633.50633.50633.50633.50683211MKT
30.11.2018.33.5060,00%00////82200MKT
29.11.2018.33.5060,00%00////82200MKT
28.11.2018.33.5060,00%00////82200MKT
27.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
26.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
23.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
22.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
21.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
20.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
19.11.2018.33.5060,00%00////81200MKT
16.11.2018.33.506-1,45%8268.04433.50633.50533.50633.50689122MKT
15.11.2018.34.0000,00%00////81120MKT
14.11.2018.34.0000,03%5170.00034.00034.00034.00034.00086171MKT
13.11.2018.33.990-0,03%5169.95033.99033.99033.99033.99086131MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene