10.04.2020.
Objava izmena i dopuna Pravila poslovanja- 10.04.2020.

Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3242/12, sa izmenama i dopunama broj: 04/2-1521/13, 04/2-1148/14, 04/2-12143-1/15, 04/2 br. 6512/18 i 04/2 br. 7704/18, u daljem tekstu: Pravila Berze), izmenjena su Odlukom Berze (broj: 04/2-1212/20, od 9.4.2020. godine), a predmetne izmene inkorporirane su u prečišćen tekst Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1212-1/20), te na koju odluku Berze je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 2/2-105-823/3-20, od 10.4.2020. godine) dala saglasnost.Odluka o izmeni Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1212/20) sa prečišćenim tekstom Pravila poslovanja (broj: 04/2-1212-1/20)

OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 10.4.2020.godine, teSTUPA NA SNAGU

prvog narednog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. APRILA 2020. godine

Pravila poslovanja
Odluka

Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ