10.04.2020.
Objava izmena i dopuna Pravila poslovanja- 10.04.2020.

Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3242/12, sa izmenama i dopunama broj: 04/2-1521/13, 04/2-1148/14, 04/2-12143-1/15, 04/2 br. 6512/18 i 04/2 br. 7704/18, u daljem tekstu: Pravila Berze), izmenjena su Odlukom Berze (broj: 04/2-1212/20, od 9.4.2020. godine), a predmetne izmene inkorporirane su u prečišćen tekst Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1212-1/20), te na koju odluku Berze je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 2/2-105-823/3-20, od 10.4.2020. godine) dala saglasnost.Odluka o izmeni Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1212/20) sa prečišćenim tekstom Pravila poslovanja (broj: 04/2-1212-1/20)

OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 10.4.2020.godine, teSTUPA NA SNAGU

prvog narednog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. APRILA 2020. godine

Pravila poslovanja
Odluka

Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd