Pravilnici

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera bliže se uređuje sastav i rad Disciplinske komisije Berze, prvostepenog organa u disciplinskom postupku; pokretanje i vođenje prvostepenog postupka prema članovima Berze i ovlašćenim brokerima zbog osnovane sumnje da je izvršeno delo iz člana 165. Pravila poslovanja Berze; odlučivanje o vrsti i visini mere odgovornom članu Berze, odnosno ovlašćenom brokeru; pravni lekovi; drugostepeni postupak i rešavanje Upravnog odbora, drugostepenog organa u disciplinskom postupku, po žalbi na rešenje Disciplinske komisije; konačnost rešenja u disciplinskom postupku; vanredna pravna sredstva; dostavljanje pismena; objava konačnih rešenja; računanje rokova; vodjenje i brisanje iz evidencije Berze o izrečenim merama u disciplinskom postupku; druga pitanja od značaja za disciplinski postupak.

Preuzimanje: Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnik o poslovnoj tajni

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta, podaci i informacije koje kao takve utvrdi Upravni odbor i donese u formi Pravilnika. Pravilnikom se uredjuju i druga pitanja od značaja za zaštitu poslovne tajne. Podatke koji su poslovna tajna dužni su da čuvaju akcionari, članovi Upravnog odbora, Direktor, zaposleni Berze i druga lica ako su znala, ili su s obzirom na prirodu tih podataka, morala da znaju da su poslovna tajna.

Preuzimanje: Pravilnik o poslovnoj tajni

Vrednost748,78
Promena3,90
% 0,52%
16.03.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,3578
USD/RSD96,1086
Izvor NBS, 16.03.2018.
Tržišna kapitalizacija - 16.03.2018.
539.235.919.320 RSD
4.555.981.265 EUR
Vesti sa Berze
15.03.2018.
Redovna revizija indeksa BELEX15
07.03.2018.
Odluka o suspenziji primene Ugovora o market mejkingu u trgovanju hartijama od vrednosti - Sojaprotein a.d. , Bečej
07.03.2018.
Odluka o suspenziji primene Ugovora o market mejkingu u trgovanju hartijama od vrednosti - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
Poslednje vesti
16.03.2018.
Ažurirani informatori - 16.03.2018
16.03.2018.
Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugoterm a.d., Merošina - JTMR
16.03.2018.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18171
16.03.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
16.03.2018.
Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - Sunce a.d. , Sombor