Pravilnici

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera bliže se uređuje sastav i rad Disciplinske komisije Berze, prvostepenog organa u disciplinskom postupku; pokretanje i vođenje prvostepenog postupka prema članovima Berze i ovlašćenim brokerima zbog osnovane sumnje da je izvršeno delo iz člana 165. Pravila poslovanja Berze; odlučivanje o vrsti i visini mere odgovornom članu Berze, odnosno ovlašćenom brokeru; pravni lekovi; drugostepeni postupak i rešavanje Upravnog odbora, drugostepenog organa u disciplinskom postupku, po žalbi na rešenje Disciplinske komisije; konačnost rešenja u disciplinskom postupku; vanredna pravna sredstva; dostavljanje pismena; objava konačnih rešenja; računanje rokova; vodjenje i brisanje iz evidencije Berze o izrečenim merama u disciplinskom postupku; druga pitanja od značaja za disciplinski postupak.

Preuzimanje: Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera

Pravilnik o poslovnoj tajni

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta, podaci i informacije koje kao takve utvrdi Upravni odbor i donese u formi Pravilnika. Pravilnikom se uredjuju i druga pitanja od značaja za zaštitu poslovne tajne. Podatke koji su poslovna tajna dužni su da čuvaju akcionari, članovi Upravnog odbora, Direktor, zaposleni Berze i druga lica ako su znala, ili su s obzirom na prirodu tih podataka, morala da znaju da su poslovna tajna.

Preuzimanje: Pravilnik o poslovnoj tajni

Vrednost728,00
Promena-1,87
% -0,26%
25.06.2018. 12:05:22Detaljnije
EUR/RSD118,1074
USD/RSD101,3884
Izvor NBS, 25.06.2018.
Tržišna kapitalizacija - 22.06.2018.
520.486.892.018 RSD
4.407.633.757 EUR
Vesti sa Berze
21.06.2018.
Stateško partnerstvo SEE Link-a i Raiffeisen banke
15.06.2018.
Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2018.
Kurs "Tehnička analiza u dilerskoj sobi" - 9. i 10. oktobra
Poslednje vesti
25.06.2018.
Rešenje o uslovnoj suspenziji člana - CapitalOne a.d., Beograd
25.06.2018.
Ispravka Sazivanja Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
25.06.2018.
Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.06.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.06.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta