25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu

Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3163/12, sa izmenama i dopunama 04/2-12157/15, 04/2 br. 6848/16 i 04/2 br. 323/18, u daljem tekstu Pravilnik o listingu), izmenjen je i dopunjen Odlukom broj: 04/2-3383, od 22. maja 2018. godine, a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u Pravilnik o listingu (prečišćen tekst) - broj: 04/2-3383-1/18 na koji je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem broj 2/2-105-2052/6-18, od 25. maja 2018. godine, dala prethodnu saglasnost.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd broj 04/2-3383/18, sa Pravilnikom o listingu (prečišćen tekst) broj 04/2-3383-1/18 OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 25.5.2018. godine, te STUPA NA SNAGU prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 4. JUNA 2018. godine –
Odluka
Prečišćen tekst

Vrednost730,51
Promena-4,47
% -0,61%
19.06.2018. 09:37:53Detaljnije
EUR/RSD118,1454
USD/RSD101,6042
Izvor NBS, 19.06.2018.
Tržišna kapitalizacija - 18.06.2018.
531.362.180.261 RSD
4.496.400.933 EUR
Vesti sa Berze
15.06.2018.
Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2018.
Kurs "Tehnička analiza u dilerskoj sobi" - 9. i 10. oktobra
11.06.2018.
Sumarni podaci o ekonomiji Srbije na stranicama MMF-a
Poslednje vesti
18.06.2018.
Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2018.
Ažurirani informatori - 18.06.2018
18.06.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2018.
Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik