18.03.2020.
Odluka o suspenziji dela odredbi Ugovora o market-mejkingu- Fintel energija a.d. , Beograd - FINT

Odlukom Berze broj 01/1 - 827/20 od 18.3.2020. godine ugovori o market mejkingu koje Berza ima zaključene sa članom Berze – M&V INVESTMENTS u trgovanju listiranim hartijama od vrednosti izdavalaca Metalac a.d. Gornji Milanovac, i Fintel energija a.d. Beograd, privremeno su suspendovani u delu odredbi koje regulišu vremenski period pojedinačnog berzanskog sastanka u kom je član Berze dužan da kontinuirano, za sopstveni račun, istovremeno ispostavlja naloge kupovine i naloge prodaje za date hartije od vrednosti, i istovremeno, bez zaključenja aneksa pomenutih ugovora, datom odlukom utvrđeno trajanje datog vremenskog perioda prilagođenog saglasno odredbama Odluke Berze (01/1 br. 806/20)sa primenom od 20.3.2020. godine

Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd