Vodič za investitore

Trgovanje na Berzi, kupovina i prodaja hartija od vrednosti, kao i praćenje berzanskih izveštaja nisu rezervisani samo za uzak krug stručnjaka ili onih koji imaju višak slobodnih novčanih sredstava, već i za najširu javnost koja izrazi spremnost i zainteresovanost za berzansko poslovanje. 

Ova stranica je namenjena svima koji žele da se uključe u trgovanje hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi, a o tome imaju veoma skromno predznanje i prethodno žele da razjasne neke nedoumice.

Berza je organizovano tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti - akcijama i obveznicama. Berza ne kupuje niti prodaje hartije od vrednosti, već predstavlja mesto susretanja ponude i tražnje, na osnovu kojih se određuje tržišna cena hartija od vrednosti kojima se trguje. Uloga Berze je da obezbedi uslove za ravnopravnost učesnika u trgovanju. Beogradska berza posluje u skladu sa Zakonom, a njena pravila usklađena su i sa evropskom regulativom.

Da biste trgovali na Berzi, morate kontaktirati neko od brokersko-dilerskih društava, članova Berze, čiji spisak možete pronaći na internet stranici: Članovi Berze. Više o ulozi brokera možete pogledati na web-stranici: Uloga brokera.

Odluka o kupovini ili prodaji hartija od vrednosti samo je vaša. Niko od zaposlenih na Berzi ne može i ne sme da vam da savet o tome koje hartije i kada da kupujete ili prodajete. Za davanje saveta nisu zaduženi ni brokeri. Ukoliko želite da se sa nekim posavetujete u vezi sa kupovinom ili prodajom akcija i obveznica, najbolje je da kontaktirate investicione savetnike, koji su takođe zaposleni u brokersko-dilerskim društvima, a na osnovu vaših želja mogu vam sugerisati odnosno dati mišljenje na koji način možete da nastupate na tržištu. Za svoje usluge, investicioni savetnici takođe naplaćuju određenu proviziju.

Da bi se hartijama od vrednosti trgovalo na Berzi, neophodno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za zakazivanje trgovanja. Bez kompletne dokumentacije, Berza nije u mogućnosti da zakaže trgovanje hartijama od vrednosti. Više detalja o procesu uključivanja hartija od vrednosti i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati na web stranici Prijem na tržište.

Osnovni podaci o poslovanju kompanija čijim se hartijama od vrednosti trguje nalaze se u Informatoru o izdavaocu, koji je objavljen na internet prezentaciji Berze. Informator sadrži podatke o poslovanju kompanije i mora biti potpisan i overen od strane uprave, jer odgovornost za istinitost podataka snosi sama kompanija. Pored Informatora, izvor informacija o kompaniji mogu biti i vesti o svakom od izdavalaca čijim se akcijama trguje na Berzi, internet prezentacija same kompanije, ali i mediji, itd. Nakon prijema u trgovanje, akcije i druge hartije od vrednosti uključuju se na neko od tržišta Berze. Više o tržištima Berze, metodama trgovanja, itd. možete pročitati u delu: Organizacija tržišta.

Kada je reč o troškovima koje imate prilikom trgovanja, oni uključuju proviziju Berze, Centralnog registra, kao i brokersko-dilerskog društva koje ste angažovali. Sa troškovima brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra možete se upoznati putem interneta ili direktno u brokersko-dilerskom društvu, dok troškove Berze možete pogledati u Tarifniku Beogradske berze.

Iako mnogi veruju da su predradnje koje je potrebno obaviti pre prve prodaje ili kupovine hartija od vrednosti izuzetno komplikovane i vremenski ili novčano zahtevne, u praksi nije tako.

Najznačajniji korak pre uključenja u trgovanje svakako je izbor brokera, odnosno, brokersko-dilerskog društva koje će vas zastupati u trgovanju.

Nakon potpisivanja Ugovora o zastupanju sa brokerom, u banci ćete otvoriti namenski novčani račun za trgovanje hartijama od vrednosti. To je račun na koji je potrebno da uplatite novčana sredstva kojima želite da kupite hartije od vrednosti, odnosno račun na koji će vam novac biti isplaćen nakon prodaje hartija. Istovremeno, broker će za vas otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti (ukoliko ga već nemate), na kome će se evidentirati svaka vaša kupovina i/ili prodaja hartija, odnosno vaše vlasništvo nad određenim akcijama i obveznicama.

Svako ko trguje na Berzi može istovremeno imati potpisano više ugovora o zastupanju sa brokersko dilerskim društvima, ali na iste hartije ili novčana sredstva ne može davati istovremeni nalog u više brokersko-dilerskih društava.

Nalog za trgovanje predstavlja vašu instrukciju brokeru da za vas kupi ili proda određene hartije od vrednosti. Nalog koji ispostavljate izražava vašu želju, koju će broker realizovati. U nalogu tačno precizirate koliko hartija od vrednosti želite da kupite ili prodate, po kojoj ceni, vreme trajanja naloga - jedan dan, neki određen ili neodređen period. Detaljnije o nalozima za trgovanje, njihovim vrstama i uparivanju naloga u procesu trgovanja na Berzi možete pročitati u Pravilima poslovanja Beogradske berze. Ukoliko dođe do realizacije vašeg naloga, odnosno, prodaje ili kupovine, broker je u određenom roku u obavezi da vas obavesti o ishodu. Obaveze, dužnosti i prava brokera su precizirane Zakonom o tržištu kapitala, regulativom Beogradske berze i drugim aktima.

Kada je reč o odluci da li i u kom trenutku da kupujete ili prodajete neke akcije ili druge hartije od vrednosti, važno je da je odluka u svakom slučaju samo vaša. Ipak, neka osnovna načela trgovanja hartijama možete pogledati na internet stranici: Zašto trgovati na Berzi.

Da biste saznali više o tome gde možete pogledati podatke o svim prethodno održanim trgovanjima pojedinim hartijama, ali i dobiti uvid u trenutno stanje na tržištu, pogledajte stranice: Praćenje trgovanja.

Ukoliko imate još nekih nedoumica, možete pogledati i Najčešće postavljana pitanja, koja se odnose na trgovanja na Berzi, ili nas direktno kontaktirati na e-mail adresu:info@belex.rs

Poreski tretman prihoda ostvarenih kupoprodajom hartija od vrednosti 

Zakonom o porezu na dohodak građana, stopa poreza na prihode od kapitalnih dobitaka ostvarenih po osnovu prenosa uz naknadu hartija od vrednosti iznosi 15%.

Promet hartija od vrednosti oslobođen je PDV u skladu sa Zakonom o PDV, kao i poreza na prenos apsolutnih prava, na osnovu Zakona o porezima na imovinu.

 

Vrednost1.012,68
Promena5,92
% 0,59%
23.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0791
USD/RSD107,4810
Izvor NBS, 23.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 23.07.2024.
456.271.798.542 RSD
3.897.124.239 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
23.07.2024.
Ažurirani informatori - 23.07.2024
23.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Kvartalni izveštaj za II kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.07.2024.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promenjenom broju ukupno izdatih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad