13.11.2017.
Održana 16. Međunarodna konferencija

I ovogodišnja Konferencija Beogradske berze je organizovana na dva paralelna koloseka. Pored panel diskusija i specijalnih predavanja, u saradnji sa kompanijom WOOD & Company, organizovana je i 7. Regionalna investitorska konferencija, na kojoj su predstavnici iz 14 kompanija iz četiri zemlje regiona imali priliku da se predstave investitorima iz 22 investicione kompanije, na preko 100 B2B sastanaka. Pored domaćih kompanija, među kojima su bile Aerodrom „Nikola Tesla“, NIS, Energoprojekt holding, Metalac, Komercijalna banka i Fintel Energija, na investitorskom delu Konferencije učestvovale su i kompanije iz Hrvatske (Atlantic Grupa, Podravka, INA-industrija nafte i Valmar Riviera), Makedonije (Alkaloid i Komercijalna banka AD Skopje), Slovenije (Petrol) i Poljske (Asseco SEE).

Panel deo Konferencije okupio je preko 200 učesnika, pre svega iz redova domaćih investitora, bankara, finansijskih posrednika, ali i domaćih i stranih kompanija, predstavnika medija, itd. Uz slogan “Upgrade yourself in Belgrade”, 16. Međunarodnu konferenciju otvorila je guverner Narodne banke Srbije gospođa Jorgovanka Tabaković, koja je u svom uvodnom govoru istakla da je Narodna banka Srbije spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla Beogradskoj berzi sa kojom već sarađuje na određenim projektima. Ona je naglasila i da, iako su strani investitori veoma značajni, fokus treba da bude usmeren i na zadržavanje domaćih. U tom smislu, pozvala je učesnike Konferencije da podrže ideje i projekte koje je promovisala Beogradska berza.

Tradicionalno, Konferencija je započeta makroekonomskim temama. Panelisti su zaključili da se mogu videti dobri rezultati nekih od projekata koji su sprovedeni u prethodnih nekoliko godina i da postoji izvesna stabilnost na makroekonomskom nivou, ali da su pred Srbijom još uvek brojne neophodne reforme. Nakon uspešnno sprovedene fiskalne konsolidacije uz pomoć MMF-a, Vlada Republike Srbije bi trebalo da se fokusira na podsticanje privrednog rasta, a ne isključivo na subvencije. Kao jedan od problema koji utiču na nisku stopu rasta naveden je nedovoljan udeo investicija u bruto domaćem proizvodu.

Tokom druge panel diskusije, na temu perspektiva razvoja domaćeg tržišta kapitala, naglasak je stavljen na promenu državne regulative i podsticanje malih i srednjih preduzeća na uključivanje na tržište kapitala kroz poreske olakšice. Još jedan od načina pokretanja tržišta kapitala je i privatizacija javnih preduzeća. Ustanovljeno je da su glavni razlozi zbog kojih od 2001. godine na Beogradskoj berzi nije bilo nijedne inicijalne javne ponude nedostatak investitora i loša edukacija preduzetnika i menadžera na ovu temu. Uz to, postojeća regulativa i procedure, naročito poreske, negativno utiču na strane investitore. U prvi plan su isplivala stremljenja Berze da, kroz projekte koje je pokrenula, usmeri naročitu pažnju na privatni sektor i motiviše vlasnike privatnog biznisa na izlazak u finansijsku javnost. U tom kontekstu je predstavljen i novi lanac vrednosti Beogradske berze koji je vrednosno segmentiran na tri ključna segmenta: start-up i inovativne male kompanije, zatim preduzeća srednje veličine, te visokokapitalizovana javna društva.

Kako su nove tehnologije i inovacije moćan instrument promene na svim nivoima treći panel bio je posvećen upravo inovativnim tehnologijama na tržištu kapitala, čiji je cilj da olakšaju pristup izvorima finansiranja naročito onima kojima su ti izvori i najpotrebniji, startap kompanijama i domaćim malim i srednjim preduzećima. Učesnici ovog panela su se složili da jedan od uzroka nedovoljnog učešća malih i srednjih preduzeća u ukupnom BDP-u i to što domaća mikro i mala preduzeća ne koriste u dovoljnoj meri benefite eksternih izvora finansiranja i finansijski leveridž. Takođe, konstatovano je i da Srbiji u ovom trenutku nedostaje strateški pristup privlačenju investicija, što je područje na kom bi se mogli ostvariti značajni pomaci u narednom periodu.

U svom specijalnom predavanju, predstavnik MMF-a u Srbiji, gospodin Sebastijan Sosa, istakao je problem rastuće fiskalne nestabilnosti u Srbiji, i kao jedan od ključnih ciljeva programa podrške MMF-a u Srbiji izdvojio smanjenje disbalansa između trgovinskog deficita i javnog duga Srbije. On je takođe naglasio da je obavezno trošenje Srbije predviđeno budžetom neodrživo veliko i da se ono mora smanjiti u narednom periodu. Takođe, Sosa je napomenuo da je potrebno pozabaviti se visokim brojem nenaplativih kredita, iako se poslednjih godina njihov broj smanjuje. Kao još jedan od ciljeva, Sosa je naveo da je potrebno povećati broj kako javnih, tako i privatnih investicija, ali je kao prepreku ovome istakao nizak nivo domaće štednje. Posebno ohrabruje izneti zaključak da u sledećoj iteraciji strukturnih reformi, Srbija mora znatno više pažnje da posveti razvoju tržišta kapitala.

Gospodin Jorge Tavio Ascanio, menadžer za digitalne inovacije i saradnju u kompaniji Thomson Reuters, je održao još jedno specijalno predavanje na temu „Partnerstvo za inovacije u digitalno doba“ tokom kojeg je istakao da se svet posle udara finansijske krize promenio, kao i da vremena koje dolaze donose dosta neizvesnoti. Gospodin Ascanio je naglasio značaj ulaska tehnološkoh kompanija u svet finansija, koje će predstavljati glavni izvor promena i napretka u budućnosti. Govorio je i o promeni načina komunikacije sa korisnicima, kao i o primeni i razvoju novih tehnologija poput: big data,cloud computing, internet of things i cryptotechnologies.

U ovogodišnjem izboru za kompaniju sa najboljim odnosima sa investitorima u 2017. godini, takođe objavljenom na ovogodišnjoj Konferenciji Berze, učestvovalo je 17 kompanija, a prosečan rezultat kompanija čiji je sadržaj internet prezentacija analiziran dostigao je nivo od 74,87%. Istraživanjem je obuhvaćeno 35 kriterijuma otvorenosti kompanija prema investicionoj javnosti, koji, između ostalog, uključuju nastup kompanija na investitorskim konferencijama u prethodnoj godini, objavljene aktuelne i istorijske izveštaje kompanija, informacije o performansama kompanije na tržištu kapitala (cena akcija i vrednost prometa), prisutnost kompanije na društvenim mrežama, postojanje objavljenih kontakata i audio i video zapisa za investitore na internet prezentaciji kompanije, objavljen kodeks korporativnog upravljanja, itd. Nakon analize dobijenih rezultata, Komisija Beogradske berze, u sastavu od četiri analitičara i jednog univerzitetskog profesora, donela je odluku da Zlatnu plaketu za najbolje odnose sa investitorima u 2017. godini dobije kompanija NIS a.d. Novi Sad, dok je plaketu za najveći napredak u kvalitetu odnosa sa investitorima u 2017. godini dobila kompanija Valamar Riviera iz Poreča.

Zlatni sponzor šesnaeste po redu Međunarodne konferencije Beogradske berze bila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, a među sponzorima su bili i Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kao Srebrni sponzor, Banca Intesa, Centralni registar depo i kriling hartija od vrednosti, Raiffeisen Future, Victoria Group, i Udruženje banaka Srbije.Vrednost735,33
Promena4,19
% 0,57%
17.10.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2121
USD/RSD102,3216
Izvor NBS, 17.10.2018.
Tržišna kapitalizacija - 17.10.2018.
518.245.993.094 RSD
4.384.035.078 EUR
Vesti sa Berze
01.10.2018.
Pre tačno 13 godina prvi put je objavljena vrednost indeksa BELEX15
01.10.2018.
BELEXsentiment za oktobar 2018. godine
01.10.2018.
BELEX Monthly Report - Septembar 2018
Poslednje vesti
17.10.2018.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
16.10.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno