U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

NIS a.d., Novi Sad - Vesti za 2011. godinu

27.12.2011.Poslovna vest – Modernizacija maloprodajne mreže - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
23.12.2011.Poslovna vest - Nastavak investicionog programa u oblasti geoloških istraživanja nafte i gasa - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.12.2011.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.12.2011.Poslovna vest - Sporazum o istraživanju nafte i gasa u Južnoj Mađarskoj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.12.2011.Najava dostavljanja devetomesečnog konsolidovanog finansijskog izveštaja 21.12.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.12.2011.Poslovna vest o HIP Petrohemija Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
23.11.2011.Objavljena poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.11.2011.Poslovna vest - Potpisan Memorandum o saradnji sa Vladom Vojvodine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.11.2011.Objavljen devetomesečni Izveštaj o poslovanju - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.11.2011.Objavljen periodični sažeti finansijski izveštaj za period januar-septembar 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.11.2011.Najava dostavljanja devetomesečnog finansijskog izveštaja za 15.11.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.11.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.10.2011.Rezultati poslovanja NIS-a za prvih devet meseci 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.10.2011.Poslovna vest - Međunarodna potvrda NIS-u na unapređenju zdravlja i bezbednosti na radu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Početak geoloških istrživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Predstavljeni planovi razvoja poslovnih aktivnosti NIS-a u Rumuniji - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.09.2011.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.09.2011.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar-jun 2011. godine 30.9.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
24.08.2011.Objavljen Izveštaj o poslovanju za prvo polugodište 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
24.08.2011.Objava sažetog polugodišnjeg finansijskog izveštaja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.08.2011.Najava dostavljanja sažetog polugodišnjeg finansijskog izveštaja 24.8.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.08.2011.Prezentacija rezultata ostvarenih u prvom polugodištu 2011. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.07.2011.Doneta odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.07.2011.Poslovne vesti: Prva benziska stanica u Republici Srpskoj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.07.2011.Prezentacija Izveštaja o održivom razvoju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.07.2011.Poslovna vest: Dobijena koncesija u Republici Srpskoj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Izvod iz finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2011.Poslovne vesti: Otvoreno predstavništvo NIS-a u Briselu - NIS a.d., Novi Sad
23.06.2011.Objavljen izveštaj sa skupštine održane 21.6.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.06.2011.Konsolidovani finansijski izveštaj za 1. kvartal 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Najava dostavljanja kvartalnih finansijskih izveštaja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Falkon Oil & Gas Ltd. i NIS potpisale Pismo o namerama - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2011.Potpisan Memorandum o razumevanju sa East West Petroleum Corp. za bušenje 12 bušotina na 4 bloka u Rumuniji - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.05.2011.Izveštaj o poslovanju za prvi kvartal 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.05.2011.Objavljena Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.05.2011.Objavljen kvartalni finansijski izveštaj za prvi kvartal 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.05.2011.Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.05.2011.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 16.5.2011. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.05.2011.Prezentacija rezultata poslovanja ostvarenih u 1. kvartalu 2011. godine 16.5.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.04.2011.Prezentacija rezultata poslovanja ostvarenih u 2010. godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.04.2011.Usvojena dugoročna strategija razvoja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.03.2011.Finansijski izveštaji za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.03.2011.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2010 - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2011.Najava dostave i objave redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za period 01. januar - 31. decembar 2010. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
24.03.2011.Gasprom njeft i slovenački Petrol potpisali Memorandum o razumevanju - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
22.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.03.2011.Predstavljeni rezultati ekološke revizije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.03.2011.Pušteno u rad gasno polje "torda Plitko" - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
04.03.2011.Ostvarena dobit u 2010.godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.02.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.01.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad
31.01.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.01.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,17
Promena0,13
% 0,01%
25.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2071
USD/RSD110,0433
Izvor NBS, 25.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 25.09.2023.
423.499.374.306 RSD
3.613.256.998 EUR
Vesti sa Berze
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
25.09.2023.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
Poslednje vesti
25.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
25.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.09.2023.
Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno