VZAS - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.06.2018.800,00%00////689900MKT
15.06.2018.800,00%00////689900MKT
14.06.2018.803,90%324080808080781.1031MKT
13.06.2018.772,67%1077077777777201.1101MKT
12.06.2018.750,00%00////101.1100MKT
11.06.2018.751,35%45033.750757575754601.9502MKT
08.06.2018.74-1,33%1.05578.070747474741.0651.0655MKT
07.06.2018.750,00%00////101.0100MKT
06.06.2018.750,00%00////10100MKT
05.06.2018.750,00%1209.000757575755101302MKT
04.06.2018.75-6,25%50037.530787578755686102MKT
01.06.2018.80-1,23%10800808080805101761MKT
31.05.2018.811,25%262.10483808381361822MKT
30.05.2018.806,67%1080080808080201761MKT
29.05.2018.75-5,06%35426.560767576753645204MKT
28.05.2018.791,28%10790797979791085201MKT
25.05.2018.78-7,14%15512.062787579782651654MKT
24.05.2018.840,00%00////2531430MKT
23.05.2018.847,69%433684848484101471MKT
22.05.2018.78-2,50%1.00078.256807880781.0101.1433MKT
21.05.2018.800,00%00////101330MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene