RSO15112 - Republika Srbija, Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.109,60630,00%00////000MKT
15.03.2018.109,60630,00%00////000MKT
14.03.2018.109,60630,00%00////000MKT
13.03.2018.109,60630,06%40.000438.425.200109,6063109,6063109,6063109,606340.00040.0001MKT
12.03.2018.109,54520,00%00////000MKT
09.03.2018.109,54520,00%00////000MKT
08.03.2018.109,54520,00%00////000MKT
07.03.2018.109,54520,00%00////000MKT
06.03.2018.109,54520,06%40.000438.180.800109,5452109,5452109,5452109,545240.00040.0001MKT
05.03.2018.109,48150,00%00////000MKT
02.03.2018.109,48150,00%00////000MKT
01.03.2018.109,48150,00%00////000MKT
28.02.2018.109,48150,30%10.000109.481.500109,4815109,4815109,4815109,481510.00010.0001MKT
27.02.2018.109,15580,00%00////000MKT
26.02.2018.109,15580,00%00////000MKT
23.02.2018.109,15580,00%00////000MKT
22.02.2018.109,15580,00%00////000MKT
21.02.2018.109,15580,00%00////000MKT
20.02.2018.109,15580,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene