RMKS - Rimex a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
13.07.2018.1.4220,00%00////01660MKT
12.07.2018.1.4221,50%110156.4201.4221.4221.4221.4221102868MKT
11.07.2018.1.4010,00%00////01160MKT
10.07.2018.1.4010,07%121169.5211.4011.4011.4011.4011212519MKT
09.07.2018.1.4000,00%92128.8001.4001.4001.4001.400921971MKT
06.07.2018.1.4000,00%00////0100MKT
05.07.2018.1.4000,00%00////0100MKT
04.07.2018.1.4000,00%00////0100MKT
03.07.2018.1.4000,00%84117.6001.4001.4001.4001.40084941MKT
02.07.2018.1.4000,00%192268.8001.4001.4001.4001.4001922023MKT
29.06.2018.1.4000,00%00////1291300MKT
28.06.2018.1.4000,00%00////1291300MKT
27.06.2018.1.4000,00%00////1291300MKT
26.06.2018.1.400-0,07%3042.0001.4001.4001.4001.4001591101MKT
25.06.2018.1.4010,00%1115.4111.4011.4011.4011.4011401301MKT
22.06.2018.1.4010,00%00////1291410MKT
21.06.2018.1.4010,00%00////1291410MKT
20.06.2018.1.4010,00%00////1291410MKT
19.06.2018.1.4010,00%00////1291410MKT
18.06.2018.1.401-2,03%6996.6691.4011.4011.4011.4011982101MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene