PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.09.2017.250,00%00////300MPC
21.09.2017.250,00%00////300MPC
20.09.2017.250,00%00////300MPC
19.09.2017.250,00%00////300MPC
18.09.2017.250,00%00////300MPC
15.09.2017.250,00%00////300MPC
14.09.2017.250,00%00////300MPC
13.09.2017.250,00%00////300MPC
12.09.2017.250,00%00////300MPC
11.09.2017.250,00%00////300MPC
08.09.2017.250,00%00////300MPC
07.09.2017.250,00%00////300MPC
06.09.2017.250,00%00////300MPC
05.09.2017.250,00%00////300MPC
04.09.2017.250,00%00////300MPC
01.09.2017.250,00%00////300MPC
31.08.2017.250,00%00////300MPC
30.08.2017.250,00%00////300MPC
29.08.2017.250,00%00////300MPC
28.08.2017.250,00%00////300MPC
25.08.2017.250,00%00////300MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene