PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
21.07.2017.250,00%00////06970MPC
20.07.2017.250,00%1894.725////1898861MPC
19.07.2017.250,00%00////08860MPC
18.07.2017.250,00%00////08860MPC
17.07.2017.250,00%00////08860MPC
14.07.2017.250,00%00////08860MPC
13.07.2017.250,00%00////08860MPC
12.07.2017.250,00%00////08860MPC
11.07.2017.250,00%00////08860MPC
10.07.2017.250,00%1142.850////1141.0001MPC
07.07.2017.250,00%00////01.0000MPC
06.07.2017.250,00%00////01.0000MPC
05.07.2017.250,00%00////01.0000MPC
04.07.2017.250,00%00////01.0000MPC
03.07.2017.250,00%00////01.0000MPC
30.06.2017.250,00%00////01.0000MPC
29.06.2017.250,00%00////01.0000MPC
28.06.2017.250,00%00////01.0000MPC
27.06.2017.250,00%00////01.0000MPC
26.06.2017.250,00%00////01.0000MPC
23.06.2017.250,00%00////01.0000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene