PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.250,00%00////20100MPC
17.01.2018.250,00%00////19900MPC
16.01.2018.250,00%00////19900MPC
15.01.2018.250,00%00////19900MPC
12.01.2018.250,00%00////19900MPC
11.01.2018.250,00%00////19900MPC
10.01.2018.250,00%00////19900MPC
09.01.2018.250,00%00////19900MPC
08.01.2018.250,00%00////3300MPC
05.01.2018.250,00%00////3300MPC
04.01.2018.250,00%00////3300MPC
03.01.2018.250,00%00////3300MPC
29.12.2017.250,00%00////3300MPC
28.12.2017.250,00%00////3300MPC
27.12.2017.250,00%00////3300MPC
26.12.2017.250,00%00////3300MPC
25.12.2017.250,00%00////3300MPC
22.12.2017.250,00%00////3300MPC
21.12.2017.250,00%00////3300MPC
20.12.2017.250,00%00////3300MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene