PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
24.04.2018.250,00%00////54200MPC
23.04.2018.250,00%00////54200MPC
20.04.2018.250,00%00////66900MPC
19.04.2018.250,00%00////66900MPC
18.04.2018.250,00%00////66900MPC
17.04.2018.250,00%00////67100MPC
16.04.2018.250,00%00////67100MPC
13.04.2018.250,00%00////86400MPC
12.04.2018.250,00%00////86400MPC
11.04.2018.250,00%00////86400MPC
10.04.2018.250,00%00////86400MPC
05.04.2018.250,00%00////86400MPC
04.04.2018.250,00%00////86400MPC
03.04.2018.250,00%00////86400MPC
02.04.2018.250,00%00////86400MPC
30.03.2018.250,00%00////86400MPC
29.03.2018.250,00%00////86400MPC
28.03.2018.250,00%00////86400MPC
27.03.2018.250,00%00////86400MPC
26.03.2018.250,00%00////86400MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene