PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.250,00%00////06120MPC
21.06.2018.250,00%00////06120MPC
20.06.2018.250,00%00////06120MPC
19.06.2018.250,00%00////06120MPC
18.06.2018.250,00%00////06120MPC
15.06.2018.250,00%00////06120MPC
14.06.2018.250,00%00////06120MPC
13.06.2018.250,00%00////06120MPC
12.06.2018.250,00%00////06120MPC
11.06.2018.250,00%00////06120MPC
08.06.2018.250,00%00////06120MPC
07.06.2018.250,00%00////06120MPC
06.06.2018.250,00%00////06120MPC
05.06.2018.250,00%00////06120MPC
04.06.2018.250,00%00////06120MPC
01.06.2018.250,00%00////06120MPC
31.05.2018.250,00%00////06120MPC
30.05.2018.250,00%00////06120MPC
29.05.2018.250,00%00////06120MPC
28.05.2018.250,00%00////06120MPC
25.05.2018.250,00%00////06120MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene