PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
26.05.2017.250,00%00////5400MPC
25.05.2017.25-16,67%93023.250////9849302MPC
24.05.2017.300,00%00////98400MPC
23.05.2017.300,00%00////98400MPC
22.05.2017.300,00%00////98400MPC
19.05.2017.300,00%00////98400MPC
18.05.2017.300,00%00////98400MPC
17.05.2017.300,00%00////98400MPC
16.05.2017.300,00%00////98400MPC
15.05.2017.300,00%00////98400MPC
12.05.2017.300,00%00////98400MPC
11.05.2017.300,00%00////98400MPC
10.05.2017.300,00%00////98400MPC
09.05.2017.300,00%00////98400MPC
08.05.2017.300,00%00////98400MPC
05.05.2017.300,00%00////7500MPC
04.05.2017.300,00%00////7500MPC
03.05.2017.300,00%00////7500MPC
28.04.2017.300,00%00////7500MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene