PTLK - Pupin Telecom a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.11.2017.250,00%00////000MPC
17.11.2017.250,00%00////000MPC
16.11.2017.250,00%00////000MPC
15.11.2017.250,00%781.950////78781MPC
14.11.2017.250,00%00////0780MPC
13.11.2017.250,00%00////0780MPC
10.11.2017.250,00%00////0780MPC
09.11.2017.250,00%00////0780MPC
08.11.2017.250,00%00////0780MPC
07.11.2017.250,00%00////0780MPC
06.11.2017.250,00%00////0780MPC
03.11.2017.250,00%00////0780MPC
02.11.2017.250,00%00////0780MPC
01.11.2017.250,00%00////0780MPC
31.10.2017.250,00%00////0780MPC
30.10.2017.250,00%00////0780MPC
27.10.2017.250,00%00////0780MPC
26.10.2017.250,00%00////0780MPC
25.10.2017.250,00%42210.550////4225002MPC
24.10.2017.250,00%00////42200MPC
23.10.2017.250,00%00////42200MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene