PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.7500,00%00////80700MPC
17.01.2018.7500,00%00////80700MPC
16.01.2018.7500,00%00////80700MPC
15.01.2018.7500,00%00////80700MPC
12.01.2018.7500,00%300225.000////38037010MPC
11.01.2018.7500,00%00////80700MPC
10.01.2018.7500,00%00////80700MPC
09.01.2018.7500,00%00////80700MPC
08.01.2018.7500,00%00////80700MPC
05.01.2018.7500,00%00////80700MPC
04.01.2018.7500,00%00////80700MPC
03.01.2018.7500,00%00////80700MPC
29.12.2017.7500,00%00////80700MPC
28.12.2017.7500,00%00////80700MPC
27.12.2017.7500,00%00////80700MPC
26.12.2017.7500,00%00////80700MPC
25.12.2017.7500,00%00////80700MPC
22.12.2017.7500,00%00////801200MPC
21.12.2017.7500,00%00////80700MPC
20.12.2017.7500,00%670502.500////7501.02611MPC
19.12.2017.7500,00%00////80700MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene