PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.7500,00%00////8000MPC
15.03.2018.7500,00%00////8000MPC
14.03.2018.7500,00%00////8000MPC
13.03.2018.7500,00%00////8000MPC
12.03.2018.7500,00%00////8000MPC
09.03.2018.7500,00%00////8000MPC
08.03.2018.7500,00%00////8000MPC
07.03.2018.7500,00%00////8000MPC
06.03.2018.7500,00%00////8000MPC
05.03.2018.7500,00%162121.500////2421939MPC
02.03.2018.7500,00%00////80700MPC
01.03.2018.7500,00%00////80700MPC
28.02.2018.7500,00%00////80700MPC
27.02.2018.7500,00%00////80700MPC
26.02.2018.7500,00%00////0700MPC
23.02.2018.7500,00%00////0700MPC
22.02.2018.7500,00%00////0700MPC
21.02.2018.7500,00%00////80700MPC
20.02.2018.7500,00%00////80700MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene