PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.7500,00%00////13300MPC
21.06.2018.7500,00%00////13300MPC
20.06.2018.75025,00%2015.000////153701MPC
19.06.2018.6000,00%00////1931100MPC
18.06.2018.6000,00%00////18300MPC
15.06.2018.6000,00%00////18300MPC
14.06.2018.6000,00%00////18300MPC
13.06.2018.6000,00%00////18300MPC
12.06.2018.6000,00%00////183500MPC
11.06.2018.6000,00%00////18300MPC
08.06.2018.600-7,69%4024.000////2231401MPC
07.06.2018.6500,00%00////22300MPC
06.06.2018.6500,00%00////22300MPC
05.06.2018.6500,00%00////18300MPC
04.06.2018.6500,00%00////22300MPC
01.06.2018.6500,00%00////22300MPC
31.05.2018.6500,00%00////22300MPC
30.05.2018.6500,00%00////22300MPC
29.05.2018.6500,00%00////22300MPC
28.05.2018.6500,00%00////22300MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene