PLTK - Politika a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.08.2017.2353,33%1002.300////1076001MPC
17.08.2017.150,00%00////1076000MPC
16.08.2017.150,00%00////05000MPC
15.08.2017.150,00%00////05000MPC
14.08.2017.150,00%00////05000MPC
11.08.2017.150,00%00////05000MPC
10.08.2017.150,00%00////05000MPC
09.08.2017.150,00%00////05000MPC
08.08.2017.150,00%00////05000MPC
07.08.2017.150,00%00////05000MPC
04.08.2017.150,00%00////05000MPC
03.08.2017.150,00%00////05000MPC
02.08.2017.150,00%00////05000MPC
01.08.2017.150,00%00////05000MPC
31.07.2017.150,00%00////05000MPC
28.07.2017.150,00%00////05000MPC
27.07.2017.150,00%00////05000MPC
26.07.2017.150,00%00////05000MPC
25.07.2017.150,00%00////05000MPC
24.07.2017.150,00%00////01.0000MPC
21.07.2017.150,00%00////05000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene