PLTK - Politika a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
17.10.2017.150,00%00////19000MPC
16.10.2017.150,00%00////19000MPC
13.10.2017.150,00%00////1000MPC
12.10.2017.150,00%00////1000MPC
11.10.2017.150,00%00////1000MPC
10.10.2017.150,00%00////1000MPC
09.10.2017.150,00%00////103470MPC
06.10.2017.150,00%00////103470MPC
05.10.2017.150,00%00////103470MPC
04.10.2017.150,00%00////03470MPC
03.10.2017.150,00%00////03470MPC
02.10.2017.150,00%00////203470MPC
29.09.2017.150,00%00////503470MPC
28.09.2017.150,00%00////503470MPC
27.09.2017.150,00%00////03470MPC
26.09.2017.150,00%00////03470MPC
25.09.2017.150,00%00////03470MPC
22.09.2017.150,00%00////03470MPC
21.09.2017.150,00%00////03470MPC
20.09.2017.150,00%00////03470MPC
19.09.2017.150,00%00////03470MPC
18.09.2017.150,00%00////03470MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene