PLTK - Politika a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.12.2017.10-33,33%50500////2.855501MPC
14.12.2017.150,00%00////25500MPC
13.12.2017.150,00%00////25500MPC
12.12.2017.150,00%00////25500MPC
11.12.2017.150,00%00////25500MPC
08.12.2017.150,00%00////25500MPC
07.12.2017.150,00%00////25500MPC
06.12.2017.150,00%00////25500MPC
05.12.2017.150,00%00////25500MPC
04.12.2017.150,00%00////25500MPC
01.12.2017.150,00%00////25500MPC
30.11.2017.150,00%00////25500MPC
29.11.2017.150,00%00////25500MPC
28.11.2017.150,00%00////25500MPC
27.11.2017.150,00%00////25500MPC
24.11.2017.150,00%00////25500MPC
23.11.2017.150,00%00////25500MPC
22.11.2017.150,00%00////25500MPC
21.11.2017.150,00%00////25500MPC
20.11.2017.150,00%00////25500MPC
17.11.2017.150,00%00////25500MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene