PLTK - Politika a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
19.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
18.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
17.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
16.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
13.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
12.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
11.07.2018.160,00%00////2.26500MPC
10.07.2018.160,00%00////2.42600MPC
09.07.2018.160,00%00////2.42600MPC
06.07.2018.160,00%00////2.42600MPC
05.07.2018.160,00%00////2.42600MPC
04.07.2018.160,00%00////2.42600MPC
03.07.2018.160,00%00////42600MPC
02.07.2018.160,00%00////42600MPC
29.06.2018.160,00%00////42600MPC
28.06.2018.160,00%00////42600MPC
27.06.2018.160,00%00////42600MPC
26.06.2018.160,00%00////42600MPC
25.06.2018.160,00%00////42600MPC
22.06.2018.160,00%00////42600MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene