MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.03.2018.2.0400,00%00////7948820MKT
16.03.2018.2.0403,03%18.00036.720.0002.0402.0402.0402.04018.99418.9223MKT
15.03.2018.1.9800,30%8201.623.6251.9811.9801.9811.9801.5149804MKT
14.03.2018.1.9740,97%100197.4202.0071.9702.0071.9747943603MKT
13.03.2018.1.9550,00%00////6943500MKT
12.03.2018.1.9550,00%00////6941500MKT
09.03.2018.1.9550,00%00////6942410MKT
08.03.2018.1.955-4,21%5097.7501.9551.9551.9551.9557443001MKT
07.03.2018.2.0410,00%00////6941600MKT
06.03.2018.2.0410,00%00////6941600MKT
05.03.2018.2.0410,00%00////5941600MKT
02.03.2018.2.041-0,44%8251.683.9002.0502.0002.0502.0411.4199908MKT
01.03.2018.2.0500,00%00////7943150MKT
28.02.2018.2.0500,00%00////5944150MKT
27.02.2018.2.0500,00%00////5942250MKT
26.02.2018.2.0500,00%00////5702150MKT
23.02.2018.2.0500,00%00////6755200MKT
22.02.2018.2.0500,24%450922.5002.0502.0502.0502.0501.13498010MKT
21.02.2018.2.0450,74%80163.6002.0402.0402.0502.0458656803MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene