MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
02.10.2023.1.5981,14%5892.6841.5981.5981.5981.5984.5299823MKT
29.09.2023.1.580-1,06%172271.7261.5791.5791.5981.5804.5011.1413MKT
28.09.2023.1.5974,38%535854.5101.5971.5971.5981.5974.9361.5848MKT
27.09.2023.1.5309,05%2030.6001.5301.5301.5301.5308681.0891MKT
26.09.2023.1.403-6,47%4.8186.760.8001.5001.4001.5001.4039.5645.8365MKT
25.09.2023.1.500-0,66%530795.0501.5011.5001.5011.5005.7469503MKT
22.09.2023.1.510-5,63%1.0521.588.3001.5501.5001.5501.5106.4461.50214MKT
21.09.2023.1.6000,00%58.0001.6001.6001.6001.6004.3515251MKT
20.09.2023.1.6000,00%2743.2001.6001.6001.6001.6004.3786972MKT
19.09.2023.1.6000,00%00////4.3785200MKT
18.09.2023.1.600-0,06%229366.4001.6001.6001.6001.6004.6078992MKT
15.09.2023.1.601-0,12%171273.8131.6031.6001.6031.6014.3787913MKT
14.09.2023.1.6030,00%00////4.3788860MKT
13.09.2023.1.6030,19%3657.7081.6031.6031.6031.6034.4149221MKT
12.09.2023.1.6000,00%00////4.3781.0770MKT
11.09.2023.1.6000,00%6096.0001.6001.6001.6001.6004.4389751MKT
08.09.2023.1.6000,00%440704.0001.6001.6001.6001.6004.8781.1602MKT
07.09.2023.1.6000,00%11.6001.6001.6001.6001.6004.9497211MKT
06.09.2023.1.6000,00%00////4.9497200MKT
05.09.2023.1.6000,00%00////4.9497200MKT
04.09.2023.1.6000,00%1524.0001.6001.6001.6001.6004.9649461MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene