MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.08.2018.2.003-0,84%158316.4152.0112.0002.0112.0037232655MKT
14.08.2018.2.0200,00%00////6652700MKT
13.08.2018.2.020-1,32%510.1002.0202.0202.0202.0206704701MKT
10.08.2018.2.0470,00%00////6155100MKT
09.08.2018.2.0471,34%394806.5902.0382.0382.0502.0471.1099103MKT
08.08.2018.2.0200,00%170343.4002.0202.0202.0202.0201.0797052MKT
07.08.2018.2.0201,00%510.1002.0202.0202.0202.0201.1223641MKT
06.08.2018.2.0000,00%1020.0002.0002.0002.0002.0001.0942951MKT
03.08.2018.2.0000,00%00////1.0892950MKT
02.08.2018.2.0000,00%00////7911450MKT
01.08.2018.2.0000,00%00////7912050MKT
31.07.2018.2.000-0,50%155310.0002.0002.0002.0002.0001.0965753MKT
30.07.2018.2.0100,00%00////8963750MKT
27.07.2018.2.0100,00%00////9863250MKT
26.07.2018.2.010-0,50%145291.4502.0102.0102.0102.0109313703MKT
25.07.2018.2.0200,00%00////9113300MKT
24.07.2018.2.0200,00%4590.9002.0202.0202.0202.0201.0562651MKT
23.07.2018.2.0200,00%3876.7602.0202.0202.0202.0201.0941381MKT
20.07.2018.2.0200,50%58117.1442.0192.0192.0202.0201.0525703MKT
19.07.2018.2.0100,00%00////1.0525500MKT
18.07.2018.2.0100,50%110221.1092.0102.0102.0192.0101.1826604MKT
17.07.2018.2.0000,00%00////1.0626450MKT
16.07.2018.2.0000,00%00////1.0625550MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene