MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.2.0570,00%00////1.3191210MKT
17.01.2018.2.0570,00%00////1.1041710MKT
16.01.2018.2.057-0,15%221454.5022.0622.0502.0622.0571.4903424MKT
15.01.2018.2.0600,00%2041.2002.0602.0602.0602.0601.0603231MKT
12.01.2018.2.0600,00%00////1.0201540MKT
11.01.2018.2.0600,00%00////1.0401540MKT
10.01.2018.2.0600,00%00////1.0991720MKT
09.01.2018.2.0600,00%00////1.0402540MKT
08.01.2018.2.060-0,63%50102.9842.0722.0502.0722.0608902042MKT
05.01.2018.2.073-0,10%3266.3362.0732.0732.0732.0738721861MKT
04.01.2018.2.0750,00%00////8401660MKT
03.01.2018.2.075-1,14%2245.6502.0752.0752.0752.0758621832MKT
29.12.2017.2.0990,00%00////2.1392380MKT
28.12.2017.2.0990,00%2.0044.206.6682.0992.0992.1002.0993.6332.26225MKT
27.12.2017.2.0991,16%129270.7712.0992.0992.0992.0992.1613374MKT
26.12.2017.2.0750,00%00////1.9963220MKT
25.12.2017.2.075-1,14%256531.2542.0992.0722.0992.0752.1175735MKT
22.12.2017.2.0990,00%1020.9902.0992.0992.0992.0991.8826141MKT
21.12.2017.2.0991,40%280587.4752.0712.0712.0992.0982.1828846MKT
20.12.2017.2.0700,00%1531.0502.0702.0702.0702.0701.9138091MKT
19.12.2017.2.070-0,48%400828.0002.0702.0702.0702.0701.3139001MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene