MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.09.2017.1.920-0,36%400768.0001.9201.9201.9201.9203.3255551MKT
18.09.2017.1.9270,00%00////2.8801550MKT
15.09.2017.1.9270,00%00////2.5708600MKT
14.09.2017.1.9270,00%00////2.5507000MKT
13.09.2017.1.9271,42%167321.7571.8951.8951.9301.9272.5877004MKT
12.09.2017.1.9001,60%1.2102.299.0001.9001.9001.9001.9003.6022.2003MKT
11.09.2017.1.8700,00%00////2.3927000MKT
08.09.2017.1.870-1,58%814.9601.8701.8701.8701.8702.5297101MKT
07.09.2017.1.9000,00%00////2.5117200MKT
06.09.2017.1.9000,00%4279.8171.9001.9001.9011.9002.5437422MKT
05.09.2017.1.9000,05%7551.434.5011.9001.9001.9011.9003.3081.5056MKT
04.09.2017.1.8990,00%00////2.5487900MKT
01.09.2017.1.899-0,05%121229.7701.8991.8981.9001.8992.6849114MKT
31.08.2017.1.9000,00%00////2.6497400MKT
30.08.2017.1.9000,00%00////2.5791400MKT
29.08.2017.1.900-0,05%205388.9171.7811.7811.9011.8972.6601.0456MKT
28.08.2017.1.9010,00%00////2.6517410MKT
25.08.2017.1.9010,00%00////5.0822410MKT
24.08.2017.1.9010,00%00////5.0611410MKT
23.08.2017.1.901-2,31%203385.9701.9901.9001.9901.9015.1775662MKT
22.08.2017.1.9462,69%6.02511.721.0901.8801.8801.9501.9456.2766.27818MKT
21.08.2017.1.8950,00%00////1.6992250MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene