MTLC - Metalac a.d. , Gornji Milanovac

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.2.0000,00%4.0608.119.9401.9991.9992.0002.0004.9134.8808MKT
21.06.2018.2.0000,05%5099.9811.9991.9992.0002.0001.1088684MKT
20.06.2018.1.999-0,05%158315.8122.0001.9982.0001.9991.1471.2682MKT
19.06.2018.2.0000,00%5401.080.0002.0002.0002.0002.0001.5931.2272MKT
18.06.2018.2.0000,00%00////1.4935270MKT
15.06.2018.2.0000,00%00////1.4821430MKT
14.06.2018.2.0000,00%3162.0002.0002.0002.0002.0001.5012141MKT
13.06.2018.2.0000,00%00////1.3861890MKT
12.06.2018.2.0000,00%00////1.1861890MKT
11.06.2018.2.0000,00%00////1.2121890MKT
08.06.2018.2.000-0,94%7781.556.0622.0012.0002.0012.0001.9741.0015MKT
07.06.2018.2.0190,00%00////1.2962870MKT
06.06.2018.2.0190,00%36.0572.0192.0192.0192.0199143381MKT
05.06.2018.2.0190,00%00////8942880MKT
04.06.2018.2.0190,00%00////8793000MKT
01.06.2018.2.0190,95%7001.412.1102.0002.0002.0382.0171.4479056MKT
31.05.2018.2.0000,00%400800.0002.0002.0002.0002.0001.5471.1051MKT
30.05.2018.2.0000,00%00////1.0171050MKT
29.05.2018.2.000-1,86%50100.0002.0002.0002.0002.0001.0971551MKT
28.05.2018.2.0380,00%00////1.0672050MKT
25.05.2018.2.038-0,10%12.0382.0382.0382.0382.0381.0881561MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene