KMBNPB - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
13.07.2018.7000,00%418292.6007007007007002.4781.0623MKT
12.07.2018.7000,72%1913.3007007007007001.899941MKT
11.07.2018.6950,00%00////1.899250MKT
10.07.2018.6950,00%00////1.899250MKT
09.07.2018.6950,00%00////1.899790MKT
06.07.2018.6950,00%00////1.949590MKT
05.07.2018.695-0,71%5034.7506956956956951.9991093MKT
04.07.2018.700-0,43%3021.0007007007007001.9791261MKT
03.07.2018.703-2,36%4128.8107107007107032.0201072MKT
02.07.2018.7200,00%00////1.520700MKT
29.06.2018.720-4,00%53.6007207207207201.525751MKT
28.06.2018.7500,00%00////1.525660MKT
27.06.2018.7500,00%00////1.525750MKT
26.06.2018.7500,00%00////785210MKT
25.06.2018.7500,00%00////785320MKT
22.06.2018.7500,00%00////785380MKT
21.06.2018.7500,00%00////785370MKT
20.06.2018.7500,00%00////785210MKT
19.06.2018.7500,00%00////1.525810MKT
18.06.2018.7500,00%00////1.525810MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene