KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.09.2017.1.925-0,52%2038.5001.9251.9251.9251.9254.8571.6851MKT
18.09.2017.1.9350,00%00////3.7611.5900MKT
15.09.2017.1.9351,20%2038.7001.9351.9351.9351.9353.7311.8211MKT
14.09.2017.1.912-0,47%2343.9761.9121.9121.9121.9123.7541.7651MKT
13.09.2017.1.921-0,72%150288.1001.9301.9201.9301.9213.8811.3433MKT
12.09.2017.1.9350,00%65125.7751.9351.9351.9351.9353.7961.5152MKT
11.09.2017.1.9350,68%1529.0251.9351.9351.9351.9353.8111.3751MKT
08.09.2017.1.922-1,03%8481.629.8561.9221.9221.9221.9224.6592.3431MKT
07.09.2017.1.9421,62%89172.8001.9501.9351.9501.9423.9001.8044MKT
06.09.2017.1.9110,58%1630.5761.9111.9111.9111.9113.5161.2751MKT
05.09.2017.1.9000,00%00////3.5001.5450MKT
04.09.2017.1.9000,37%2038.0001.9001.9001.9001.9003.1401.0651MKT
01.09.2017.1.8930,00%00////3.0201.1450MKT
31.08.2017.1.8930,16%7.25513.734.3991.8901.8901.9101.8937.7319.83810MKT
30.08.2017.1.8900,00%00////2.2559750MKT
29.08.2017.1.8900,80%1.9933.766.7701.8901.8901.8901.8902.2483.0682MKT
28.08.2017.1.8750,21%423793.1251.8751.8751.8751.8752.6711.5051MKT
25.08.2017.1.8710,59%107200.2301.8901.8701.8901.8712.3551.0417MKT
24.08.2017.1.8600,00%00////2.2556960MKT
23.08.2017.1.860-1,59%130241.8001.8601.8601.8601.8602.3857423MKT
22.08.2017.1.8900,00%00////2.2552500MKT
21.08.2017.1.8900,00%00////2.2552250MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene