KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.06.2018.1.9270,36%2853.9451.9221.9211.9501.9271801723MKT
19.06.2018.1.9200,00%00////1473040MKT
18.06.2018.1.9201,05%78149.7601.9201.9201.9201.9202922921MKT
15.06.2018.1.9000,00%00////3413460MKT
14.06.2018.1.9000,00%2445.6001.9001.9001.9001.9003654911MKT
13.06.2018.1.9002,54%304577.6001.9001.9001.9001.9005741.1123MKT
12.06.2018.1.853-4,97%64118.5921.8531.8531.8531.8535013401MKT
11.06.2018.1.9500,00%00////4004700MKT
08.06.2018.1.9500,00%00////3005200MKT
07.06.2018.1.950-0,61%22.00042.900.0001.9501.9501.9501.95022.30022.4784MKT
06.06.2018.1.9620,00%00////3375650MKT
05.06.2018.1.9620,00%00////2005850MKT
04.06.2018.1.9623,26%1.7083.351.3601.9001.9001.9901.9621.7182.5258MKT
01.06.2018.1.9000,00%00////1.5991950MKT
31.05.2018.1.9000,64%59.5001.9001.9001.9001.9001.5809201MKT
30.05.2018.1.888-0,63%20.01037.778.2101.8881.8211.8881.88820.18220.1755MKT
29.05.2018.1.9000,00%00////1421750MKT
28.05.2018.1.9000,64%6.89313.096.0601.8901.8901.9001.9007.0058.6958MKT
25.05.2018.1.8880,00%00////6.9451.1250MKT
24.05.2018.1.8880,00%86.673163.638.6241.8881.8881.8881.88893.54387.7982MKT
23.05.2018.1.8880,43%23.7761.8881.8881.8881.8885201.2441MKT
22.05.2018.1.8800,00%00////5951.1250MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene