KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.04.2018.1.8000,00%00////1.3644500MKT
19.04.2018.1.8000,00%00////1.2724460MKT
18.04.2018.1.800-0,50%2036.0001.8001.8001.8001.8001.2548401MKT
17.04.2018.1.809-0,06%155274.4151.7631.7631.8091.7701.5697084MKT
16.04.2018.1.8100,00%00////9962500MKT
13.04.2018.1.8100,00%00////1.0463500MKT
12.04.2018.1.8100,00%90162.9001.8101.8101.8101.8101.4745941MKT
11.04.2018.1.8100,17%5581.009.9831.8081.8081.8301.8101.70498013MKT
10.04.2018.1.8070,11%5.4549.855.3781.8071.8071.8071.8076.4886.09212MKT
05.04.2018.1.8050,17%205.524370.955.8201.8001.8001.8051.805206.752205.8225MKT
04.04.2018.1.8020,00%5.3729.682.3221.8051.8011.8051.8026.6205.52215MKT
03.04.2018.1.802-0,06%6731.212.7461.8021.8021.8021.8021.9779255MKT
02.04.2018.1.8030,00%136245.2281.8021.8021.8051.8031.2943276MKT
30.03.2018.1.803-2,44%3257.6961.8031.8031.8031.8033.6914441MKT
29.03.2018.1.8482,61%10.44619.305.0101.8501.8041.8501.84812.47210.90931MKT
28.03.2018.1.801-0,17%8801.584.9201.8021.8011.8021.8012.5681.21212MKT
27.03.2018.1.8040,00%00////1.0603410MKT
26.03.2018.1.804-4,09%124223.6941.8201.8001.8201.8041.2161.1584MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene