KMBN - Komercijalna banka a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
17.11.2017.1.8500,00%6101.128.5001.8501.8501.8501.8503.6791.5345MKT
16.11.2017.1.8500,00%180333.0001.8501.8501.8501.8503.2491.2221MKT
15.11.2017.1.8500,00%2.1493.975.4801.8491.8491.8501.8505.2183.2677MKT
14.11.2017.1.8501,37%47.4001.8501.8501.8501.8502.5522741MKT
13.11.2017.1.8250,00%00////2.5521540MKT
10.11.2017.1.8251,33%60.039109.571.0501.8501.8001.8501.82561.61260.5903MKT
09.11.2017.1.8010,06%73131.4601.8001.8001.8201.8018703973MKT
08.11.2017.1.8000,00%91163.7801.8001.7991.8001.8001.9344415MKT
07.11.2017.1.8000,00%00////1.9349130MKT
06.11.2017.1.8000,00%00////1.904200MKT
03.11.2017.1.8000,00%00////2.9046960MKT
02.11.2017.1.8000,06%1017.9941.7991.7991.8001.7992.8071122MKT
01.11.2017.1.799-1,15%2035.9801.7991.7991.7991.7991.766861MKT
31.10.2017.1.8200,00%00////1.716810MKT
30.10.2017.1.8200,00%60109.2001.8201.8201.8201.8201.8461402MKT
27.10.2017.1.820-1,73%2036.4001.8201.8201.8201.8201.9601701MKT
26.10.2017.1.8520,00%00////2.1572900MKT
25.10.2017.1.8520,00%00////2.1571200MKT
24.10.2017.1.852-0,80%2.1273.938.1671.8611.8511.8611.8524.0193.02912MKT
23.10.2017.1.867-0,69%275513.3501.8701.8611.8701.8672.6485823MKT
20.10.2017.1.8800,00%00////1.9045870MKT
19.10.2017.1.880-1,00%4482.7361.8811.8801.8811.8801.9415343MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene