JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.09.2023.7.0000,00%00////4113430MKT
21.09.2023.7.0000,00%00////4113630MKT
20.09.2023.7.0000,00%1391.0007.0007.0007.0007.0003343711MKT
19.09.2023.7.0000,00%00////3343460MKT
18.09.2023.7.0000,00%00////1843460MKT
15.09.2023.7.000-4,11%26182.0007.0007.0007.0007.0004501442MKT
14.09.2023.7.3000,00%00////230910MKT
13.09.2023.7.3000,00%00////370710MKT
12.09.2023.7.3000,00%00////370710MKT
11.09.2023.7.3000,00%00////370460MKT
08.09.2023.7.3000,00%00////370610MKT
07.09.2023.7.3000,00%00////370410MKT
06.09.2023.7.3000,00%00////370710MKT
05.09.2023.7.3000,00%00////370410MKT
04.09.2023.7.3000,00%00////128610MKT
01.09.2023.7.3000,00%00////90410MKT
31.08.2023.7.3000,00%00////1861010MKT
30.08.2023.7.3000,00%00////186410MKT
29.08.2023.7.3000,00%00////286410MKT
28.08.2023.7.3000,00%00////346410MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene