JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
20.07.2018.5.0000,00%3551.775.0005.0005.0005.0005.00040735511MKT
19.07.2018.5.0000,00%00////1290MKT
18.07.2018.5.0000,00%00////1280MKT
17.07.2018.5.0000,00%00////1280MKT
16.07.2018.5.0000,00%1.0055.025.0005.0005.0005.0005.0001.0171.0123MKT
13.07.2018.5.0000,00%00////6850MKT
12.07.2018.5.0000,00%00////6850MKT
11.07.2018.5.0000,00%2601.300.0305.0005.0005.0015.0003282654MKT
10.07.2018.5.0000,00%00////300MKT
09.07.2018.5.0000,00%00////350MKT
06.07.2018.5.0000,00%00////2400MKT
05.07.2018.5.0000,00%00////2400MKT
04.07.2018.5.0000,00%00////3000MKT
03.07.2018.5.0000,00%00////2700MKT
02.07.2018.5.0000,00%00////000MKT
29.06.2018.5.0000,00%00////21150MKT
28.06.2018.5.0000,00%1.6508.250.0005.0005.0005.0005.0001.6731.66510MKT
27.06.2018.5.0000,00%00////642150MKT
26.06.2018.5.0000,00%00////597150MKT
25.06.2018.5.0000,00%00////597150MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene