JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
19.03.2018.5.0000,00%00////1.486550MKT
16.03.2018.5.0000,00%00////1.507550MKT
15.03.2018.5.0000,00%00////1.507850MKT
14.03.2018.5.0000,00%00////1.507850MKT
13.03.2018.5.0000,00%00////1.507650MKT
12.03.2018.5.0000,00%102510.0005.0005.0005.0005.0001.6092652MKT
09.03.2018.5.0000,00%103515.0005.0005.0005.0005.0006101782MKT
08.03.2018.5.0000,00%00////507400MKT
07.03.2018.5.000-0,02%100500.0005.0005.0005.0005.0006071401MKT
06.03.2018.5.0010,00%00////507400MKT
05.03.2018.5.0010,00%00////507400MKT
02.03.2018.5.0010,02%1575.0155.0015.0015.0015.001522591MKT
01.03.2018.5.0000,00%00////407590MKT
28.02.2018.5.0000,00%00////4075590MKT
27.02.2018.5.0000,00%50250.0005.0005.0005.0005.0004576801MKT
26.02.2018.5.0000,00%120600.0005.0005.0005.0005.0005212152MKT
23.02.2018.5.0000,00%00////501400MKT
22.02.2018.5.000-1,96%100500.0005.0005.0005.0005.0004112151MKT
21.02.2018.5.1002,00%9004.590.0005.1005.1005.1005.1001.2111.7152MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene