EBRD01 - Evropska banka za obnovu i razvoj, London

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.100,870,00%00////000MKT
21.06.2018.100,870,00%00////000MKT
20.06.2018.100,870,00%00////000MKT
19.06.2018.100,870,00%00////000MKT
18.06.2018.100,870,00%00////000MKT
15.06.2018.100,870,00%00////000MKT
14.06.2018.100,870,00%00////000MKT
13.06.2018.100,870,00%00////000MKT
12.06.2018.100,870,00%00////000MKT
11.06.2018.100,870,00%00////000MKT
08.06.2018.100,870,00%00////000MKT
07.06.2018.100,870,00%00////000MKT
06.06.2018.100,870,00%00////000MKT
05.06.2018.100,870,00%00////000MKT
04.06.2018.100,870,00%00////000MKT
01.06.2018.100,870,00%00////000MKT
31.05.2018.100,870,00%550.432.600100,87100,87100,87100,87551MKT
30.05.2018.100,870,50%770.605.640100,87100,87100,87100,87771MKT
29.05.2018.100,370,00%00////000MKT
28.05.2018.100,370,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene