EBRD01 - Evropska banka za obnovu i razvoj, London

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.100,370,00%00////000MKT
17.01.2018.100,370,00%00////000MKT
16.01.2018.100,370,00%00////000MKT
15.01.2018.100,370,00%00////000MKT
12.01.2018.100,370,37%20200.732.600100,37100,37100,37100,3720201MKT
11.01.2018.100,000,00%00////000MKT
10.01.2018.100,000,00%00////000MKT
09.01.2018.100,000,00%00////000MKT
08.01.2018.100,000,00%00////000MKT
05.01.2018.100,000,00%00////000MKT
04.01.2018.100,000,00%00////000MKT
03.01.2018.100,000,00%00////000MKT
29.12.2017.100,000,00%00////000MKT
28.12.2017.100,000,00%00////000MKT
27.12.2017.100,000,00%00////000MKT
26.12.2017.100,000,00%00////000MKT
25.12.2017.100,000,00%00////000MKT
22.12.2017.100,000,00%00////000MKT
21.12.2017.100,000,00%00////000MKT
20.12.2017.100,000,00%00////000MKT
19.12.2017.100,000,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene