EBRD01 - Evropska banka za obnovu i razvoj, London

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.100,370,00%00////000MKT
15.03.2018.100,370,00%00////000MKT
14.03.2018.100,370,00%00////000MKT
13.03.2018.100,370,00%00////000MKT
12.03.2018.100,370,00%00////000MKT
09.03.2018.100,370,00%00////000MKT
08.03.2018.100,370,00%00////000MKT
07.03.2018.100,370,00%00////000MKT
06.03.2018.100,370,00%00////000MKT
05.03.2018.100,370,00%00////000MKT
02.03.2018.100,370,00%00////000MKT
01.03.2018.100,370,00%00////000MKT
28.02.2018.100,370,00%00////000MKT
27.02.2018.100,370,00%00////000MKT
26.02.2018.100,370,00%00////000MKT
23.02.2018.100,370,00%00////000MKT
22.02.2018.100,370,00%00////000MKT
21.02.2018.100,370,00%00////000MKT
20.02.2018.100,370,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene