ATSVS - Autoservis a.d. , Čačak

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.1000,00%00////000MPC
21.06.2018.1000,00%00////000MPC
20.06.2018.1000,00%00////000MPC
19.06.2018.1000,00%00////7000MPC
18.06.2018.1000,00%00////000MPC
15.06.2018.1000,00%00////000MPC
14.06.2018.1000,00%00////000MPC
13.06.2018.1000,00%00////000MPC
12.06.2018.1000,00%00////000MPC
11.06.2018.1000,00%00////000MPC
08.06.2018.1000,00%00////000MPC
07.06.2018.1000,00%00////000MPC
06.06.2018.1000,00%00////000MPC
05.06.2018.1000,00%00////000MPC
04.06.2018.1000,00%00////000MPC
01.06.2018.1000,00%00////000MPC
31.05.2018.1000,00%00////000MPC
30.05.2018.1000,00%00////000MPC
29.05.2018.1000,00%00////000MPC
28.05.2018.1000,00%00////000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene