ATSVS - Autoservis a.d. , Čačak

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.03.2018.1000,00%00////000MPC
15.03.2018.1000,00%00////000MPC
14.03.2018.1000,00%00////000MPC
13.03.2018.1000,00%00////000MPC
12.03.2018.1000,00%00////000MPC
09.03.2018.1000,00%28128.100////2812811MPC
08.03.2018.1000,00%00////000MPC
07.03.2018.1000,00%00////000MPC
06.03.2018.1000,00%00////000MPC
05.03.2018.1000,00%33733.700////3373371MPC
02.03.2018.1000,00%00////000MPC
01.03.2018.1000,00%00////000MPC
28.02.2018.1000,00%00////000MPC
27.02.2018.1000,00%00////000MPC
26.02.2018.1000,00%00////000MPC
23.02.2018.1000,00%00////000MPC
22.02.2018.1000,00%00////000MPC
21.02.2018.1000,00%00////000MPC
20.02.2018.1000,00%00////000MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene