ATSVS - Autoservis a.d. , Čačak

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.1000,00%00////000MPC
17.01.2018.1000,00%00////000MPC
16.01.2018.1000,00%00////000MPC
15.01.2018.1000,00%00////000MPC
12.01.2018.1000,00%49349.300////4934933MPC
11.01.2018.1000,00%353.500////135352MPC
10.01.2018.1000,00%00////0350MPC
09.01.2018.1000,00%00////0350MPC
08.01.2018.1000,00%00////0350MPC
05.01.2018.1000,00%00////0350MPC
04.01.2018.1000,00%00////0350MPC
03.01.2018.1000,00%00////0350MPC
29.12.2017.1000,00%00////0350MPC
28.12.2017.1000,00%00////0200MPC
27.12.2017.1000,00%18018.000////1802601MPC
26.12.2017.1000,00%00////0500MPC
25.12.2017.1000,00%00////0200MPC
22.12.2017.1000,00%00////0200MPC
21.12.2017.1000,00%00////0200MPC
20.12.2017.1000,00%00////0200MPC
19.12.2017.1000,00%00////07190MPC

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene