ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
28.03.2017.35.9432,69%531.905.00036.00035.00036.00035.9431792522MKT
27.03.2017.35.0010,00%00////1762330MKT
24.03.2017.35.0010,00%00////1792280MKT
23.03.2017.35.0010,00%00////1792270MKT
22.03.2017.35.0010,00%00////1742290MKT
21.03.2017.35.0010,00%00////1242300MKT
20.03.2017.35.0010,00%00////1242300MKT
17.03.2017.35.0010,00%28980.02835.00135.00135.00135.0011522763MKT
16.03.2017.35.000-0,34%7245.00035.00035.00035.00035.000982681MKT
15.03.2017.35.1190,00%00////912560MKT
14.03.2017.35.119-1,07%1585.532.50035.00035.00035.50035.0162464245MKT
13.03.2017.35.5000,00%00////882820MKT
10.03.2017.35.5004,40%6212.99835.49935.49935.50035.5001042842MKT
09.03.2017.34.003-4,22%1505.100.45234.00434.00334.00434.0032544349MKT
08.03.2017.35.5000,00%00////1023170MKT
07.03.2017.35.5007,56%9319.49835.49935.49935.50035.500873472MKT
06.03.2017.33.0060,00%00////803330MKT
03.03.2017.33.006-6,38%25825.15233.00733.00633.00733.0061253433MKT
02.03.2017.35.2540,00%00////983360MKT
01.03.2017.35.2540,00%00////1312530MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene