ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
21.03.2018.36.4951,38%66024.086.50036.00036.00036.50036.4957506705MKT
20.03.2018.36.0000,00%00////90100MKT
19.03.2018.36.0000,00%00////87100MKT
16.03.2018.36.0000,00%00////111100MKT
15.03.2018.36.0000,00%00////87100MKT
14.03.2018.36.0000,00%00////87130MKT
13.03.2018.36.0000,00%00////88100MKT
12.03.2018.36.0000,00%00////88100MKT
09.03.2018.36.0000,00%00////140100MKT
08.03.2018.36.0000,00%00////150200MKT
07.03.2018.36.0000,00%00////150200MKT
06.03.2018.36.0000,00%00////140100MKT
05.03.2018.36.0000,00%15540.00036.00036.00036.00036.000155252MKT
02.03.2018.36.0000,00%00////145100MKT
01.03.2018.36.0000,00%17612.00036.00036.00036.00036.000160273MKT
28.02.2018.36.0000,00%00////140170MKT
27.02.2018.36.0000,00%00////140170MKT
26.02.2018.36.0000,00%00////140170MKT
23.02.2018.36.0000,00%00////140530MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene