ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.01.2017.35.2006,34%401.408.00035.20035.20035.20035.2002343992MKT
13.01.2017.33.1000,00%00////2423590MKT
12.01.2017.33.1000,00%00////2423580MKT
11.01.2017.33.100-5,43%501.655.00033.10033.10033.10033.100844082MKT
10.01.2017.35.0000,00%00////343460MKT
09.01.2017.35.0000,00%00////343460MKT
06.01.2017.35.0000,00%00////263480MKT
05.01.2017.35.0000,00%00////263470MKT
04.01.2017.35.0000,00%00////263450MKT
30.12.2016.35.0000,00%00////551190MKT
29.12.2016.35.0000,00%00////551190MKT
28.12.2016.35.0000,04%983.429.99934.99934.99935.00035.0006491204MKT
27.12.2016.34.9861,41%441.539.40035.00034.90035.00034.986692687MKT
26.12.2016.34.5000,00%00////6073470MKT
23.12.2016.34.500-0,42%351.207.50034.50034.50034.50034.5004283921MKT
22.12.2016.34.6461,90%26900.79034.00034.00035.00034.6461204395MKT
21.12.2016.34.0000,00%134.00034.00034.00034.00034.000613931MKT
20.12.2016.34.0000,00%00////513930MKT
19.12.2016.34.0000,00%13442.00034.00034.00034.00034.000644051MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene