ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.02.2017.35.5000,00%00////1093680MKT
21.02.2017.35.5001,43%17603.50035.50035.50035.50035.5001174061MKT
20.02.2017.35.0000,00%00////1073970MKT
17.02.2017.35.0000,00%00////1073280MKT
14.02.2017.35.0000,00%5175.00035.00035.00035.00035.000373991MKT
13.02.2017.35.0003,58%28980.00035.00035.00035.00035.000333773MKT
10.02.2017.33.7890,00%00////173860MKT
09.02.2017.33.789-3,44%19642.00033.50033.50034.00033.789363842MKT
08.02.2017.34.9940,00%00////173730MKT
07.02.2017.34.9940,00%00////63820MKT
06.02.2017.34.9940,00%00////33850MKT
03.02.2017.34.994-0,02%53918.861.99734.00034.00035.00034.99454591813MKT
02.02.2017.35.0000,00%00////753650MKT
01.02.2017.35.0005,75%10350.00035.00035.00035.00035.000723621MKT
31.01.2017.33.0960,00%00////1893650MKT
30.01.2017.33.0960,00%00////1973910MKT
27.01.2017.33.0960,00%00////1893770MKT
26.01.2017.33.0960,23%371.224.56533.25133.02033.25133.0962264074MKT
25.01.2017.33.0200,00%00////1893600MKT
24.01.2017.33.0200,00%00////1893510MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene