ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
16.08.2017.35.1500,00%00////20270MKT
15.08.2017.35.1500,00%00////20270MKT
14.08.2017.35.150-2,29%11386.65035.15035.15035.15035.15031381MKT
11.08.2017.35.9730,00%00////20380MKT
10.08.2017.35.9730,00%00////20380MKT
09.08.2017.35.9732,78%662.374.25035.95035.95036.00035.973861053MKT
08.08.2017.35.000-2,75%1003.500.00035.00035.00035.00035.0001512191MKT
07.08.2017.35.9900,00%00////511170MKT
04.08.2017.35.9900,00%00////411330MKT
03.08.2017.35.990-0,01%20719.80035.90035.90036.00035.990401543MKT
02.08.2017.35.9932,83%863.095.40035.80035.80036.00035.9931402193MKT
01.08.2017.35.0010,00%00////1062190MKT
31.07.2017.35.001-2,67%135.00135.00135.00135.00135.001107201MKT
28.07.2017.35.9632,17%8287.70035.95035.95036.00035.963111102MKT
27.07.2017.35.2000,00%7246.40035.20035.20035.20035.2001182051MKT
26.07.2017.35.2000,00%00////492050MKT
25.07.2017.35.2000,00%00////492050MKT
24.07.2017.35.2000,00%13457.60035.20035.20035.20035.200622181MKT
21.07.2017.35.2000,00%00////492180MKT
20.07.2017.35.2000,00%135.20035.20035.20035.20035.200502191MKT
19.07.2017.35.2000,28%3105.60035.20035.20035.20035.200522221MKT
18.07.2017.35.1010,00%00////262390MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene