ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
17.10.2017.35.2550,00%00////292690MKT
16.10.2017.35.255-0,01%7.196253.694.98135.25535.25535.25635.2557.2217.5204MKT
13.10.2017.35.260-0,68%501.763.00035.26035.26035.26035.260583303MKT
12.10.2017.35.5000,00%00////5082910MKT
11.10.2017.35.5000,00%00////82910MKT
10.10.2017.35.5000,00%00////82910MKT
09.10.2017.35.5000,00%00////82910MKT
06.10.2017.35.5000,00%4142.00035.50035.50035.50035.500122942MKT
05.10.2017.35.5000,00%00////162900MKT
04.10.2017.35.500-1,39%10355.00035.50035.50035.50035.500263001MKT
03.10.2017.36.0000,00%00////162790MKT
02.10.2017.36.0000,00%00////162790MKT
29.09.2017.36.0002,10%3108.00036.00036.00036.00036.000193021MKT
28.09.2017.35.2600,00%00////163030MKT
27.09.2017.35.2600,00%00////163030MKT
26.09.2017.35.2600,00%00////163060MKT
25.09.2017.35.2600,00%00////163020MKT
22.09.2017.35.2600,00%00////72860MKT
21.09.2017.35.260-2,06%15528.90035.26035.26035.26035.260312992MKT
20.09.2017.36.0000,00%00////163120MKT
19.09.2017.36.0001,98%20720.00036.00036.00036.00036.000363211MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene