ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
15.12.2017.38.5980,00%00////141640MKT
14.12.2017.38.5980,00%00////133690MKT
13.12.2017.38.5980,00%00////131720MKT
12.12.2017.38.5980,00%00////132740MKT
11.12.2017.38.5980,00%00////130580MKT
08.12.2017.38.5980,00%00////82580MKT
07.12.2017.38.5980,00%00////88580MKT
06.12.2017.38.5988,73%5192.99136.49836.49839.99838.5981291633MKT
05.12.2017.35.5000,00%00////92580MKT
04.12.2017.35.5000,00%00////90610MKT
01.12.2017.35.5000,00%00////92640MKT
30.11.2017.35.5000,00%00////87630MKT
29.11.2017.35.5000,00%00////923310MKT
28.11.2017.35.5000,57%4141.99835.49935.49935.50035.500883462MKT
27.11.2017.35.300-0,10%11388.29635.34135.25135.34135.3001022893MKT
24.11.2017.35.3360,00%00////963180MKT
23.11.2017.35.3360,00%00////623370MKT
22.11.2017.35.3360,00%00////623470MKT
21.11.2017.35.3360,10%3106.00835.33635.33635.33635.336653551MKT
20.11.2017.35.3010,00%00////573440MKT
17.11.2017.35.3010,00%00////573090MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene