ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
25.05.2022.22.6000,00%00////10230MKT
24.05.2022.22.6000,00%00////7230MKT
23.05.2022.22.6000,00%00////7230MKT
20.05.2022.22.6000,00%00////7230MKT
19.05.2022.22.6000,00%00////7230MKT
18.05.2022.22.6000,00%00////7230MKT
17.05.2022.22.600-5,83%5113.00023.00022.00023.00022.60012282MKT
16.05.2022.24.0000,00%00////1230MKT
13.05.2022.24.0000,00%15360.00024.00024.00024.00024.00027181MKT
12.05.2022.24.0000,00%00////2720MKT
11.05.2022.24.0000,00%35840.00024.00024.00024.00024.00055351MKT
10.05.2022.24.0000,00%00////5500MKT
09.05.2022.24.000-2,04%20480.00024.00024.00024.00024.00075201MKT
06.05.2022.24.5000,00%00////0300MKT
05.05.2022.24.5000,00%12294.00024.50024.50024.50024.50012121MKT
04.05.2022.24.5000,00%00////1200MKT
29.04.2022.24.5000,00%00////12100MKT
28.04.2022.24.5000,00%18441.00024.50024.50024.50024.50030181MKT
27.04.2022.24.500-2,00%701.715.00024.50024.50024.50024.500100802MKT
26.04.2022.25.0000,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene