ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.06.2018.34.0000,00%00////28300MKT
15.06.2018.34.0000,00%00////313100MKT
14.06.2018.34.0000,00%00////313100MKT
13.06.2018.34.0000,00%00////313100MKT
12.06.2018.34.0000,00%00////313100MKT
11.06.2018.34.000-2,86%10340.00034.00034.00034.00034.000323101MKT
08.06.2018.35.0000,00%00////323100MKT
07.06.2018.35.0000,00%00////309100MKT
06.06.2018.35.0000,00%00////289100MKT
05.06.2018.35.0000,00%00////279100MKT
04.06.2018.35.0000,00%00////279100MKT
01.06.2018.35.0000,00%00////27960MKT
31.05.2018.35.0000,00%00////29360MKT
30.05.2018.35.0000,00%00////29360MKT
29.05.2018.35.0000,00%4140.00035.00035.00035.00035.000290101MKT
28.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
25.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
24.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
23.05.2018.35.0000,00%551.925.00035.00035.00035.00035.000341652MKT
22.05.2018.35.0000,00%00////286100MKT
21.05.2018.35.0000,00%00////272100MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene