ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
01.12.2021.28.0000,00%00////191100MKT
30.11.2021.28.0000,00%00////191100MKT
29.11.2021.28.0000,00%00////191100MKT
26.11.2021.28.0000,00%00////191100MKT
25.11.2021.28.0000,00%00////191100MKT
24.11.2021.28.0000,00%00////193100MKT
23.11.2021.28.0000,00%00////193100MKT
22.11.2021.28.0000,00%00////19320MKT
19.11.2021.28.0000,00%00////206140MKT
18.11.2021.28.0000,00%00////206140MKT
17.11.2021.28.0000,00%00////206140MKT
16.11.2021.28.0000,00%128.00028.00028.00028.00028.000207151MKT
15.11.2021.28.0000,00%256.00028.00028.00028.00028.000208171MKT
12.11.2021.28.0000,00%00////208170MKT
10.11.2021.28.0000,00%00////212170MKT
09.11.2021.28.0000,00%00////212170MKT
08.11.2021.28.0000,00%00////212170MKT
05.11.2021.28.0000,00%4112.00028.00028.00028.00028.000212131MKT
04.11.2021.28.0000,00%00////212130MKT
03.11.2021.28.0000,00%00////212130MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene