ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
26.02.2021.20.7000,00%00////4130MKT
25.02.2021.20.7000,00%20414.00020.70020.70020.70020.70024331MKT
24.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
23.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
22.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
19.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
18.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
17.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
12.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
11.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
10.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
09.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
08.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
05.02.2021.20.7000,00%00////30330MKT
04.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
03.02.2021.20.7000,00%00////4330MKT
02.02.2021.20.700-1,90%4178.631.90020.70020.70020.70020.70042145010MKT
01.02.2021.21.1000,00%00////4520MKT
29.01.2021.21.1000,00%00////4200MKT
28.01.2021.21.1000,00%00////4200MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene