ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
28.04.2017.34.0010,00%00////1553200MKT
27.04.2017.34.0010,00%00////1553200MKT
26.04.2017.34.0010,00%00////1303200MKT
25.04.2017.34.0010,00%00////1301700MKT
24.04.2017.34.001-2,85%501.700.05034.00134.00134.00134.0011752203MKT
21.04.2017.35.0000,00%00////1251800MKT
20.04.2017.35.0000,00%00////1252700MKT
19.04.2017.35.000-1,41%301.050.00035.00035.00035.00035.0001512101MKT
18.04.2017.35.5000,00%00////1211800MKT
13.04.2017.35.5000,00%00////1213500MKT
12.04.2017.35.5001,43%291.029.50035.50035.50035.50035.5001502111MKT
11.04.2017.35.0000,00%00////1211840MKT
10.04.2017.35.0000,00%00////881880MKT
07.04.2017.35.0000,00%00////881830MKT
06.04.2017.35.0000,00%00////881880MKT
05.04.2017.35.000-0,01%1003.500.00035.00035.00035.00035.0001932861MKT
04.04.2017.35.0030,00%00////881880MKT
03.04.2017.35.0030,00%00////881890MKT
31.03.2017.35.0030,00%00////126450MKT
30.03.2017.35.0030,00%00////1261980MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene