ALFA - Alfa plam a.d. , Vranje

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
28.06.2017.34.5000,00%00////120740MKT
27.06.2017.34.500-1,43%13448.50034.50034.50034.50034.500133571MKT
26.06.2017.35.0002,94%5175.00035.00035.00035.00035.000125521MKT
23.06.2017.34.0000,00%00////158220MKT
22.06.2017.34.0000,00%00////158220MKT
21.06.2017.34.0000,00%00////158220MKT
20.06.2017.34.0000,00%00////158200MKT
19.06.2017.34.0000,00%21714.00034.00034.00034.00034.000179411MKT
16.06.2017.34.0000,00%00////53600MKT
15.06.2017.34.0001,01%30010.200.00034.00034.00034.00034.0003533601MKT
14.06.2017.33.661-1,00%38412.926.00033.00033.00034.00033.6617043949MKT
13.06.2017.34.0010,00%00////20700MKT
12.06.2017.34.0010,00%501.700.05034.00134.00134.00134.001701303MKT
09.06.2017.34.000-3,13%1575.338.00034.00034.00034.00034.0003102109MKT
08.06.2017.35.1000,28%371.298.70035.10035.10035.10035.100190902MKT
07.06.2017.35.0020,00%12420.02435.00235.00235.00235.002202702MKT
06.06.2017.35.0010,00%00////190900MKT
05.06.2017.35.0010,00%00////190800MKT
02.06.2017.35.001-1,41%3105.00335.00135.00135.00135.0011932301MKT
01.06.2017.35.5000,00%00////156600MKT
31.05.2017.35.5000,00%25887.50035.50035.50035.50035.500181851MKT
30.05.2017.35.5001,43%5177.50035.50035.50035.50035.5001861901MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene