ZISR - Žitosrem a.d. Inđija, obične akcije sa pravom glasa

Hartija je isključena