DJUK - Đerdap usluge a.d. Kladovo, obične akcije sa pravom glasa

Hartija je isključena