ALFA - Alfa plam a.d. Vranje, obične akcije sa pravom glasa

Hartija je isključena