Standard Listing - 19.02.2018.

Nije bilo hartija sa prometom