11.03.2016.
Objava izmena i dopuna Statuta Beogradske berze

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467-1/12) izmenjen je i dopunjen je Odlukom Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd broj: 04/2-954/16, od 25. februara 2016. godine, a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-954-1/16). Na data akta Komisija za hartije od vrednosti RS dala je saglasnost rešenjem broj 5/0-06-388/3-16 od 11. marta 2016. godine.Dispozitiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-954/16) i prečišćeni tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1-954-1/16)OBJAVLJENI SU NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 11.3.2016.godine, teSTUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. MARTA 2016. godine –Odluka
Statut - prečišćen tekst

Vrednost755,47
Promena-1,39
% -0,18%
23.02.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0128
USD/RSD95,8752
Izvor NBS, 23.02.2018.
Tržišna kapitalizacija - 23.02.2018.
541.012.475.511 RSD
4.584.354.201 EUR
Vesti sa Berze
12.02.2018.
Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
09.02.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
02.02.2018.
BELEX Monthly Report - Januar 2018
Poslednje vesti
23.02.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Futurum a.d. , Beograd - MNEL
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Juhortrans a.d. , Jagodina
23.02.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd