11.03.2016.
Objava izmena i dopuna Statuta Beogradske berze

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467-1/12) izmenjen je i dopunjen je Odlukom Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd broj: 04/2-954/16, od 25. februara 2016. godine, a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-954-1/16). Na data akta Komisija za hartije od vrednosti RS dala je saglasnost rešenjem broj 5/0-06-388/3-16 od 11. marta 2016. godine.Dispozitiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-954/16) i prečišćeni tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1-954-1/16)OBJAVLJENI SU NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 11.3.2016.godine, teSTUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. MARTA 2016. godine –Odluka
Statut - prečišćen tekst

Vrednost741,10
Promena0,32
% 0,04%
14.08.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0272
USD/RSD104,2091
Izvor NBS, 15.08.2018.
Tržišna kapitalizacija - 14.08.2018.
519.742.133.061 RSD
4.402.512.482 EUR
Vesti sa Berze
14.08.2018.
Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
14.08.2018.
Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
02.08.2018.
Prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na Regulisano tržište na engleskom jeziku - Fintel energija a.d. Beograd
Poslednje vesti
14.08.2018.
Obaveštenje o isplati dividende - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.08.2018.
Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
14.08.2018.
Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.08.2018.
Najava objavljivanja konsolidovanog kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2018.
Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola