11.03.2016.
Objava izmena i dopuna Statuta Beogradske berze

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-467-1/12) izmenjen je i dopunjen je Odlukom Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd broj: 04/2-954/16, od 25. februara 2016. godine, a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-954-1/16). Na data akta Komisija za hartije od vrednosti RS dala je saglasnost rešenjem broj 5/0-06-388/3-16 od 11. marta 2016. godine.Dispozitiv Odluke o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/2-954/16) i prečišćeni tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1-954-1/16)OBJAVLJENI SU NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 11.3.2016.godine, teSTUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 21. MARTA 2016. godine –Odluka
Statut - prečišćen tekst

Vrednost743,16
Promena-1,01
% -0,14%
25.05.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2327
USD/RSD100,9587
Izvor NBS, 25.05.2018.
Tržišna kapitalizacija - 25.05.2018.
536.716.905.801 RSD
4.539.496.314 EUR
Vesti sa Berze
25.05.2018.
Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
03.05.2018.
BELEX Monthly Report - April 2018
03.05.2018.
BELEXsentiment za maj 2018. godine
Poslednje vesti
25.05.2018.
Ažurirani informatori - 25.05.2018
25.05.2018.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Odluka o pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.05.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac