Panelisti na prethodnim Konferencijama Berze

2019
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Fiskalni savet Republike Srbije
Pavle Petrović
predsednik PANEL 1: Makroekonomske perspektive
EBRD Zsuzsanna Hargitai
regionalni direktor PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Ekonomski fakultet u Beogradu Dragan Lončar
PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Srpski poslovni klub "Privrednik"
Zoran Drakulić predsednik PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Ekonomski fakultet u Beogradu Saša Ranđelović
PANEL 1: Makroekonomske perspektive
NIS a.d. Novi Sad Goran Lalić direktor Departmana Prezentacija sponzora
Bulgarian Stock Exchange Manyu Moravenov
direktor Specijalno predavanje: Uloga REIT u globalizaciji tržišta nekretnina
Komisija za hartije od vrednosti Marko Janković predsednik PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala
Beogradska berza Siniša Krneta direktor PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala
World Bank Zsolt Bangó Senior Specialist   PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala
Ministarstvo finansija RS Ognjen Popović   PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala
CFA Society Serbia Danijela Mirkov-Arkula   PANEL 2: Strategija razvoja tržišta kapitala
Refinitiv Elmar Voggenhuber

Specijalno predavanje: Kvantamentalni pristup upravljanju investicijama
BDO Srbija Luka Pejović viši konsultant Specijalno predavanje: Grupno investiranje - nova klasa aktive za investitore u Srbiji
Komisija za hartije od vrednosti Dušan Romčević   PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava
Motika Law Office
Željka Motika

PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava
PwC Srbija Aleksandar Arsić poreski savetnik  PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava 
ecd.rs  Aleksandar Matanović ko-osnivač i direktor PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava 
Pravni fakultet u Beogradu Ana Odorović    PANEL 3: Regulatorni okvir kriptoimovinskih prava 

 

2018
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Fintel Energija a.d. Beograd Tiziano Giovannetti generalni direktor Uvodna reč
Fiskalni savet Vladimir Vučković član PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Republički zavod za statistiku Miladin Kovačević direktor PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Uprava za javni dug Ana Tripović v.d. direktora PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Metalac a.d. Gornji Milanovac Aleksandar Marković generalni direktor PANEL 1: Makroekonomske perspektive
NIS a.d. Novi Sad Andrey Dyug direktor Sektora Prezentacija projekta "Duboka prerada"
Thomson Reuters Ivan Ileković Specialist FX/FI/Risk Kriptovalute - Početak ili kraj?
Richfox Capital BV Drago Inđić Chairman PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja
Orion telekom Slobodan Đinović direktor PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja
MVP Workshop Ivan Bjelajac CEO PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja
USAID Cooperation for Growth Project Sandra Rodić A2F Director PANEL 2: Uticaj tehnologije na pristup izvorima finansiranja
PwC Srbija Ivana Stanković Senior Manager Prezentacija projekta "Serbia: IPO Go!"
Regional Cooperation Council Goran Svilanović generalni sekretar PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala
Makedonska berza Ivan Šteriev CEO PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala
Montenegro berza Gojko Maksimović CEO PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala
Beogradska berza
Siniša Krneta
direktor PANEL 3: Budućnost regionalnih tržišta kapitala

 

2017
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Narodna banka Srbije Jorgovanka Tabaković guverner Uvodna reč
Evropska investiciona banka Dubravka Negre direktorka Kancelarije PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Fiskalni savet Nikola Altiparmakov član PANEL 1: Makroekonomske perspektive
EBRD Aleksandra Vukosavljević direktor, Finansijski sektor PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Atlantic Grupa Vladimir Čupić direktor Predstavništva PANEL 1: Makroekonomske perspektive
Komisija za hartije od vrednosti Predrag Dedeić predsednik PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis?
Erste bank a.d. Novi Sad Slavko Carić predsednik IO PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis?
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd Vladislav Cvetković direktor - Advisory Markets Leader PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis?
Beogradska berza Siniša Krneta direktor PANEL 2: Tržište kapitala: Quo vadis?
Thomson Reuters Jorge Tavio Ascanio menadžer za digitalne inovacije i saradnju Partnerstvo za inovacije u digitalno doba
MMF Sebastian Sosa stalni predstavnik u Srbiji MMF-ov pogled na Srbiju
Funderbeam SEE d.o.o. Urmas Peiker suosnivač PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala
Republički sekretarijat za javne politike Jasna Atanasijević v.d. direktora PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja Sandra Rodić ekspert za razvoj finansijskog tržišta PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala
Vojvodina ICT Cluster Milan Šolaja direktor PANEL 3: Inovativne tehnologije na tržištu kapitala

 

2016
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Vlada Republike Srbije Dušan Vujović ministar finansija Uvodna reč
Borsa İstanbul Adnan Serhat Görgün direktor Marketinga i prodaje Borsa İstanbul: Istanbulska ponuda potencijalnim izdavaocima i investitorima iz regiona Jugoistočne Evrope
Privredna komora Srbije Marko Čadež predsednik PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona
Komercijalna banka a.d. Beograd Alexander Picker predsednik Izvršnog odbora PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona
Messer Tehnogas Ernst Bode generalni direktor PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona
Ekonomski fakultet Beograd Dejan Šoškić redovni profesor PANEL 1: Makroekonomske perspektive Srbije i regiona
Deutsche Boerse AG Sandra Bramhoff direktor za proizvode i regulativu na tržištu akcija MiFID II
Budapest Stock Exchange Daniel Körmöczi zamenik direktora za međunarodne odnose Blockchain
Bulgarian Stock Exchange Ivan Takev direktor PANEL 2: Unija tržišta kapitala
Bucharest Stock Exchange Ludwik Sobolewski direktor PANEL 2: Unija tržišta kapitala
Budapest Stock Exchange Richard Vegh direktor PANEL 2: Unija tržišta kapitala
Athens Exchange Group Socrates Lazaridis direktor PANEL 2: Unija tržišta kapitala

 

2015
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Svetska banka Tony Verheijen
šef kancelarije PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu
Fiskalni savet Republike Srbije Vladimir Vučković član
PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu
Savez ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović predsednik PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu
Metalac Grupa Dragoljub Vukadinović predsednik PANEL 1: Makroekonomske perspektive u Srbiji i regionu
EBRD Local Currency and Capital Markets Development initiative Hannes Takacs direktor Pokretanje srpskog tržišta akcija
Warsaw Stock Exchange Yuriy Kukhtanych direktor Izgradnja tržišta kapitala - Poljsko iskustvo
Uprava za javni dug Branko Drčelić v.d. direktora Strategije upravljanja javnim dugom Srbije
Institut za ekonomiku i finansije Miroslav M. Milojević
direktor Identifikacija i sprečavanje prevarnih radnji u finansijskim izveštajima
Centralni registar HoV Ana Jovanović generalni direktor PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata
NASDAQ OMX Henri Bergström Head of Global Post Trade Solutions PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb Stjepko Čičak član Uprave PANEL 2: Izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata
SEEPEX a.d. Beograd Miloš Mladenović generalni direktor SEEPEX – Kamen temeljac regionalnog tržišta električne energije

 

2014
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Vlada Republike Srbije Željko Sertić ministar privrede  
Fiskalni savet Republike Srbije Pavle Petrović predsednik
PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje?
MK Group d.o.o. Beograd Miodrag Kostić predsednik PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje?
banka Societe Generale Srbija Goran Pitić predsednik UO PANEL: Makroekonomija Srbije - Kuda dalje?
M&V Invesments a.d. Beograd Dragijana Radonjić Petrović predsednik Skupštine akcionara PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja?
Banca IMI Karim Makki izvršni direktor, International ECM & Equity-linked Equity Capital Markets PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja?
Banca IMI Tommaso Ferrari direktor ECM transakcija PANEL: Tržište kapitala - Alternativni izvor finansiranja?
Banca Intesa a.d. Beograd Ljiljana Zipovski
direktor ovlašćene banke Municipalne obveznice - Studija slučaja Šabac
Generali DPF, Beograd Nataša Marjanović direktor PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi?
DZU Raiffeisen FUTURE, Beograd Snežana Ristanović direktor PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi?
Allianz ZB, Zagreb Dinko Novoselec predsednik Uprave PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi?
Ilirika AD Beograd Jure Klepec direktor DZU PANEL: Srpska fondovska industrija - Šta sledi?

 

2013
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Fiskalni savet Republike Srbije Vladimir Vučković član PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja
Ministarstvo privrede Republike Srbije Aleksandar Stevanović savetnik ministra privrede
PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja
Institut za međunarodne ekonomske studije, Beč Vladimir Gligorov Senior Economist PANEL: Makroekonomsko okruženje - Izazovi i ograničenja
WOOD & Company Rupert Wood Head of Equities PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme?
Danske Capital Sandra Janković fond menadžer PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme?
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o Daniel Nevidal član Uprave PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme?
BDD Wise Broker a.d. Ana Tripović
generalni direktor PANEL: Integracija i konsolidacija - da li je došlo vreme?
Fiskalni savet Republike Srbije Nikola Altiparmakov član Perspektive penzijske reforme u Srbiji
Zagrebačka berza a.d. Ivana Gažić predsednica Uprave PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative
Erste Bank Markus Kaller Head of Retail and Savings Banks Sales Austria PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative
Raiffeisen Centrobank Stefan Neubauer Head of Sales CEE PANEL: Novi proizvodi i investicione alternative

 

2012
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije
Zoran Ćirović
predsednik
 
Erste Group AG, Beč Martin Hinteregger Sektor korporativnih finansija, direktor Preduslovi za IPO
Srpska "Private Equity" asocijacija David Schoch predsednik i član Osnivačkog odbora Od rizičnog kapitala do tržišta kapitala - rane faze investiranja do IPO ... studija slučaja
Institut ekonomskih nauka, Beograd Dejan Erić direktor Ko se plaši IPO još?
Luksemburška berza Robert Scharfe predsednik i generalni direktor Finansiranje MSP - alternativni ugao posmatranja
Narodna banka Srbije Veselin Pješčić viceguverner Poželjne tendencije na tržištu dužničkih hartija od vrednosti
Societe Generale Banka Srbija Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti: Iskustvo i perspektive
Erste Bank a.d. Novi Sad Slavko Carić predsednik Izvršnog odbora Prvi koraci ka revitalizaciji domaćeg tržišta kapitala
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Aleksandar Bućić pomoćnik generalnog sekretara za finansije Razvoj i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Srbiji
Program integrisane podrške inovacijama Robert Sheffrin ekspert za finansije Razbijanje barijera - razvoj private equity i venture capital ulaganja u Srbiji
  Oskar Kovač profesor Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika«
  Milan Ćulibrk
novinar
Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« 
  Zoran Petrović
bankar
Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« 
  Nenad Gujaničić
broker
Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« 
  Miša Đurković
viši naučni saradnik
Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika« 
  Boško Jakšić komentator Panel diskusija »Kriza ekonomije i politika«

 

2011
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Goran Radosavljević
državni sekretar
 
Komiisija za hartije od vrednosti Republike Srbije
Milko Štimac
član Komisije
Komisija u novom pravnom okviru
USAID Business Enabling Project
Sandra Rodić
ekspert za razvoj finansijskog tržišta
Srbija - korak bliže međunarodnim tržištima kapitala
Jorgić broker a.d. Beograd
Branislav Jorgić direktor Nove mogućnosti, veća ovlašćenja i odgovornost investicionih društava saglasno novom Zakonu o tržištu kapitala
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad Jelena Milović direktor sektora za odnose sa investitorima Obaveze javnih društava po Zakonu o tržištu kapitala
FEAS
Mustafa Baltaci generalni sekretar
Finansijski krah, regionalna tržišta i poseban osvrt na rezultate Turske

Nebojša Katić
finansijski i poslovni konsultant
Evropska domino kriza - da li je Istočna Evropa sledeća na redu?
Erste Group Bank AG
Marianne Rickl potpredsednik Erste Group Equity Capital Markets
Faktori uspeha inicijalne javne ponude
Tigar a.d. Pirot
Jelena Petković
izvršni direktor za korporativno upravljanje
Dualni listing - IPO šansa i obaveza
Sinteza Invest Group a.d. Beograd
Ivan Džaković
glavni finansijski analitičar
Listiranje kompanije Victoria Group na Beogradskoj berzi i perspektive dualnog listinga
OEN Consulting-Nägeli & Partner
Otto E. Nägeli
partner Izazovi u nadzoru i regulaciji hartija od vrednosti sa dualnim listingom
East-West Management Institute (EWMI), Partners for Financial Stability (PFS) Program
Geoffrey Mazullo
viši finansijski savetnik Tačne, sveobuhvatne i pravovremene informacije: Preduslov za održivi razvoj tržišta kapitala

 

2010
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Bečka berza Heinrich Schaller
direktor Koncepti stabilnosti za tržišta kapitala
Raiffeisen banka, Beograd
Zoran Petrović zamenik predsednika Izvršnog odbora
Politike i instrumenti ka stabilnosti finansijskog tržišta
  Vladimir Vučković
profesor
Postkrizni model razvoja i finansijsko tržište Srbije
Institut ekonomskih nauka, Beograd
Saša Stefanović
istraživač saradnik
Uticaj strukturiranog finansiranja na stabilnost finansijskog tržišta
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Slobodan Ilić
državni sekretar
Tržište kapitala Srbije u susret Evropskoj uniji
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije
Dušan Bajec
član Komisije
Zakon o tržištu kapitala - MiFID
Komisija za hartije od vrednosti Slovenije
Žiga Kosi
  Dostizanje standarda tržišta kapitala EU
NASDAQ OMX Riga
Liene Dubava
član Upravnog odbora
Pre i nakon priključenja EU - iskustva baltičkih berzi
Teletrader
Miloš Gedošev
rukovodilac poslovnog razvoja i prodaje
Mobilna rešenja za trgovanje
Thomson Reuters
Andrew Crockett
specijalista za korporativne usluge
Mogućnosti trgovanja međunarodnim fjučersima i akcijama preko novog Thomson Reuters EIKON-a
Orc Software GmbH
Martin Zwick
direktor
Izazovi u trgovanju baziranom na tehnologiji
Banjalučka berza
Milan Božić
direktor
Predstavljanje tržišta kapitala Republike Srpske
IFC
Katarina Đulić
vođa projekta korporativnog upravljanja za Srbiju i Crnu Goru
Upotreba Scorecard-a
USAID PFS Program
Leslie Matthews Sulenta
rukovodilac projekta
Rezultati istraživanja i najbolja praksa : Online odnosi sa investitorima u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Crnoj Gori

 

2009
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
IEG, Svetska Banka prof. dr Dušan Vujović vodeći ekonomista Finansijski sistemi zasnovani na bankama i tržištima kapitala: Sličnosti i razlike u podržavanju ekonomskog rasta i reagovanju na krize
Thomson Reuters, London Michael Winfrey novinar Da li je oporavak na vidiku? Pogled na tržišta centralne i istočne Evrope
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet prof. dr Đorđe Đukić redovni profesor Rezistentnost cena bankarskih kredita na promenu referentne kamatne stope centralne banke
Partners for Financial Stability (PFS) Program East-West Management Institute, Varšava Geoffrey Mazullo direktor
Najbolja praksa odnosa s investitorima na tržištima u razvoju
Raiffeisen Centrobank, Beč Siegfried Neumuller zamenik direktora tržišta kapitala Centralno-Istočne Evrope Odnosi s investitorima s tačke gledišta investitora
Thomson Reuters, Beč Andrew Crockett specijalista za korporativne usluge Odnosi s investitorima tokom i nakon ekonomske krize
Smithfieldgroup, London Reg Hoare direktor sektora za odnose s investitorima Organizovanje Roadshow prezentacija
TeleTrader Software AG, Beč Roland Meier direktor Korporativna Web stranica kao platforma za odnose sa investitorima
Masset Consulting, Ljubljana
Simon Mastnak nezavisni konsultant
Izazovi odnosa s investitorima na tržištima u razvoju
IFC Advisory Services (PSD) Southern Europe Katarina Đulić rukovodilac projekta unapređenja korporativnog upravljanja
Scorecard - unapređenje prakse korporativnog upravljanja
Beogradska berza a.d.
Lidija Šeškar pravni savetnik Scorecard - unapređenje prakse korporativnog upravljanja
XENIX® Investor Services, Berlin dr Markus Thomas osnivač i generalni direktor Evropski ETF-ovi i tržišta strukturisanih derivata;
Indeksi na derivate u Evropi
Structured Solutions AG, Frankfurt Steffen Scheuble član Upravnog odbora i osnivač
Trgovanje strukturiranim derivatima: Praktičan uvid
Scoach, Zurich Bernhard Bleuler menadžer za nova tržišta Scoach Europa: Berza za strukturisane proizvode
Evropska klimatska berza, London Patrick Birley direktor "Cap & trade"- zaštitnici životne sredine i kapitalisti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena
FINRA, Vašington John Hennessy viši direktor za edukacije i trening Efektivni nadzor tržišne manipulacije i upotreba tehnologije
Istanbulska berza Hüseyin Erkan predsedavajući i generalni direktor ISE pristup manipulacijama: Proaktivan nadzor
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet dr Tatjana Jovanić   Značaj compliance funkcije u pogledu zaštite klijenata i očuvanja integriteta tržišta
USAID Robert Singletary savetnik na Projektu podrške ekonomskom razvoju Srbije Šeme manipulacije na tržištima u razvoju
JP Elektromreža Srbije, Beograd Miloš Mladenović
pomoćnik generalnog direktora za upravljanje prenosnim sistemom i tržište električne energije
Koncepcija uspostavljanja berze elektricne energije u Srbiji
BSP SouthPool, Ljubljana
Tomaž Lajovic
generalni direktor
Dosadašnje iskustvo BSP SouthPool u uspostavljanju regionalne berze električne energije i njen dalji razvoj
Nord Pool Consulting AS, Oslo Hans-Arild Bredesen
direktor
Regionalno tržište električne energije - primena nordijskog iskustva u regionu Srbije i Jugoistočne Evrope
EPEX Spot, Pariz
Sandrine Wachon
specijalista za razvoj međunarodnog biznisa
Regionalno tržište, regionalna berza električne energije, put ka Evropskom spot tržištu električne energije
Bečka berza, Beč Heinrich Schaller
direktor
Strategije likvidnosti Bečke berze
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt
Gernot Wurzer
direktor sektora za investiciono bankarstvo Grupe
Neophodnost poboljšanja likvidnosti na tržištima kapitala Jugoistočne Evrope
USAID
Aleksandar Zavišić 
savetnik na Projektu podrške ekonomskom razvoju Srbije
Pozicionirati se ukratko
KD banka, Ljubljana
Benjamin Jošar generalni direktor brokerske kuće Načini unapređenja likvidnosti na berzama jugoistočne Evrope

 

2008
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
FINRA John Hennessy
direktor za edukaciju i trening u odeljenju za međunarodne poslove i usluge Sukobi interesa u industriji hartija od vrednosti - Da li regulatori mogu biti u sukobu?
SIPC
Kenneth J. Caputo viši saradnik glavnog savetnika Sukobi interesa povezani sa izveštajima analitičara brokerskih kuća
CEPS
Piero Cinquegrana
istraživač na Evropskom institutu za tržište kapitala Sukobi interesa u pružanju usluga individualnim investitorima
Simmons & Simmons
Tim Field
partner Korporativno upravljanje za listirane kompanije i sukob interesa
Simmons & Simmons 
Francesco Maria Aleandri
partner  Povezana lica i sukob interesa
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
dr Sonja Bunčić
docent Mogući sukobi interesa članova uprave emitenta i njihova odgovornost
Institut ekonomskih nauka Mr Saša Stefanović  istraživač saradnik Struktuirano finansiranje: uloga SPV-a 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu  Mr Tatjana Jovanić  asistent Struktuirano finansiranje: uloga SPV-a 
USAID Jimmy Barton    Projekat podrške ekonomskom razvoju Srbije
Dow Jones  Marcus Thomas    Indeksi održivog rasta 
Tigar a.d. Pirot  Mr Jelena Petković  direktor Funkcije podrške korporativnom upravljanju  Društvena odgovornost - mehanizam korporativne održivosti 
Beogradska berza  Lidija Šeškar  pravni savetnik  Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze 
Evropska komisija  Michael Fridrich    Evropski odgovor na finansijsku krizu 
Raiffeisen banka a.d.  Zoran Petrović  zamenik predsednika Izvršnog odbora  Finansiranje - jedan od ključnih izazova za buduću ekspanziju 
TeleTrader Software AG  Mr Roland Meier  generalni direktor  Globalni uticaj na lokalna tržišta 
Tenfore Systems, Ltd.  Richard Barden  direktor prodajne mreže  Globalni problem - lokalna glavobolja 
ORC Software  Henryk Blader  direktor prodaje za Istočnu Evropu  Direktan pristup svetskim tržištima 
Evropska komisija  Frank Kohlenberger    Ekonomski nalazi Izveštaja Evropske komisije za Srbiju za 2008. godinu u svetlu globalne finansijske krize 
Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne gore  Dr Saša Popović   vanredni profesor Kratak prikaz stvaranja mehura: neke važne karakteristike tekuće globalne finansijske krize koje treba imati na umu  
AJM Advisory Services  Aldo Martinez advokat i partner  Kratak prikaz stvaranja mehura: neke važne karakteristike tekuće globalne finansijske krize koje treba imati na umu 

 

2007
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
FPL Globalni tehnički komitet  Kevin Houstoun ko-predsednik, konsultant u HSBC   Pregled FIX Protokola kao rešenja za elektronsku trgovinu 
ITS Toronto   Slaviša Brkić  direktor razvoja  „Canadian Smart Order Routing 
Information Security - Financial Industry   Dr. Miroslav Kis  izvršni konsultant  Bezbednost informacija: U pitanju je poslovni rizik i standardi 
Atinska berza  Socrates Lazaridis  potpredsednik  X-NET: Povezivanje tržišta - unapređenje dostupnosti 
FPL Globalni tehnički komitet   Kevin Houstoun  ko-predsednik, konsultant u HSBC    FIX Protokol kao efikasno rešenje za algoritamsku trgovinu 
London Business School  Drago Inđić    Od algoritamskog trgovanja do sintetičkih hedž fondova 
ORC Software   Rhodri Fullard  Sales Engineer Western Europe  Rešenja za algoritamsko trgovanje 
Eurex Frankfurt AG  Simona Simon  podpredsednik, Eurex Sales  Fundamentalni značaj klirinške kuće u berzanskoj i vanberzanskoj trgovini finansijskih derivata 
Lyxor Asset Management   Aleksandra Kosmulska  Institutional Sales Central and Eastern Europe  ETF-ovi, efikasna alternativa 
Vienna SE  Karl Brauneis  generalni direktor, Tržišta i proizvodi  Strukturirani proizvodi - primer sertifikata kao rastućeg tržišta 
Merrill Lynch International  Ljubica Georgievska    Indeksi i strukturirani zapisi linkovani na korpu primenjivi na tržišta u razvoju 
BNP Paribas  Angelina Georgievska  Derivatives Marketing CEE  Strukturirani proizvodi na trgovane indekse na Balkanu i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Alat upravljanja rizikom i upravljanje optimalnim portfoliom 
Beogradska bankarska akademija  Periša Ivanović    „ Retail struktuirani proizvodi 
Fitch Polska S.A. Piotr Kowalski  rukovodilac kancelarije u Varšavi odgovorne za region Centralne i Istočne Evrope   Uloga rejtingovanja - šta je, kako funkcioniše i koje prednosti može da vam pruži 
Moody s Investors Service Cyprus Ltd.  Mardig Haladjian generalni direktor   Moody s rejting finansijskih institucija u regionu Istočne Evrope 
Narodna banka Srbije  Ružica Stamenković  direktor, Odeljenje za registre  Razvoj rejting sistema u Srbiji  
Bečka berza  Dr. Heinrich Schaller  generalni direktor  Bečka berza - šanse za listiranje i prednosti IPO-a 
Varšavska berza  Ludwik Sobolewski  predsednik  Varšavska berza - kapital za rast za Centralnu i Istočnu Evropu 
Investment Banking Advisory, JP Morgan  Cezary Stypulkowski generalni direktor, rukovodilac za Centralnu i Istočnu Evropu Lekcije naučene na bazi iskustava lansiranja državnih institucija na javno tržište 
Credit Suisse  Stefanos Papapanagiotou  potpredsednik, Investment Banking  Ključne faze IPO-a 
Societe Generale Yugoslav Bank  Goran Pitić  predsednik UO   
Korporacija Tigar   Jelena Petković  izvršni direktor, Funkcija podrške korporativnom upravljanju  „Uloga tržišta kapitala u razvoju realnog sektora u Srbiji 
Istanbulska berza Ali Ihsan Diler     Značaj tržišta kapitala u razvoju industrijskog sektora (slučajevi Turske i Srbije)
Morgan Stanley Milan Elezović  izvršni dirktor, Global Capital Markets,  Trenutni uslovi na tržištu akcija 
Reuters Adam Jasser urednik, Centralna Evropa i Balkan   Uloga transparentnosti i finansijskog novinarstva u uspehu na tržištu 
TeleTrader Roland Meier  generalni direktor  Finansijska tržišta Jugoistočne Evrope: Izazovi i šanse za data vendore i provajdere finansijske tehnologije 
Europoint Systems  Jelena Milović  menadžer proizvoda  „Ciklus kretanja informacija: Berza - Data Vendor - Investitor 
Financial Times  Neil MacDonald     

 

2006
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Euronext Paris Robert Thys  direktor međunarodnih odnosa  Federalne integracije i sinergije 
Deutsche Borse  Dr. Albrecht Buerger  viši menadžer projekta, Razvoj trgovanja i kliringa  Deutsche Borse Grupa - integrisani provajder usluga u finansijskoj industriji 
OMX Exchanges  Henri Bergstrom  viši potpredsednik Odeljenja korporativnog razvoja  Usamljeni jahač ili regionalno partnerstvo? 
NASD  Nicholas Bannister  viši potpredsednik i generalni direktor, Međunarodni odnosi i usluge  Konkurencija za globalni kapital: Međunarodni standardi i regionalne mogućnosti
Financial Institutions Group Société Générale  Christian Cazenille  generalni direktor, Corporate & Investment Banking  Strukturirane investicije portfolia institucionalnih investitora 
London Business School, BNP Paribas Hedž Fond Centar  Drago Inđić  menadžer projekta  Rastući izvori likvidnosti tržišta 
Hellenic Exchanges Spyros Capralos predsednik Atinske berza i generalni direktor Hellenic Exchanges Kako berze u regionu mogu odgovoriti na globalizaciju
Bečka berza Dr. Heinrich Schaller član uprave Strategija Bečke berze u Austriji i Jugoistočnoj Evropi
Ljubljanska berza Marko Simoneti predsednik i generalni direktor Strategija razvoja Ljubljanske berze
Bugarska berza Viktor Papazov predsednik Upravnog odbora i Bistra Ilkova, generalni direktor Mesto Bugarske berze u procesu evropskih konsolidacija
Bukureštanska berza Stere Farmache generalni direktor Integracija berzi: NE DA LI, VEĆ KADA?
Istanbulska berza/FEAS Aril Seren generalni sekretar FEAS-a i viši potpredsednik Istanbulske berze Perspektive zajedničkog marketinga FEAS indeksa i hartija tržišta Jugoistočne Evrope
OEN Consulting – Naegeli & Partner Otto Naegel partner Kontraverzni pogled sa strane: Ne žuriti!
Morgan Stanley Bogdan Ciobotaru saradnik, Global Capital Markets, Investment Banking Division IPO proces – perspektiva tržišta u razvoju
East Capital Asset Management Gert Tiivas ivršni direktor East Capital: odnos portfolio investitora prema investiranju na Balkanu
Gustavia Balkans Tim Drinkall menadžer fonda Balkan: investiranje na dugi rok
Auerbach Grayson & Company Inc. David Grayson generalni direktor Institucionalne portfolio investicije u Srbiji – Perspektiva SAD
Alexandra Investment Management Diana Imperatore   Srbija – norme i koristi uključivanja
NASD Nicholas Bannister viši potpredsednik i generalni direktor, Međunarodni odnosi i usluge Iskustvo NASD-a i ICMA centra i važnost razvoja kompetentnih ljudskih resursa u konkurenciji na današnjem tržištu kapitala
Univerzitet u Redingu John Board profesor finansija i direktor ICMA Centra Iskustvo NASD-a i ICMA centra i važnost razvoja kompetentnih ljudskih resursa u konkurenciji na današnjem tržištu kapitala
Luksemburška berza Michel Maquil predsednik Zašita investitora i korporativno upravljanje u malim ekonomijama
BearingPoint Rosa Chiappe šef projekta Korporativno upravljanje u privatnim penzionim fondovima
ICMA–International Capital Market Association Gregor Pozniak viši savetnik Odeljenja politike Evropska perspektiva – zaštita investitora prema MiFID
SIPC – Korporacija za zaštitu investitora Josephine Wang generalni savetnik Zaštita investitora na američkom tržištu kapitala kad sve ostalo zakaže: Korporacija za zaštitu investitora
International Corporate Governance Network Anne Simpson izvršni direktor Unapređenje kriterijuma za listing i usaglašavanje –
Perspektiva Velike Britanije
Poslovna škola, Korejski univerzitet Hasung Jang dekan i profesor finansija Unapređenje kriterijuma za listing i usaglašavanje –
Perspektiva Koreje
Komisija za hartije od vrednosti, Brazil Maria Elena Santana komesar Brazilski Novo Mercado – model za kopiranje?
Bukureštanska berza Petra Alexandru izvršni direktor Rumunski uspesi i greške sa transparentnim klasama
Beogradska berza Gordana Dostanić generalni direktor Beogradska berza, juče i sutra
Udruženje banaka Srbije Veroljub Dugalić predsednik Upravnog odbora Beogradske berze i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije  
Narodna banka Srbije Radovan Jelašić guverner Uloga tržišta kapitala u daljem jačanju finansijskog sektora
Ministarstvo privrede Republike Srbije Predrag Bubalo ministar Javna preduzeća kao podsticaj razvoja tržišta kapitala Srbije
Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije Milko Štimac predsednik Stanje na tržištu kapitala
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Dr Nebojša Jovanović profesor Suzbijanje privatne trgovine vrednosnicama
Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu Dr Boško Živković profesor Dinamička optimizacija promene vlasničke strukture korporacije
Morgan Stanley Milan Elezović izvršni direktor, Global Capital Markets, Investment Banking Division Kako privući strane investitore na srpsko tržiste kapitala
Politika Vesna Arsenić novinar Uloga medija u informisanju akcionara
  Branislav Jorgić predstavnik članova Beogradske berze Istorijsko iskustvo pouka za budućnost
  Rade Rakočević predstavnik članova Beogradske berze Perspektive razvoja brokerskog biznisa u Srbiji
  Nenad Gujaničić predstavnik članova Beogradske berze

Efikasnost domaćeg tržišta kapitala – Informacija nikad dovoljno

 

2005
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Tehran SE Karim Karimi    
Banja Luka SE Milan Božić direktor Informacioni portal tržišta Republike Srpske
Banja Luka SE Darko Lakić sektor za marketing i PR Informacioni portal tržišta Republike Srpske
Macedonian SE Ivan Šteriev izvršni direktor Povezivanje berzi u jugoistočnoj Evropi – da li su trgovački sistemi važni
Jordan SE Nader Azar zaamenik generalnog direktora Integracija na berzama srednjeg Istoka
Ljubljana SE Andrej Šketa izvršni direktor Vidici i dileme povezivanja tržišta kapitala – primer Ljubljanske berze
OMX Exchanges Gert Tiivas predsednik sektora rasta tržišta OMX i NOREX alijansa: Koristi regionalne saradnje
Istanbul SE direktor IT sektora Canan Guven Okan ISE-CMB Elektronski sistem za nadzor tržišta istambulske berze
Hellenic Exchanges Group Gikas Manalis generalni direktor Saradnja između regionlnih berzi kroz primenu zajedničke platforme
Dow Jones Newswires Randolph Walerius urednik korporativnih vesti Transparentnost i poslovanje
Teletrader Software AG Mag. Roland Meier Vorstand/CEO Podaci u realnom vremenu i alati tehničke analize – mogućnosti savremenih aplikacija u tehničkoj analizi na tržištu kapitala
Financial Times Tony Tasell zamenik urednika za finansijska tržišta Novine ne služe za uvijanje - Zašto su mediji važni za investitore i kako
promene u strukturi tržišta utiču na ulogu novinara
Bloomberg Willy Morris urednik evropskog poslovanja  
B92 TV Station Veran Matić urednik  
Maya Petrović NYLIM viši savetnik za informacione tehnologije Berzanske informacije u investicionom ciklusu i informisanje u
procedurama protiv pranja novca
NASD Mr. Cameron Funkhouser stariji podpredsednik Nadzor tržišta
U.S. SEC Mr. Robert Peterson viši savetnik Nadzor tržišta i sprečavanje zloupotreba u svetu tržišta bez
granica
FEAS Mr. Aydin Seyman zamenik direktora za nadzor Istraživanje insajderskog trgovanja sa aspekta nadzora tržišta na tržištima kapitala u Turskoj (Životni ciklus istraživanja insajderskog trgovanja)

 

2004
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
DOW JONES INDEXES - STOXX LIMITED Roger B. Bootz regionalni direktor Evropski indeksi
Ljubljanska berza Simon Mastnak   Izračunavanje indeksa na tržištima u razvoju
  Dragana Đurić univerzitetski profesor Iako korisni, indeksi nisu svemoćni
Nomura International PLC Milan Elezović   Korporativno upravljanje i zaštita investitora
Ekonomski fakultet, Beograd Boško Živković   Kvalitet korporativnog upravljanja i tržište preuzimanja (Takeover market)
Udruženje banaka Srbije Veroljub Dugalić   Dividenda u funkciji razvoja akcionarstva
Pravni fakultet, Novi Sad Zoran Arsić   Kodeksi korporativnog upravljanja - pravni aspekti
  Maria Kuoni finansijski konsultant, Cirih Korporativno upravljanje – borba protiv pranja novca
Komisija za hartije od vrednosti Milko Štimac predsednik Knjaz Miloš - studija slučaja
FEAS Aril Seren generalni sekretar Saradnja u regionu FEAS-a; Kako i zašto
Bečka berza Erich Obersteiner izvršni direktor Globalna kretanja u centralnoj Evropi i uloga Bečke berze
Budimpeštanska berza Zsolt Horvath CEO Glavni izazovi za zemlje i berze koje se pridružuju EU
Jefferson Institute Aaron Presnall   Poverenje potrošača i tržište
BearingPoint Rosa Chiappe   Penzioni fondovi
BearingPoint Erik Huitfeldt   Investicioni fondovi
PBZ Croatia Osiguranje Dubravko Štimac   Investicioni i penzijski fondovi u Hrvatskoj
OTP Fund Management Peter Holtzer direktor Kokoška ili jaje: Iskustva centralne i istočne Evrope – berze i investicioni fondovi

 

2003
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
Pravni fakultet, Novi Sad  Prof. dr Zoran Arsić    Ugovori o vršenju prava glasa u Srbiji i zemljama u regionu 
   Ilija Dražić advokat  Strana ulaganja u Srbiji 
Deloitte&Touche, Ekonomski fakultet, Beograd  Prof. dr Dragan Đuričin    Posletranzicioni procesi u Srbiji 
Ekonomski fakultet, Beograd  dr Dejan Šoškić  docent Sekjuritizacija: mogućnost, potreba, nužnost 
Elektrotehnički fakultet, Beograd   Milan M. Milosavljević    O potrebi nacionalnog programa za zaštitu informacija 
I Net  dipl. inž. el. Vojislav Rodić  direktor  Internet - novo okruženje za posrednike 

 

2002
Institucija Ime i prezime Funkcija Naziv teme
  Aaron Presnall   Komparativna iskustva zaštite akcionarskih prava
  Milko Štimac   Zaštita prava akcionara u privatizaciji
  Ilija Dražić   Provođenje promena u preduzeću i registru preduzeća nakon uspešnog okončanja postupka tendera ili aukcije
  Mihajlo Rulić   Oblici sudske zaštite akcionara
  Prof. dr Aleksandra Jovanović   Povezanost pravnih pravila, upravljačkih struktura i
finansijskih sistema u zaštiti akcionara
  Prof. dr Zoran Arsić   Povećanje osnovnog kapitala i zaštita prava akcionara
  Prof. dr Mirko Vasiljević   O nekim opštim pitanjima zaštite prava akcionara u
kontekstu postojeće regulative
  mr Božidar Đelić   Uticaj poreske regulative na razvoj finansijskog tržišta
  Prof. dr Veroljub Dugalić   Edukacija kao faktor razvoja berzanskog poslovanja
  Branislav Ćosić   Jugoslovensko tržiste kapitala - predlozi za dalji razvoj
  Stanimirka Svičević   Revizija na finansijskom tržištu u razvoju
  Prof. dr Emilija Vuksanović   Kliring i saldiranje u funkciji razvoja berzanskog
poslovanja
  Mathilde Mesnard   OECD principi korporativnog upravljanja
  Nikola Živanović   Centralni registar i registracija vlasništva
Atinska Berza Panayotis Alexakis   Mogućnosti regionalne saradnje berzi jugoistočne Evrope
Zagrebačka berza Marinko Papuga   Regionalno finansijsko tržište - suvišno?
Ljubljanska berza doc. dr Draško Veselinović   Viđenje abstraktnije i konkretnije
međunarodne i u tom okviru regionalne saradnje sa stanovišta Ljubljanske berze
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ