26.04.2012.
Nova opšta akta Beogradske berze

OBJAVA OPŠTIH AKATA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 5/0-04-242/17-12, od 26.4.2012. godine) dala je saglasnost na sledeća opšta akta doneta u postupku usaglašavanja akata, organizacije i uslova poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/11) i Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11):

(1) Osnivački akt - Ugovor o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 466-1/12);

(2) Statut Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 467-1/12);

(3) Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3163-1/12.);

(4) Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3242-1/12);

(5) Pravilnik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3165-1/12);

koja su OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 26.4.2012.godine, te

STUPAJU NA SNAGU


prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Berze:

- 7. MAJA 2012. godine –Osnivački akt
Osnivački akt - Odluka
Statut
Pravilnik o listingu
Pravila poslovanja
Pravilnik o tarifi

Vrednost861,69
Promena-0,02
% 0,00%
21.01.2022. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,5844
USD/RSD103,7998
Izvor NBS, 21.01.2022.
Tržišna kapitalizacija - 21.01.2022.
552.648.779.938 RSD
4.700.017.859 EUR
Vesti sa Berze
05.01.2022.
BELEX Monthly Report - December 2021
04.01.2022.
BELEXsentiment za januar 2022. godine
29.12.2021.
Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa uključivanjem i organizovanjem trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi
Poslednje vesti
21.01.2022.
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.01.2022.
Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.01.2022.
Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
19.01.2022.
Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.01.2022.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica