English
Beogradska BerzaWood & Company
UPGRADE IN BELGRADE 2018 - 15th Conference

Prijava za Konferenciju

Kotizacija za pojedinačnog učesnika iznosi 12.000 dinara. U cenu je uključen PDV. U cenu kotizacije uključeni su materijali za Konferenciju, prisustvo na panelima i predavanjima, kafe pauzama i ručku. Po dostavljanju prijave, molimo vas da izvršite uplatu kotizacije na tekući račun Beogradske berze: 160-15788-48 (Banca Intesa A.D.).

Popust na broj učesnika

Za prijavu tri i više učesnika iz jedne institucije odobrava se popust od 15% na iznos pojedinačne kotizacije.

Napomena za: Uplate iz inostranstva.

Avansni račun biće dostavljen po izvršenoj uplati, a račun nakon održavanja Konferencije. Kotizaciju je neophodno platiti pre početka održavanja Konferencije.

Kontakt osoba:

*obavezno polje

Ime institucije:

(samo za pravna lica)

PIB:

(samo za pravna lica)

Email:

*obavezno polje

Kontakt telefon:

*obavezno polje

Adresa:

Broj učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Ime učesnika:

Poruka:

 

Napomena: Konferencija Beogradske berze ima tretman javnog događaja i biće medijski propraćena, a materijali sa Konferencije biće publikovani javnosti putem medija i društvenih mreža.

Zlatni sponzor

Sponzori

Prijatelji Konferencije

Postanite sponzor!